Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB943509)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem sa neuspešnim dodavanjem umetaka i ispravki u C++ Microsoft Jet DAO MFC (CDAO) aplikacijama nakon instaliranja Windows Vista SP1 za Windows Server 2008.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver