Windows

Tehnologija Windows Search 4.0 za operativni sistem Windows Vista x64 Edition (KB940157)

Promena jezika:
Windows Search 4.0 je ažurirana komponenta operativnog sistema Windows koja omogućava trenutno pretraživanje na računaru.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver