Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB936004)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem kada se USB telefonski uređaj (USB telefon, ručna slušalica, naglavna slušalica itd.) neočekivano podesi kao podrazumevani audio uređaj povezan sa računarom koji koristi operativni sistem Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver