Servers

Jezički paket (x64) za SharePoint Server 2007

Promena jezika:
Jezički paketi omogućavaju kreiranje Microsoft Office SharePoint lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez potrebe za posebnim instaliranjem sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007.
 • Verzija:

  1

  Naziv datoteke:

  ServerLanguagePack.img

  Datum objavljivanja:

  13.5.2013.

  Veličina datoteke:

  81.3 MB

   Jezički paketi omogućavaju kreiranje SharePoint lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez potrebe za posebnim instaliranjem sistema SharePoint Server 2007. Na istom serveru moguće je instalirati više jezičkih paketa. Primena jezičkog paketa neće promeniti jezik instaliranog MJ proizvoda Office servera ili jezik administrativnih funkcija.

   Napomene:

   • Ne morate da preuzimate jezički paket za jezik koji ste instalirali. Ovi jezički paketi služe za podršku prilikom kreiranja dodatnih jezika.
   • Jezički paketi za SharePoint Server 2007 dostupni su u centru za preuzimanje za probu. Ako koristite jezičke pakete sa potpunom licenciranom kopijom sistema SharePoint Server 2007, vodite računa da to radite u granicama odredbi svog ugovora o količinskom licenciranju, budući da mogu postojati ograničenja — Saznajte više o Microsoft programima količinskog licenciranja.
 • Podržani operativni sistemi:

  Windows Server 2003

   • Ova stavka za preuzimanje radi sa sledećim programima sistema Office:
    • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Da biste instalirali ovu stavku za preuzimanje

   Instalirajte jezički paket:
   1. Preuzmite datoteku tako što ćete kliknuti na dugme Preuzmi (iznad) i sačuvati datoteku na svoj čvrsti disk.
   2. Izvucite CD sliku i pokrenite instalacioni program.
   3. Na stranici „Pročitajte uslove licenciranja za Microsoft softver“ pročitajte uslove, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prihvatam uslove ovog ugovora, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
   4. Na stranici „Tipovi instalacije“ kliknite na opciju Osnovni.
   5. Pokreće se čarobnjak za instalaciju i instalira jezički paket.
   6. Ponovo pokrenite čarobnjak za konfiguraciju SharePoint proizvoda i tehnologija pomoću podrazumevanih postavki.
   Napomena: Ako ne pokrenete čarobnjak za konfiguraciju SharePoint proizvoda i tehnologija nakon što instalirate jezički paket, jezički paket neće biti ispravno instaliran.

   Ponovo pokrenite čarobnjak za SharePoint proizvode i tehnologije:
   1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim na Administrativne alatke, a onda izaberite stavkuČarobnjak za konfiguraciju SharePoint proizvoda i tehnologija.
   2. Na stranici „Dobro došli u SharePoint proizvode i tehnologije“ kliknite na dugme Dalje.
   3. Kliknite na dugme Da u okviru za dijalog koji vas upozorava da ćete možda morati da ponovo pokrenete neke usluge u toku konfiguracije.
   4. Na stranici „Izmenite postavke farme servera“ kliknite na opciju Ne prekidaj vezu sa ovom farmom servera, a zatim kliknite na dugme Dalje.
   5. Ako se pojavi stranica „Menjanje postavki Web adiministracije SharePoint centralne administracije“, nemojte menjati nijednu podrazumevanu postavku, a zatim kliknite na dugme Dalje.
   6. Na stranici „Dobro došli u Čarobnjak za konfiguraciju SharePoint proizvoda i tehnologija“ kliknite na dugme Dalje.
   7. Na stranici „Konfiguracija uspešna“ kliknite na dugme Završi.

   Uputstva za upotrebu:

   • Predlošci lokacija za određene jezike instaliraju se u direktorijumu \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\number, pri čemu „number“ predstavlja ID jezika za jezik koji instalirate. Na primer, jezički paket za američki engleski instalira se u direktorijumu \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\1033. Nakon što instalirate jezički paket, vlasnici Web lokacija i administratori kolekcija lokacija mogu da kreiraju lokacije i kolekcije lokacija zasnovane na predlošcima za određene jezike navođenjem jezika kada kreiraju novu SharePoint lokaciju ili kolekciju lokacija.

    Za više informacija o upotrebi posetite lokaciju Primena jezičkih paketa za SharePointServer 2007.

   Da biste uklonili ovu stavku za preuzimanje:
   1. U Start meniju stavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
   2. Dvaput kliknite na ikonu Dodaj/Ukloni programe.
   3. U listi trenutno instaliranih programa izaberite Jezički paket (x64) za SharePoint Server 2007, a zatim kliknite na dugme Ukloni ili Dodaj/ukloni. Ako se pojavi dijalog, pratite uputstva za uklanjanje programa.
   4. Kliknite na dugme Da ili U redu da biste potvrdili da želite da uklonite program.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver