Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane x64 procesorima (KB954946)

Promena jezika:
Intalirajte ovu ispravku da biste rešili problem prilikom kojeg PHP aplikacija koja zavisi od REQUEST_URI varijable servera ne uspeva da se pokrene u usluzi Internet Information Services (IIS) 7.0.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver