Windows

Ispravka za Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB973879)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku ako dobijate poruku o grešci „Stop 0x0000003E“ kada pokušate da instalirate Windows Vista servisni paket 2 ili Windows Server 2008 servisni paket 2 na računaru koji ima više procesora.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver