Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB941600)

Promena jezika:
Ova ispravka razrešava neke probleme sa pouzdanošću u komponentama sa USB jezgrom u operativnom sistemu Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver