Servers

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 servisni paket 1 (SP1) Reporting Services: programski dodatak za Microsoft SharePoint® Technologies 2010

Promena jezika:
Programski dodatak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 (SP1) Reporting Services za SharePoint® Technologies omogućava vam da integrišete okruženje za izveštavanje sa SharePoint okruženjem da biste iskusili pogodnosti koje omogućava korišćenje saradničkog okruženja koje obezbeđuje SharePoint.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver