Servers

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 servisni paket 1 (SP1) Reporting Services: programski dodatak za Microsoft SharePoint® Technologies 2010

Promena jezika:
Programski dodatak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 (SP1) Reporting Services za SharePoint® Technologies omogućava vam da integrišete okruženje za izveštavanje sa SharePoint okruženjem da biste iskusili pogodnosti koje omogućava korišćenje saradničkog okruženja koje obezbeđuje SharePoint.
 • Verzija:

  10.50.2500.00

  Naziv datoteke:

  rsSharePoint.msi

  Datum objavljivanja:

  7.11.2011.

  Veličina datoteke:

  37.0 MB

   Programski dodatak Microsoft® SQL Server® 2008 R2 (SP1) Reporting Services za SharePoint® Technologies 2010 omogućava vam da integrišete okruženje za izveštavanje sa SharePoint okruženjem da biste iskusili pogodnosti koje omogućava korišćenje saradničkog okruženja koje obezbeđuje SharePoint. Kada instalirate programski dodatak Reporting Services i konfigurišete servere za integraciju, možete da objavljujete Reporting Services sadržaj u SharePoint biblioteci, a zatim možete da pregledate te dokumente i da upravljate njima direktno sa SharePoint lokacije.
    Ovo preuzimanje obezbeđuje Veb segment za Report Viewer, stranice sa Veb aplikacijama i podršku za korišćenje standardnog izdanja paketa Windows SharePoint Services 3.0 ili Microsoft Office SharePoint Services 2007. Nove obezbeđene mogućnosti uključuju:
   • Podršku za više zona. Koristite funkciju mapiranja alternativnog pristupa u svom SharePoint okruženju da biste pristupili stavkama servera za izveštaje iz jedne ili više SharePoint zona (podrazumevana, Internet, intranet, ekstranet ili prilagođena). To može biti korisno kada imate SharePoint okruženje kome mogu pristupiti korisnici iz više zona

   • Podršku za SharePoint liste. Pristupajte SharePoint listama kao izvorima podataka za pravljenje izveštaja u alatki Report Builder

   • Mogućnost korišćenja trake. Grupišite izveštaje na logičan način pomoću proširenja SharePoint trake i na taj način olakšajte pronalaženje sadržaja


   Distribucija datoteke RSSharePoint.msi: Korišćenje datoteke RSSharePoint.msi podleže uslovima licenciranja koji su deo preuzete datoteke „RSSharePoint“. Ti uslovi ne obuhvataju pravo na distribuciju datoteke RSSharePoint.msi. Ukoliko želite da distribuirate RSSharePoint.msi sa svojim programima, neophodno je da uradite sledeće:

   • Preuzmite gorenavedeni dokument „RSSharePoint.msi - Supplemental Redist License.rtf“ i pregledajte priložene dodatne uslove licenciranja za Microsoft softver za programski dodatak Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services za Microsoft SharePoint Technologies 2010 sa dodatnim uslovima korišćenja za distributabilni kôd (u daljem tekstu „dodatni uslovi“)
   • Odštampajte dodatne uslove i zadržite jedan primerak za sebe
   • Preuzimanjem i štampanjem dodatnih uslova koji se nalaze u dokumentu „RSSharePoint.msi - Supplemental Redist License.rtf“, (i) izjavljujete da ste pročitali dodatne uslove i (ii) pristajete na uslove koji su navedeni u odeljku sa dodatnim uslovima. Ukoliko ih ne prihvatate, nemate nikakva prava po osnovu tih dodatnih uslova.
 • Podržani operativni sistemi:

  Windows Phone 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Vista

   • Za programski dodatak je potrebno 25 MB slobodnog prostora na čvrstom disku.
   • Pregledajte dokumentaciju za Windows SharePoint Services ili za Office SharePoint Services 2010 da biste pronašli odgovarajuće sistemske zahteve.

   Ovaj računar mora da ispunjava sledeće softverske preduslove:
   • Microsoft Office SharePoint Server 2010 ili Windows SharePoint Services 2010 sa funkcijom .NET Programmability Support.
   • Ako računar radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows Server 2003, instalirajte najnovije servisne pakete (samo x86) i konfigurišite server tako da radi kao server aplikacije uz omogućen ASP.NET 2.0.
   • SQL Server 2008 i kasnije verzije komponente Reporting Services (Podržana izdanja komponente SQL Server uključuju Standard, Evaluation, Developer i Enterprise.)
   • Windows SharePoint Services 3.0 ili Office SharePoint Server 2007. Programski dodatak Reporting Services u ranijim verzijama sistema Windows SharePoint Services nije podržan.
   • Veb lokacije ne mogu biti omogućene za anonimni pristup.
   • Microsoft Internet Explorer 6.0 sa servisnim paketom SP2 ili novija verzija. Preporučujemo vam Microsoft Internet Explorer 7.0.
  • Možete da instalirate i konfigurišete servere bilo kojim redosledom, ali integrisane operacije neće biti dostupne sve dok ne dovršite korake konfiguracije za oba servera. Detaljne informacije o koracima instalacije možete pronaći u datoteci „Pročitaj me“ za postojeći programski dodatak Reporting Services.

    Korak 1: Instalirajte instancu SharePoint tehnologije.

    Korak 2: Instalirajte SQL Server 2008 R2 Reporting Services i navedite da server za izveštaje treba da koristi integrisani SharePoint režim.

    Korak 3: Konfigurišite Reporting Services.

    Korak 4: Preuzmite programski dodatak Reporting Services tako što ćete kliknuti na vezu rsSharePoint.msi koja se nalazi u nastavku stranice. Da biste odmah započeli instalaciju, kliknite na dugme Pokreni. Da biste instalirali kasnije, kliknite na dugme Sačuvaj.

    Korak 5: Instalirajte programski dodatak Reporting Services i konfigurišite server za izveštaje na instanci SharePoint tehnologije.

    Korak 6: Postavite dozvole i dodajte vrste sadržaja za Reporting Services.

    Korak 7: Proverite instalaciju.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver