Servers

Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 Reporting Services programski dodatak za Microsoft® SharePoint®

Promena jezika:
SQL Server 2012 SP1 Reporting Services programski dodatak za Microsoft SharePoint 2010 tehnologije omogućava vam da integrišete okruženje za izveštavanje sa utiskom pri korišćenju okruženja za saradnju koje obezbeđuje SharePoint 2010.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verzija:

  11.0.3000.00

  Naziv datoteke:

  2074\x64\rsSharePoint.msi

  2074\readme_rsaddin.htm

  Datum objavljivanja:

  6.11.2012.

  Veličina datoteke:

  44.0 MB

  30 KB

   Microsoft SQL Server 2012 SP1 Reporting Services programski dodatak za SharePoint proizvode predstavlja datoteku za preuzimanje sa Veba koja integriše Reporting Services server za izveštaje sa primenom Microsoft SharePoint 2010 proizvoda kako bi obezbedio prednosti korišćenja okruženja za saradnju koje pruža SharePoint. Kada instalirate programski dodatak Reporting Services i konfigurišete servere za integraciju, možete da objavljujete Reporting Services sadržaj u SharePoint biblioteci, a zatim možete da pregledate te dokumente i da upravljate njima direktno sa SharePoint lokacije. Reporting Services programski dodatak obezbeđuje sledeće funkcionalnosti:
   • Power View, funkcija Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services SP1 programskog dodatka za Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition, pruža interaktivni utisak pri istraživanju, vizuelizaciji i prikazivanju podataka. Omogućava namensko izveštavanje pomoću funkcije prevlačenja i otpuštanja za poslovne korisnike kao što su analitičari podataka, donosioci poslovnih odluka i radnici koji se bave informacijama. Power View izveštaji su u novom formatu datoteke, RDLX.
   • Otvaranje izveštaja u okviru alatke Report Builder iz SharePoint biblioteke i čuvanje izveštaja u SharePoint bibliotekama.
   • Veb segment alatke Report Viewer, koji omogućava prikazivanje izveštaja, vrši izvoz u više formata prikaza, omogućava navigaciju po stranici, pretragu, štampanje i zumiranje.
   • SharePoint Veb stranice koje vam omogućavaju da kreirate pretplate i rasporede, kao i da upravljate izveštajima i izvorima podataka.
   • Podršku za standardne funkcije sistema SharePoint Foundation 2010 i SharePoint Server 2010, uključujući upravljanje dokumentima, saradnju, bezbednost i primenu sa tipovima sadržaja servera za izveštaje.
   • Mogućnost dodavanja Veb segmenta alatke Reporting Services Report Viewer bilo kojoj stranici ili kontrolnoj tabli na SharePoint lokaciji i prilagođavanja njegovog izgleda.
   • Mogućnost korišćenja SharePoint nivoa dozvola i uloga za kontrolu pristupa sadržaju servera za izveštaje. Pored toga, možete da koristite SharePoint potvrdu identiteta obrazaca za podršku pristupu putem Internet veza.
   • Reporting Services obaveštenja o podacima, rešenje za obaveštavanje za SharePoint Server 2010 Enterprise Edition koje vas blagovremeno obaveštava o promenama podataka u okviru izveštaja koji su vam bitni.

   Detaljnu listu novina u okviru usluge Reporting Services i više informacija potražite u članku Šta je novo (Reporting Services).
 • Podržani operativni sistemi:

  Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; Windows Vista Service Pack 2

   • Za programski dodatak je potrebno 37 MB dostupnog prostora na čvrstom disku.
   • Pregledajte dokumentaciju za Windows SharePoint Foundation ili za SharePoint Services 2010 da biste pronašli odgovarajuće sistemske zahteve.

   Ovaj računar mora da ispunjava sledeće softverske preduslove:
   • Microsoft SharePoint Server 2010 ili SharePoint Foundation 2010 sa funkcijom .NET Programmability Support.
   • U SharePoint režimu potrebna je usluga Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services ako želite da koristite funkcije Reporting Services povezanog režima
   • Veb lokacije ne mogu biti omogućene za anonimni pristup.
   • Microsoft Internet Explorer 7.0 sa najnovijim servisnim paketima.
  • Možete da instalirate i konfigurišete servere bilo kojim redosledom, ali integrisane operacije neće biti dostupne sve dok ne dovršite korake konfiguracije za oba servera. Detaljne informacije o koracima instalacije možete pronaći u datoteci „Pročitaj me“ za postojeći programski dodatak Reporting Services.

    Korak 1: Instalirajte instancu SharePoint 2010 tehnologije.

    Korak 2: Preuzmite programski dodatak Reporting Services tako što ćete kliknuti na vezu rsSharePoint.msi koja se nalazi u nastavku stranice. Da biste odmah započeli instalaciju, kliknite na dugme Pokreni. Da biste instalirali kasnije, kliknite na dugme Sačuvaj.

    Korak 3: Instalirajte programski dodatak Reporting Services na izloženim serverima na Vebu da biste dozvolili funkcionalnost Reporting Services u lokalnom režimu. Za funkcionalnost Reporting Services u povezanom režimu dovršite preostale korake.

    Korak 4: Instalirajte SQL Server 2012 Reporting Services na serveru SharePoint aplikacije. U čarobnjaku za instaliranje sistema SQL Server 2012, na stranici za izbor funkcije odaberite opciju „Reporting Services – SharePoint“. Programski dodatak Reporting Services možete da instalirate i iz čarobnjaka za instaliranje sistema SQL Server 2012 umesto da ga preuzimate sa ove stranice.

    Korak 5: Konfigurišite SharePoint uslugu Reporting Services i kreirajte najmanje jednu aplikaciju usluge Reporting Services.

    Korak 6: Postavite dozvole i dodajte vrste sadržaja za Reporting Services.

    Korak 7: Proverite instalaciju.

   Programski dodatak Reporting Services trebalo bi da se instalira na svakom SharePoint Veb serveru koji želite da koristite za pristup funkcijama usluge Reporting Services u lokalnom režimu ili funkcijama u povezanom SharePoint režimu, na primer funkciji Power View i obaveštenjima o podacima.

   Detaljne informacije o instaliranju programskog dodatka potražite u članku „Instalacija i deinstalacija programskog dodatka Reporting Services za SharePoint”.

   Više informacija o lokalnom režimu i povezanom režimu potražite u članku „Korišćenje Access usluga uz SQL Reporting Services“


  • Podržani jezici

   Stranice sa aplikacijama koje koristite na SharePoint lokaciji za prikazivanje stavki servera za izveštaje i upravljanje njima, kao i grešaka i upozorenja koji se pojavljuju na tim stranicama, dostupne su na podržanim jezicima. Poruke koje potiču sa servera za izveštaje i izveštaji koje kreirate u alatki Report Designer dostupni su samo na jezicima koje podržava SQL Server 2012. Alatka Report Builder za SQL Server 2012 podržava iste jezike kao i programski dodatak Reporting Services. Ako želite da kreirate izveštaj koji sadrži naslove i oznake na jeziku koji SQL Server 2012 i Report Designer ne podržavaju, možete umesto toga koristiti Report Builder. Na primer, ako koristite verziju SharePoint proizvoda ili tehnologije na češkom jeziku i želite da kreirate izveštaj koji koristi češke naslove i oznake, pokrenite Report Builder sa SharePoint lokacije i kreirajte izveštaj. Pri preuzimanju programskog dodatka Reporting Services morate odabrati jezik. Veb segment alatke Report Viewer (ReportViewer.dwp) biće dostupan samo na jeziku koji odaberete. Stranice sa aplikacijama i poruke biće dostupne na svim podržanim jezicima, bez obzira na jezik koji izaberete na stranici za preuzimanje.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver