Servers

Jezički paketi za SharePoint Server 2013 – [srpski]

Promena jezika:
Jezički paketi omogućavaju kreiranje lokacija i kolekcija lokacija na više jezika bez zahtevanja zasebnih instalacija programa SharePoint Server 2013

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver