Office

Stavka za preuzimanje za program Access 2007: Access Runtime

Promena jezika:
Microsoft Office Access 2007 Runtime omogućava vam da distribuirate aplikacije Access 2007 korisnicima koji na svojim računarima nemaju instaliranu punu verziju programa Access 2007.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver