Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB938660)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem sa performansama u programima zasnovanim na WPF-u (Windows Presentation Foundation) na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver