Business Solutions

Microsoft Dynamics CRM 2011 komponenta liste za Microsoft SharePoint Server 2010 i Microsoft SharePoint Server 2013 (za više pregledača)

Promena jezika:
Microsoft Dynamics CRM 2011 komponenta liste za SharePoint Server
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verzija:

  5.0.9690.4398

  Naziv datoteke:

  CRM2011-SharePointList2013-SRL-amd64.exe

  CRM2011-SharePointList2010-SRL-amd64.exe

  Datum objavljivanja:

  4.12.2014.

  Veličina datoteke:

  1.2 MB

  1.2 MB

   Microsoft Dynamics CRM 2011 komponenta liste za SharePoint omogućava vam dostupnost Microsoft Dynamics CRM dokumenata koji su uskladišteni na SharePoint serveru u formatu koji izgledom i utiskom pri radu podseća na Microsoft Dynamics CRM. Ova komponenta takođe omogućava da Microsoft Dynamics CRM automatski kreira fascikle koje će se koristiti za skladištenje dokumenata koji su povezani sa Microsoft Dynamics CRM zapisima u SharePoint.
 • Podržani operativni sistemi:

  Windows 7; Windows Server 2008 R2; Windows Vista; Windows XP

   • Drugi zahtevi:

    • Microsoft Dynamics CRM 2011

    • Postoje dve verzije Microsoft Dynamics CRM 2011 komponente liste za Microsoft SharePoint:
     • Microsoft Dynamics CRM 2011 komponenta liste za Microsoft SharePoint Server 2013. Ova verzija radi sa programima Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft SharePoint Foundation 2013 i SharePoint Online sa nanjnovijom ispravkom za uslugu. Ona ne radi sa programom SharePoint 2010.
     • Microsoft Dynamics CRM 2011 komponenta liste za Microsoft SharePoint Server 2010. Ova verzija radi sa programima Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 i SharePoint Online bez nanjnovije ispravke za uslugu. Ona ne radi sa programom SharePoint 2013.
   1. Da biste započeli preuzimanje, kliknite na dugme Preuzmi koje odgovara komponenti liste koju želite da instalirate.

   2. Da biste sačuvali datoteku na računaru, kliknite na dugme Sačuvaj, navedite lokaciju, a zatim ponovo kliknite na dugme Sačuvaj.


   Važno
   • Morate da budete administrator SharePoint kolekcije lokacija da biste mogli da instalirate Microsoft Dynamics CRM komponentu liste na Microsoft SharePoint Server.
   • (Samo za lokalni SharePoint) Microsoft Dynamics CRM komponenta liste predstavlja rešenje na nivou kolekcije lokacija. Ukoliko želite da aktivirate Microsoft Dynamics CRM komponentu liste na nivou farme, morate da napišete skriptu koja izvršava sledeće:
    • Preuzima sve SharePoint kolekcije lokacija sa SharePoint servera.
    • Instalira i aktivira komponentu liste na svim tim kolekcijama lokacija.
   Da biste instalirali Microsoft Dynamics CRM komponentu liste
   1. Idite do fascikle u kojoj ste sačuvali datoteku CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe ili CRM2011-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, a zatim kliknite dvaput na nju.
   2. U dijalogu Otvaranje datoteke – Bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Izvrši.
   3. Da biste prihvatili ugovor o licenciranju, kliknite na dugme Da.
   4. Izaberite fasciklu za skladištenje izdvojenih datoteka, a zatim kliknite na dugme U redu.

   5. Ako ste preuzeli datoteku CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe, biće izdvojene sledeće datoteke:
    • AllowHtcExtn.ps1
    • crmlistcomponent.wsp

    Ako ste preuzeli datoteku CRM2011-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, biće izdvojena datoteka crmlistcomponent.wsp.
   6. Otvorite pregledač.
   7. U traci adresa, upišite URL adresu kolekcije lokacija na kojoj želite da instalirate Microsoft Dynamics CRM komponentu liste, a zatim pritisnite taster Enter.
   8. Ako koristite SharePoint 2010, kliknite na dugme Radnje na lokaciji, a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

   9. –ILI–
    Ako koristite SharePoint 2013, u gornjem desnom uglu kliknite na ikonu Postavke, a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.
   10. Ako koristite SharePoint 2010, u meniju Galerije izaberite stavku Rešenja.

   11. –ILI–
    Ako koristite SharePoint 2013, u meniju Galerije za Veb dizajnere izaberite stavku Rešenja.
   12. Na kartici Rešenja, u grupi Novo kliknite na dugme Otpremi rešenje.
   13. Kliknite na dugme Potraži, pronađite datoteku crmlistcomponent.wsp, a zatim kliknite na dugme U redu.
   14. Na kartici Rešenja, u grupi Komande kliknite na dugme Aktiviraj.   Uputstva za deinstaliranje
   1. Otvorite URL adresu kolekcije lokacija na kojoj je instalirana Microsoft Dynamics CRM komponenta liste.
   2. Ako koristite SharePoint 2010, kliknite na dugme Radnje na lokaciji, a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

   3. –ILI–
    Ako koristite SharePoint 2013, u gornjem desnom uglu kliknite na ikonu Postavke, a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.
   4. Ako koristite SharePoint 2010, u meniju Galerije izaberite stavku Rešenja.

   5. –ILI–
    Ako koristite SharePoint 2013, u meniju Galerije za Veb dizajnere izaberite stavku Rešenja.
   6. Izaberite opciju za datoteku crmlistcomponent.wsp, a zatim na kartici Rešenja, u grupi Komande, kliknite na dugme Deaktiviraj.
   7. U dijalogu Deaktiviranje rešenja, u grupi Komande ponovo kliknite na dugme Deaktiviraj.
   8. Na kartici Rešenja, u grupi Komande kliknite na dugme Izbriši.
   9. Kliknite na dugme U redu.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver