Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB954920)

Promena jezika:
U nekim instancama, aplikacije koje koriste WDAC mogu da vrate greške i izgube vezu sa SQL Server 2008 serverima ako pokušaju da pristupe podacima u novim upoređivanjima.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver