Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB932156)

Promena jezika:
Instalirajte ovu alatku kako biste razrešili problem kada pregled informacija o certifikatu nije moguć u programu Internet Explorer 7 ili Certificate Manager nakon uspešnog uvoza certifikata na računar na kome postoji operativni sistem Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver