Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB940105)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili probleme sa grafičkom virtuelnom adresom do kojih može doći na računarima sa operativnim sistemom Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver