Servers

Search Server 2008 (x64) jezički paket

Promena jezika:
Jezički paketi omogućavaju korišćenje više jezika bez posebnih instalacija sistema Microsoft Search Server 2008.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver