Office

Excel 2003 dopuna: KB834691

Promena jezika:
Pod određenim uslovima, greška u programu Microsoft Office Excel 2003 može prouzrokovati da funkcije RAND(), RANDBETWEEN(), SLOPE(), INTERCEPT(), FORECAST() i STEYX() daju pogrešne vrednosti. Ova dopuna ispravlja grešku tako da navedene funkcije generišu ispravne rezultate.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver