Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB937077)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem kada audio uređaj visoke definicije (HDA) više ne radi kada se računar sa sistemom Windows Vista vrati iz stanja spavanja, hibernacije i zatim se ponovo pokrene sistem računara.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver