Windows

Kumulativna ispravka za Media Center za operativni sistem Windows Vista (KB947172)

Promena jezika:
Ova ispravka rešava probleme sa aplikacijom Media Center za operativni sistem Microsoft Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver