Security Patch
Ova ispravka rešava ranjivost o kojoj se govori u Microsoft bezbednosnom biltenu MS10-090. Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem sa malim curenjem memorije kada koristite Runtime Status Control API (RSCA) za upite o stanju sistema Internet Information Server (IIS) 7.0.
BESPLATNO
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem u IIS-u (Windows Internet Information Services) koji može dozvoliti napadaču da kompromituje sistem zasnovan na operativnom sistemu Windows i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Security Patch
Ova ispravka rešava ranjivost o kojoj se govori u Microsoft bezbednosnom biltenu MS10-053. Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO
Security Patch
Ova ispravka rešava ranjivost o kojoj se govori u Microsoft bezbednosnom biltenu MS10-053. Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO
Update
Ova ispravka pomaže da Veb lokacije dizajnirane za starije verzije pregledača izgledaju bolje u programu Internet Explorer 8. Da biste iskoristili prednosti ove ispravke, morate izabrati opciju „Uključi ažurirane liste Veb lokacija korporacije Micr...
BESPLATNO
Update
Ova ispravka pomaže da Veb lokacije dizajnirane za starije verzije pregledača izgledaju bolje u programu Internet Explorer 8. Da biste iskoristili prednosti ove ispravke, morate izabrati opciju „Uključi ažurirane liste Veb lokacija korporacije Micr...
BESPLATNO
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem kada CGI aplikacije koje postavljaju više instanci zaglavlja odgovora u usluzi Internet Information Services (IIS) 7.0 ne rade kao što je predviđeno.
BESPLATNO
Update
Ova ispravka rešava problem sa ranjivošću o kom je diskutovano u Microsoft savetima za bezbednost (KB2811522).Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke za vas, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO
Security Patch
Ova ispravka rešava ranjivost o kojoj se govori u Microsoft bezbednosnom biltenu MS13-009. Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO