Dopuna za Office 2003 (KB907417) (stranica je možda na engleskom)
Update
Microsoft je objavio dopunu za Microsoft Office Excel 2003 i za Microsoft Office Word 2003. Ova dopuna ispravlja potencijalni problem u kome se programski dodatak, pametna oznaka, ili pametni dokument možda neće učitati ako se koristi Microsoft .NET Frame...
BESPLATNO
Datum izdavanja:
8.11.2005.