Kumulativna ispravka za Media Center TVPack za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB974307)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
12.10.2009.
Kumulativna ispravka za Media Center za operativni sistem Windows Vista (KB960544)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
8.2.2009.
Kumulativna ispravka za Media Center za operativni sistem Windows Vista (KB982480)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
21.6.2010.
Ispravka za Media Center TVPack za operativni sistem Windows Vista (KB957209)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center TVPack za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
3.12.2008.
Kumulativna ispravka za Windows Media Center za sisteme zasnovane na x64 sa operativnim sistemom Windows Vista (KB932818)
Update
Ova ispravka razrešava probleme sa programom Windows Media Center. Za kompletan spisak problema koje razrešava ova kumulativna ispravka pogledajte članak KB932818.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
24.4.2007.
Kumulativna ispravka za Media Center za sisteme zasnovane na x64 procesorima sa operativnim sistemom Windows 7 (KB977863)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa aplikacijom Media Center za Windows 7.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
22.2.2010.
Bezbednosna ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB936782)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem u programu Windows Media Player koji može dozvoliti napadaču da kompromituje sistem zasnovan na operativnom sistemu Windows i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
14.8.2007.
Ispravka za Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2120976)
Update
Ova ispravka rešava razne probleme sa protokom pomoću platforme Media Foundation u operativnom sistemu Windows 7.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
7.6.2010.
Ispravka za Windows 7 (KB2120976)
Update
Ova ispravka rešava razne probleme sa protokom pomoću platforme Media Foundation u operativnom sistemu Windows 7.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
8.6.2010.
Kumulativna ispravka za Media Center za operativni sistem Windows Vista (KB935652)
Update
Ova ispravka rešava probleme sa aplikacijom Media Center za operativni sistem Microsoft Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
26.6.2007.