Pogledajte šta sve možete uz Microsoft Dynamics CRM.

 

Obratite se timu za prodaju

381 11 330 66 00

Spajamo biznis i tehnologiju

1 Oktobar 2014. Predstavljamo Microsoft Dnyamics NAV 2015, koji ce biti dostupan “U” Office 365 paketu, “NA” Azure platform i “SA” Microsoft Dynamics CRM-om.

Rešenja za mala i srednja preduzeća
Saznajte više

Rešenja za velika preduzeća
Saznajte više