Microsoft Dynamics ERP

Microsoft Dynamics softver za planiranje resursa u preduzeću (ERP) obezbeđuje zaposlenima alate koji su im potrebni da povežu celokupno poslovanje. Od finansija i lanca snabdevanja, preko operacija i kadrovske službe, pa do poslovnog obaveštavanja i izveštavanja koje vam je potrebno da biste donosili mudre odluke. Počnite odmah, sa onim što vam je u ovom trenutku potrebno i lako se prilagođavajte kako vam se potrebe budu menjale – na oblak ili na servere, izbor je vaš.

Rešenja za velika preduzeća

Mogućnosti za velika preduzeća obuhvataju:

  • Upravljanje lancem snabdevanja
  • Upravljanje skladištem
  • Predviđanje potražnje
  • Moderno mesto za prodaju (Point of Sale, POS)
  • Planiranje budžeta

Microsoft Dynamics AX je poslovno rešenje kompanije Microsoft za velika preduzeća koje povećava brzinu poslovanja tako što omogućava zaposlenima da brzo donose pametnije odluke stičući uvide i informacije u realnom vremenu, da brže transformišu svoje poslovne procese kako bi za kraće vreme postigli veću vrednost i da razviju svoje poslovanje uz izbor i fleksibilnost usluge cloud.


Rešenja za mala i srednja preduzeća

Mogućnosti za mala preduzeća obuhvataju:

  • Upravljanje finansijama
  • Proizvodnju
  • Upravljanje projektima
  • Upravljanje prodajom, marketingom i uslugama
  • Upravljanje kadrovima

Ako ste u svojoj firmi došli do tačke u poslovanju kada osnovni softver za računovodstvo više ne podržava poslovanje koje raste, Microsoft Dynamics NAV je rešenje koje se brzo implementira, lako koristi i ima snagu da podrži vaše ambicije u rastu. Microsoft Dynamics NAV vam pomaže da efikasno radite i razvijate se kao deo kompletnog Microsoft poslovnog rešenja.

Preuzmite sledeće korake

Microsoft Dynamics prodaje globalna mreža stručnjaka, poznata kao partneri ili prodavci. Vaš lokalni partner naplaćuje i implementira rešenje na osnovu vaših potreba. Hajde da vam pomognemo da se povežete sa partnerom da biste saznali više o opcijama za poslovanje.

Pronađite Microsoft Dynamics AX partnera u blizini
Pronađite Microsoft Dynamics NAV partnera u vašoj blizini