Preuzimanja


Identifikovan je bezbednosni problem u sistemu događaja na računaru sa operativnim sistemom Microsoft Windows koji može dozvoliti napadaču da kompromituje ...

Besplatno
11.8.2008.

Ova DVD5 ISO datoteka slike sadrži bezbednosne ispravke za Windows objavljene na lokaciji Windows Update 12. januara 2010.

Besplatno
11.1.2010.

Multiple Group Policy Preferences dodate su u Windows Server 2008 Group Policy Management Console (takođe su dostupne u Remote Server Administration ...

Besplatno
23.6.2009.

Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center za operativni sistem Windows Vista.

Besplatno
4.12.2008.

Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem u vezi sa mogućim oštećenjem privatnih podataka DEVMODE strukture podataka na 64-bitnoj verziji ...

Besplatno
26.6.2007.

Ovo je ispravka pouzdanosti. Ova ispravka razrešava neke probleme sa performansama i pouzdanošću u operativnom sistemu Windows Vista.

Besplatno
26.10.2008.

Detaljan opis ove datoteke za preuzimanje biće uskoro dostupan na srpskom jeziku. U međuvremenu vam je na raspolaganju opis na engleskom jeziku.

Besplatno
24.9.2010.

Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem prilikom kojeg se WHQL test ne dovršava uspešno na sistemu koji koristi Windows Vista sa više video ...

Besplatno
25.8.2008.

Ne možete da pronađete određen pojam?