Saznajte šta Windows Server i Hyper-V mogu da urade za vaše preduzeće

Niži troškovi, manje problema, veća produktivnost

Razvoj IT resursa treba da prati razvoj preduzeća. Na primer, možda ćete poželeti:

  • Da podesite aplikacije specifične za svoje preduzeće (npr. program za upravljanje rezervacijama u hotelu).

  • Da pokrećete baze podataka, razmene e-pošte i intranet mreže da biste zaposlenima omogućili efikasniji rad.

  • Da bezbedno delite datoteke i podatke uz centralnu potvrdu identiteta korisnika.

  • Da zaposlenima omogućavate da koriste kućne računare, tablet računare ili čak sopstvene laptop računare, bez ugrožavanja bezbednosti.

Server koji funkcioniše pod platformom Microsoft Windows Server 2012 R2 je osnova svih ovih ciljeva.

To je najnovija verzija serverskog operativnog sistema korporacije Microsoft koja je osmišljena sa ciljem da pokreće pozadinske usluge koje podržavaju IT infrastrukturu uspešnih preduzeća. Evo nekoliko načina na koje može da vam pomogne:

  • Poslovne aplikacije. Omogućava vam da pokrećete deljene aplikacije i njihove baze podataka sa centralne lokacije da bi svi zaposleni mogli da ih koriste. Windows Server takođe obuhvata tehnologiju za deljenje datoteka, e-poštu, intranet i baze podataka koja će omogućiti efikasniji rad preduzeća.

  • Virtuelni računari. PC ili laptop računari obično obezbeđuju prostor za skladištenje i omogućavaju pokretanje svakodnevnih aplikacija kao što su Word i Excel. Međutim, Windows Server vam omogućava da pokrećete ove aplikacije, čak i čitave virtuelne računare, na centralnom serveru. To znači da ljudi mogu da koriste praktično bilo koji PC, tablet ili telefon za pristup računaru i rad na njemu. Bezbednije je, fleksibilnije i idealno za ljude koji rade na daljinu.

  • Virtuelni serveri. Windows Server uključuje Hyper-V tehnologiju virtuelizacije koja vam omogućava da pokrećete više virtuelnih servera na jednom fizičkom računaru. Na primer, jedan virtuelni server možete da koristite za e-poštu, drugi za softver za upravljanje odnosima sa korisnicima itd. Krajnji rezultat su veća pouzdanost i niži troškovi hardvera.

  • Bezbedan put do aplikacija u oblaku. Možete da koristite lokalni server da biste upravljali računarima, ažurirali ih softverskim zakrpama i verifikovali identitet korisnika. Drugim rečima, on može da bude čuvar mreže koji vam pomaže da očuvate bezbednost informacija.

Kako se vaše preduzeće razvija, tako se razvija i Windows Server. Zapravo, neka od najvećih preduzeća na svetu (uključujući Microsoft) koriste Windows Server.

Nadogradite već danas! Obratite se Microsoft partneruPreuzmite besplatnu probnu verziju