Na ekranu mog Nokia uređaja vidi se trepćuća ikona koverte. Zašto?

Trepćuća zatvorena koverta ukazuje na to da je memorija za poruke na SIM kartici puna.

Odaberite Meni > Poruke > Opcije > SIM poruke i obrišite neke SMS poruke.

 

Napomena 1: Poruke klase 2 (npr. uslužne poruke koje šalje operator) čuvaju se u memoriji za poruke na SIM kartici. Kada je memorija za poruke na SIM kartici puna, nije moguće primati poruke klase 2. 

Napomena 2: Već ste koristili Nokia proizvod sa S40 platformom. U proizvodima sa S40 platformom, prvo se puni memorija za poruke na SIM kartici, a tek onda memorija uređaja. Kad ubacite SIM karticu sa punom memorijom za poruke u drugi uređaj, na telefonu vašeg Nokia uređaja pojavljuje se trepćuća ikona.Napomena 3: Još jedan od mogućih razloga može biti to da nemate dovoljno slobodne memorije na uređaju da bi poruka mogla da se sačuva. Da biste oslobodili nešto prostora otvorite Poruke > Primljeno i uklonite nepotrebne poruke