Koje jednostavne korake mogu da preduzmem ako moj Nokia Symbian telefon ne radi ispravno?

Ovi jednostavni koraci vam mogu pomoći u najvećem broju slučajeva.

Isključite i uključite telefon

Kod telefona koji imaju bateriju koja se može vaditi:1. Isključite telefon.2. Izvadite bateriju.3. Nakon nekoliko sekundi vratite bateriju i uključite telefon.

Kod telefona sa fiksnom baterijom:1. Pritisnite taster za napajanje i držite ga dok telefon ne zavibrira i dok se ne isključi.2. Ponovo uključite telefon.

Vratite podešavanja na početne vrednosti.

Vratite prvobitna fabrička podešavanja po uputstvima iz vodiča za korisnike telefona.

Ažurirajte softver.

Proverite da li koristite najnoviju verziju softvera na telefonu. Pomoć i sadržaj za preuzimanje potražite na stranici za podršku na lokalnom Nokia web sajtu.