Kako da koristim uređaj sa Symbian^3 sistemom kao modem za povezivanje računara na internet?

Uređaj sa Symbian^3 sistemom (npr. Nokia N8-00) možete da koristite kao modem za povezivanje računara na internet na sledeći način:

  1. Instalirajte Nokia Suite na računaru/laptopu:
  2. Proverite da li ste ubacili SIM karticu u telefon i potvrdite da telefon nije u režimu „van mreže“.
  3. Povežite telefon sa računarom/laptopom putem USB kabla ili Bluetooth veze (preporučujemo USB kabl pošto obezbeđuje brži prenos i pouzdaniju vezu). Kada povezujete telefon putem USB kabla, proverite da li telefon koristi režim Nokia Ovi Suite (proverite koji je podrazumevani režim tako što ćete odabrati Meni > Podešavanja > Povezivanje > USB).
  4. Prihvatite sve eventualne zahteve za instalaciju na telefonu.
  5. U aplikaciji Nokia Suite odaberite Alatke > Poveži se na internet.

Internet veza je sada uspostavljena preko telefona. Da biste prekinuli vezu, odaberite Alatke > Prekini vezu u aplikaciji Nokia Suite.

Ako povezivanje ne bude uspešno, proverite podešavanja veze u meniju aplikacije Nokia Suite Alatke > Opcije > Povezivanje na internet. Odaberite mrežnog operatera sa liste ili, ako ga ne pronađete, upotrebite ručna podešavanja i definišite naziv pristupne tačke za svog mrežnog operatera. Takođe možete da definišete korisničko ime i lozinku ako to zahteva operator.