Zašto je moj GPS (Global Positioning System – sistem globalnog pozicioniranja) veoma spor nakon ažuriranja na sistem Symbian Anna?

Ovo možete ispraviti tako što ćete promeniti podešavanja na serveru za GPS pomognut internetom. Uradite sledeće: 

  • Odaberite Meni  > Podešavanja > Podešavanja aplikacije > Pozicioniranje > Server za pozicioniranje > Podešavanja servera.
  • Biće prikazano sledeće:  1 supl.nokia.com.
  • Ako dodirnete tu stavku, prikazaće se: Adresa servera* Supl.nokia.com i „Samo u matičnoj mreži“ Da.
  • Opciju „Samo u matičnoj mreži“ podesite na Ne.

Ova opcija treba da bude podešena na Ne jer u protivnom telefon neće koristiti pomoć za GPS ako se ne nalazite u matičnoj mreži, što kao posledicu ima dugo čekanje na GPS signal.