Nokia C7-00 - Telefon je topao na dodir

Isključite i uključite telefon.

Pokušajte da koristite što manje aplikacija i funkcija u isto vreme.

Sasvim je uobičajeno da telefon bude topao na dodir, recimo, kada koristite više aplikacija visokih performansi, kada slušate muziku duže vreme ili punite telefon.

Vaš telefon zadovoljava visoke standarde koje je Nokia postavila za bezbednost uređaja i takođe zadovoljava međunarodni standard za bezbednost (IEC 60950-1) i zahteve koji važe u određenim zemljama.

Sam telefon sprečava pregrejavanja i štiti sebe tako što se njegov sistem automatski usporava ili se zatvore aplikacije, a po potrebi se i sam od sebe isključi.