Kako mogu da otključam telefon ukoliko želim da koristim SIM karticu nekog drugog mrežnog operatora?

Zatražite pomoć od mrežnog operatora. Mrežni operator vam može pružiti šifru otključavanja i uputstva o tome kako da je koristite.