Kako mogu oporavim/resetujem/vratim softver telefona?

Alatka Software Recovery Tool može da vam pomogne da kod kuće resetujete ili oporavite softver telefona, ako vaš telefon ne reaguje, ako vam se telefon blokirao ili ako telefon ima softverske probleme ili probleme sa ažuriranjem softvera.

 • Važno! Upotrebom alatke Software Recovery Tool izbrisaćete sav sadržaj na telefonu, uključujući aplikacije i igre (zajedno sa podacima aplikacija i dostignućima u igrama), tekstualne poruke, istoriju poziva, muziku, fotografije i još mnogo toga. Ako je moguće, preporučuje se da najpre napravite rezervne kopije sadržaja sa telefona (Podešavanja > rezervna kopija). Kada se oporavak bude gotov, moći ćete da vratite rezervnu kopiju.
 • Napomena: Proces oporavka može da potraje, u zavisnosti od brzine internet veze, a telefon nećete moći da koristite tokom instalacije. Na telefonu će biti instalirana najnovija odobrena verzija softvera za vaš model.

Sistemski zahtevi za računar (PC):

 • Microsoft Windows 7 ili novija verzija.
 • USB kabl kojim ćete povezati telefon sa računarom.
 • Najmanje 4 GB slobodnog skladišnog prostora.

Koju alatku treba da koristim?

Koristite Windows Device Recovery Tool za HTC One, HTC 8X, LG Lancet telefone i sve Lumia telefone sa operativnim sistemom Windows Phone 8.0/8.1 ili Windows 10. Za sve druge Nokia telefone koristite Nokia Software Recovery Tool. Da biste proverili koja je verzija operativnog sistema (OS) Windows Phone trenutno instalirana na telefonu, izaberite Podešavanja > o proizvodu.

Windows Device Recovery Tool (za Lumia telefone, LG Lancet, HTC One i HTC 8X telefone sa operativnim sistemom Windows Phone 8.0/8.1 ili Windows 10)

 1. Preuzmite i instalirajte Windows Device Recovery Tool na računar. Ako je moguće, pobrinite se da baterija telefona bude do kraja napunjena.
 2. Kad se instalacija završi, pokrenite aplikaciju i pojaviće se glavni ekran:

 1. Ako telefon nije automatski prepoznat, isključite sve telefone iz računara i pritisnite Moj telefon nije prepoznat pri dnu glavnog ekrana.
 2. Ako bude zatraženo, izaberite proizvođača telefona.
 3. Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
 4. Sačekajte da računar prepozna priključeni telefon, pa pratite uputstva na ekranu. Ako se u roku od jednog minuta telefon ne poveže, možete da pokušate da isključite, a zatim ponovo uključite telefon: Ne isključujte USB, istovremeno pritisnite i držite taster za napajanje i taster za smanjivanje jačine zvuka. Sklonite prste sa tastera kad telefon zavibrira.
 5. Pritisnite Instaliraj softver da biste započeli instalaciju softvera na telefonu.

Nokia Software Recovery Tool (za druge Nokia telefone)

 1. Preuzmite i instalirajte Nokia Software Recovery Tool na računar. Ako je moguće, pobrinite se da baterija telefona bude do kraja napunjena.
 2. Pokrenite Nokia Software Recovery Tool i povežite telefon sa računarom putem kompatibilnog USB kabla. Ako bude zatraženo, izaberite odgovarajući režim za USB na telefonu: Nokia Suite ili Modem.
 3. Pratite uputstva u alatki.