Šta treba da uradim da bi GPS radio na najbolji način?

Kada koristite GPS prijemnik, vodite računa da ništa ne zaklanja pogled na nebo. Pazite da rukom ne zaklonite GPS prijemnik. Potražite lokaciju GPS prijemnika u vodiču za korisnike uređaja. Vreme za uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

Preporučujemo da koristite GPS pomognut internetom (A-GPS) da biste ubrzali vreme za uspostavljanje GPS veze. GPS koristi mobilnu internet vezu za povezivanje na Nokia servere koji šalju informacije uređaju o tome na koje GPS satelite će moći da se poveže, što znatno smanjuje vreme potrebno za dobijanje GSP signala. Na Lumia telefonima se automatski koristi GPS pomognut internetom kada se omoguće lokacijske usluge i kada vam je dostupna internet veza. Na Symbian telefonima, u podešavanjima pozicioniranja može da se omogući GPS pomognut internetom.

Ukoliko nije moguće pronaći satelitski signal, razmotrite sledeće opcije:

  • Proverite da niste rukom zaklonili GPS prijemnik.
  • Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje da biste uhvatili bolji signal.
  • Ako se nalazite napolju, izađite na otvoreniji prostor.
  • Loši vremenski uslovi, vetrobrani sa zaštitom od ultraljubičastog zračenja i vetrobrani sa grejanjem takođe mogu da utiču na jačinu signala.

Napomena: GPS koristi bateriju uređaja za rad. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija na telefonu.