Prvi Isprobajte laka rešenja

Ako razmišljate o tome da pošaljete telefon na popravku, najpre primenite ove jednostavne korake. Oni mogu da reše problem i da vam uštede vreme i trud.

1. Ponovo pokrenite telefon

Ako baterija telefona nije fiksna, isključite telefon, izvadite bateriju, a zatim je vratite nakon nekoliko sekundi i uključite telefon.

Ako je baterija fiksna, uključite napajanje i pritisnite taster za napajanje i držite ga tako sve dok telefon ne zavibrira i isključi se. Zatim uključite telefon.

2. Napunite telefon

  1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
  2. Povežite punjač sa telefonom.
  3. Kada telefon pokaže da je baterija u potpunosti napunjena, izvucite punjač iz telefona, a zatim iz zidne utičnice.

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta pre nego što se prikaže indikator punjenja ili pre nego što možete da obavljate pozive.

Ako baterija nije korišćena duže vreme, možda ćete morati da povežete punjač, zatim ga izvučete, pa ponovo povežete kako biste započeli punjenje.

3. Vratite telefon na fabrička podešavanja

Vraćanje originalnih podešavanja: Ako telefon ne funkcioniše ispravno, možete da ponovo postavite neka podešavanja na prvobitne vrednosti. Ovaj postupak ne utiče na dokumente ili datoteke uskladištene na telefonu, ali preporučujemo da napravite njihovu rezervnu kopiju pre vraćanja telefona na fabrička podešavanja. Pogledajte uputstva u korisničkom priručniku.

  1. Prekinite sve aktivne pozive i veze.
  2. Odaberite: > Podešavanja i telefon > Upravljanje telefonom > Fabrička podešavanja > Vrati.
  3. Ako se od vas zatraži, unesite zaštitnu šifru.

Nakon vraćanja prvobitnih podešavanja telefon će se isključiti, a zatim ponovo uključiti. Ovo može da potraje duže nego što je to uobičajeno.

Ažuriranje softvera

U mnogim slučajevima ažuriranje softvera je upravo ono što je potrebno da bi telefon ponovo funkcionisao bez problema.

Pogledajte kako da ažurirate softver

Kontaktirajte podršku

phoneicon Kontaktirajte nas tako što ćete odabrati željenu opciju za kontakt.
Kontaktirajte podršku

Care centar Odnesite telefon u servisni centar - Care
Pronadjite najblizi servisni centar - Care