Kako mogu da proverim koji je IMEI broj mog Lumia telefona?

Da biste videli IMEI broj (15 cifara) svog telefona, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim izaberite Podešavanja > o proizvodu.

Ako se telefon ne uključi:

Lumia 800 i 900: Izvadite SIM karticu zajedno sa držačem SIM kartice i pogledajte mesto gde ubacujete držač SIM kartice u telefon. Pored tog mesta bi trebalo da se nalazi IMEI broj. Više informacija o tome kako da ubacite i uklonite držač SIM kartice potražite u vodiču za korisnike telefona.

Lumia 920, 930 i 1020: Izvadite SIM karticu zajedno sa držačem SIM kartice. Kada izvadite držač, postavite ključ za vratanca SIM kartice u otvor koji se nalazi sa strane jezička i izvucite jezičak sa oznakom telefona. Više informacija potražite u vodiču za korisnike telefona.

Lumia 925, 928 i 1520: Izvadite SIM karticu zajedno sa držačem SIM kartice. Na držaču kartice bi trebalo da vidite oznaku sa IMEI brojem. Više informacija o tome kako da ubacite i uklonite SIM karticu potražite u vodiču za korisnike telefona.

Lumia 720: Kada izvadite jezičak memorijske kartice (koji se nalazi na levoj strani telefona), na držaču kartice bi trebalo da vidite oznaku sa IMEI brojem. Više informacija o tome kako da ubacite i uklonite memorijsku karticu potražite u vodiču za korisnike telefona.

Lumia 430, 625, 640, 640 XL i 1320: Skinite zadnju masku. Oznaka sa IMEI brojem bi trebalo da se nalazi na udubljenom odeljku na sredini telefona. Informacije o tome kako da skinete zadnju masku potražite u vodiču za korisnike telefona.

Lumia 435, 505, 510, 520, 521, 525, 526, 530, 532, 535, 610, 620, 630, 635, 636, 638, 710, 730, 735, 810, 820, 822 i 830: Skinite zadnju masku i bateriju, a zatim pogledajte oznaku na držaču baterije. Informacije o tome kako da skinete zadnju masku potražite u vodiču za korisnike telefona.