Kako mogu da oslobodim memoriju telefona na Lumia telefonu?

1. Uklonite neželjeni sadržaj sa telefona putem aplikacije Provera memorije. Idite na Podešavanja > Provera memorije i prevucite prstom nalevo:

  1. Dodirnite detalji pod stavkom Aplikacije da biste videli koje aplikacije imate na telefonu i da biste eventualno deinstalirali neke od njih kako biste povećali slobodan prostor u memoriji telefona.
  2. Dodirnite mape pod stavkom Mape i na ekranu će se prikazati mape koje ste preuzeli na telefon. Pritisnite i držite neku mapu da biste videli opciju za uklanjanje iste ili izbrišite sve mape.
  3. Dodirnite obriši pod stavkom Privremene datoteke da biste obrisali datoteke koje bezbedno možete da uklonite.
  • Napomena! Provera memorije nije dostupna za nove telefone sa OS Windows Phone 8.1 (Lumia 63x, Lumia 930). Umesto nje možete da koristite Savetnik za skladište. (Podešavanja > savetnik za skladište).
  • Napomena! Aplikacija „Provera memorije“ neće biti uklonjena ako ažurirate Lumia telefon na Cyan. Možete da je koristite dok ne flešujete ili resetujete uređaj.

2. Izbrišite istoriju pregledanja, privremene datoteke, kolačiće i sačuvane lozinke u programu Internet Explorer (Podešavanja > aplikacije > Internet Explorer > izbriši istoriju).

3. Obrišite prethodne pretrage mape i privremene datoteke sa telefona (Podešavanja > aplikacije > mape > izbriši istoriju).

4. Izbrišite istoriju Bing pretrage, uključujući Bing vizuelno prepoznavanje i pretrage Bing muzike (Podešavanja > aplikacije > pretraga > izbriši istoriju).

5. Uklonite stare Office dokumente sa telefona: Pritisnite Start, prevucite prstom nalevo i odaberite Officelokacije (lokacije) > telefon. Pritisnite i držite bilo koji dokument, potom odaberite Izbriši.

6. Uklonite mikseve van mreže iz aplikacije MixRadio: Pritisnite Start, prevucite prstom nalevo i odaberite MixRadio > miksevi van mreže. Pritisnite i držite bilo koji miks, potom izaberite Izbriši.

7. Ako imate PC, povežite telefon sa njim pomoću kompatibilnog USB kabla. Na računaru otvorite Windows Explorer i otvorite telefon da biste videli listu fascikla: Dokumenti, Muzika, Slike, Tonovi zvona i Video snimci. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da premestite, izaberite Iseci, kliknite desnim tasterom miša na neku lokaciju na računaru i izaberite Nalepi.