Moj Lumia (Windows Phone 7) telefon ne radi ili ne reaguje na očekivani način

Isprobajte ova rešenja ako se, recimo, prikaz na telefonu zamrzne ili telefon ne može da se uključi, ako dođe do pada aplikacije ili do problema sa zvukom, ili ako vidite prazan ekran:

1. Isključite i uključite telefon.

Ovo neće dovesti do resetovanja (Windows Live) ID-a Microsoft naloga, niti do brisanja ličnih podataka.

  1. Uključite telefon ako je moguće i isključite punjač.
  2. Istovremeno pritisnite tastere za napajanje i smanjivanje jačine zvuka i držite ih tako sve dok telefon ne počne da vibrira. Sklonite prste sa tastera i telefon će se ponovo pokrenuti. 

2. Resetujte telefon.

Upozorenje: Na ovaj način dolazi do brisanja celokupnog ličnog sadržaja na telefonu i do vraćanja fabričkih podešavanja.

  1. Uverite se da punjač nije priključen i isključite telefon.
  2. Pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka i taster kamere.
  3. Pritisnite i držite taster za napajanje.
  4. Kada telefon zavibrira, sklonite prst sa tastera napajanja, ali ne i sa tastera za smanjivanje jačine zvuka i tastera za kameru. Držite ih tako sve dok se telefon ponovo ne pokrene.