1. Priključite punjač na telefon i izbeći ćete moguće aktiviranje režima uštede energije.
  2. Odaberite drugačiji ton zvona da biste proverili da li telefon vibrira u skladu sa zvukom. 
  3. Proverite da li je do problema došlo usled određenog broja dolaznog poziva.
  4. Ponovo pokrenite telefon i on će se uključiti, pri čemu će doći do vibriranja.

Imajte u vidu da ako uključite upozorenje vibracijom, telefon vibrira čak i ako je opcija zvona podešena na „Nečujno“.