Privatnost i Uslovi korišćenja usluge za Xpress pregledač

februar 2015.

Ovo obaveštenje u kombinaciji sa Microsoft Mobile uslovima korišćenja usluge i Microsoft Mobile politikom privatnosti (jednim imenom „Uslovi“) upravlja vašim korišćenjem usluge, sajta i softvera Xpress pretraživača (jednim imenom „Usluga“). Usluga je dizajnirana tako da vam omogući da u potpunosti istražujete internet pružanjem pristupa veb-sajtovima i veb-aplikacijama, čak i onim sajtovima koji su dizajnirani za pregledače na stonim računarima.

Usluga koristi naprednu tehnologiju zasnovanu na oblaku sa internet vezama velikih brzina za prikazivanje i optimizovanje veb-stranica. Kada zahtevate veb-stranicu pomoću Usluge, zahtev se preusmerava preko Microsoft Mobile servera na putu do odredišnog veb-sajta. Microsoft Mobile server prima stranicu od odredišnog veb-sajta, prikazuje je i optimizuje za vaš uređaj, komprimuje podatke i šalje odgovor nazad na vaš uređaj. Ova optimizacija može značajno da smanji veličinu veb-stranica i kao rezultat toga možete brže da pregledate više veb-stranica u okviru svog paketa za prenos podataka.

Troškovi prenosa podataka

Potrebna vam je usluga mobilnog prenosa podataka ili Wi-Fi (kada ga podržava uređaj) da biste pristupili internetu preko Usluge. Pregledanje veba može da podrazumeva prenos velikih količina podataka. Konkretni troškovi za prenos podataka će se razlikovati u zavisnosti od broja pregledanih stranica, paketa mrežnog operatera i drugih faktora. Obratite se mrežnom operateru i zatražite informacije o troškovima prenosa podataka.

Koje informacije prikupljamo?

Pregledanje nije povezano ni sa kakvim informacijama koje mogu lično da vas identifikuju. Ne prikupljamo bilo kakve informacije koje pregledate na veb-stranicama ili u veb-aplikacijama niti im na drugi način pristupamo i ne prikupljamo bilo kakve informacije koje su možda unete na veb-sajt ili u veb-aplikaciju pomoću Usluge bez vašeg pristanka.

Kolačići, obeleživači i druge sačuvane stavke: Kolačići su male količine informacija koje čuvaju veb-sajtovi u pregledaču kako bi pomogli veb-sajtu u prikazivanju ili prilagođavanju predstavljenih informacija. Kolačići koje postavljaju veb-sajtovi kojima pristupate preko naše Usluge se čuvaju na našim serverima. Možete da izbrišete ove kolačiće u bilo kom trenutku tako što ćete u meniju sa podešavanjima izabrati „obriši kolačiće“ ili „obriši sve lične podatke“.

Usluga vam takođe omogućava da čuvate obeleživače ili omiljene veb-stranice. Ako odlučite da sačuvate ove obeleživače, oni se čuvaju na uređaju, a ne na našim serverima. Možete da izbrišete ove obeleživače u bilo kom trenutku tako što ćete ih izabrati i izbrisati ili tako što ćete u meniju sa podešavanjima izabrati „obriši sve lične podatke“.

Slično tome, Usluga može i da vam omogući da čuvate korisnička imena i lozinke kako bi vam omogućila da se brže i lakše prijavljujete na omiljene veb-sajtove. Ako odlučite da koristite ovu funkciju, korisnička imena i lozinke se bezbedno čuvaju na uređaju. Oni se ne čuvaju se na našim serverima. Možete da ih izbrišete u bilo kom trenutku tako što ćete u meniju sa podešavanjima izabrati „obriši lozinke“ ili „obriši sve lične podatke“.

Lokacija: Usluga podržava standardne funkcije geo-lociranja. Uz vaš pristanak, Usluga omogućava veb-sajtovima ili veb-aplikacijama da dobiju lokaciju vašeg uređaja. Možete da onemogućite deljenje informacija o lokaciji u meniju sa podešavanjima.

Nasumični identifikator i druga serverska evidencija: Nasumični, jedinstveni identifikator se dodeljuje Usluzi kako bi naši serveri mogli da povežu vaš pregledač sa kolačićima koji se čuvaju, kao i sa konfiguracijama na nivou pregledača i uređaja (npr. jezik i kvalitet slike) koje su potrebne za obradu veb-stranica. Naši serveri mogu automatski da evidentiraju informacije kao što su konfiguracija pregledača (tip uređaja, verzija pregledača, IP adresa itd.), vremenska oznaka, geo-lokacija (ako je omogućena) i sve informacije koje se unose u traku za URL adresu (URL adrese ili pretrage). Ove informacije se ne koriste za vašu ličnu identifikaciju.

Kakav izbor imate?

Meni sa podešavanjima Usluge obuhvata kontrole za upravljanje privatnošću. U zavisnosti od proizvoda, softverske platforme i verzije, dostupnost podešavanja i funkcija može da se razlikuje:

Upravljanje kolačićima vam omogućava da obrišete sačuvane kolačiće i, kada je to dostupno, onemogućite čuvanje kolačića.

Obriši istoriju vam omogućava da obrišete istoriju pregledanja koja se bezbedno čuva na uređaju.

Obriši lične podatke vam omogućava da obrišete kolačiće, istoriju pregledanja, korisnička imena i lozinke, obeleživače i druge sačuvane stavke. Ova komanda će takođe zameniti vaš postojeći nasumični jedinstveni identifikator novim.

Podešavanja lokacije vam omogućavaju da uključite ili isključite funkciju geo-lociranja za veb-sajtove i veb-aplikacije. Na ovaj način se takođe omogućava ili onemogućava evidentiranje geo-lokacije.

Program poboljšanja vam omogućava da uključite ili isključite naš program poboljšanja.

Kako koristimo informacije koje smo prikupili?

Osim što koristimo sačuvane informacije da bismo vam pružili Uslugu, takođe možemo da koristimo te informacije da bismo razvijali naše proizvode i usluge. Takođe možemo da vam preporučimo da posetite druge veb-sajtove ili prikažemo oglase na osnovu URL adresa koje ste posetili i/ili na osnovu trenutne geo-lokacije svog uređaja.

Kakve mere zaštite postoje?

Naši serveri su zaštićeni bezbednosnim merama za zaštitu tehničkih i organizacionih informacija kako bi se sprečio neodobreni pristup ili obrada bilo kojih korisničkih podataka na našim serverima.

Bezbedan saobraćaj (HTTPS):Usluga je dizajnirana za prikaz i optimizaciju svog vašeg saobraćaj pregledanja na našim serverima kako bi vam pružila brz i efikasan doživljaj. Kada pristupate sajtovima sa HTTPS vezom, Usluga uspostavlja bezbednu vezu između vašeg uređaja i naših servera i od naših servera do odredišnog veb-sajta. Veza od uređaja do servera je obezbeđena ili jakim AES šifrovanjem koji je standard u našoj delatnosti ili HTTPS/SSL šifrovanjem. Veza od servera do odredišnog veb-sajta je obezbeđena HTTPS/SSL šifrovanjem. Veb-stranice se bezbedno prenose sa veb-sajta na naše servere gde se prikazuju i optimizuju pre nego što se bezbedno prenesu na uređaj. Informacije koje se nalaze na veb-stranicama koriste samo naši serveri za prikazivanje i optimizovanje stranice radi prenosa na uređaj. Microsoft Mobile neće čuvati ove informacije niti im pristupati u bilo koju drugu svrhu.

Šta još treba da znate?

Možete nam se obratiti preko naše lokalne korisničke službe ili sledećih detalja za kontakt:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Imajte u vidu da veb-sajt i sadržaj koji pružaju izdavači treće strane često mogu da imaju sopstvene uslove i odredbe i politike privatnosti („Politika privatnosti treće strane“). Preporučujemo vam da se upoznate sa Politikom privatnosti treće strane. Microsoft Mobile ne snosi odgovornost za radnje i prakse takvih veb-sajtova i pružalaca sadržaja, u vezi sa privatnošću potrošača ili drugim pitanjima.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Nazad na vrh