Vaša privatnost u Programu poboljšanja proizvoda i Indeks lojalnosti klijenata

februar 2015.

Microsoft Mobile Oy („Microsoft Mobile“) politika privatnosti objašnjava način na koji obrađujemo vaše lične podatke u kontekstu naših proizvoda i usluga. Svojim učestvovanjem u Programu poboljšanja proizvoda („Program“) kompaniji Microsoft Mobile stavljate na raspolaganje važne informacije koje se odnose na korišćenje naših proizvoda kako bismo poboljšali te proizvode. Takođe, možemo da koristimo te informacije da bismo personalizovali sadržaj za vas.

Microsoft Mobile kontroliše podatke za Program.

Koje informacije prikupljamo?

Program prikuplja sledeće informacije o vašem uređaju i aplikacijama i uslugama na njemu. To može da obuhvata i aplikacije koje ne pruža Microsoft Mobile, kao i Microsoft Mobile aplikacije na platformama za uređaje treće strane.

Korišćenje uređaja, aplikacija i usluga. Ovo obuhvata podatke u vezi sa uređajem, na primer, model uređaja, operatera, državu, jedinstveni identifikator uređaja vezano za određeni događaj, na primer događaji pokretanja i zaustavljanja, menije kojima ste pristupali, izabrane funkcije ili promene podrazumevane vrednosti. Mogu se prikupljati i informacije vezane za status sistema i uređaja, na primer, nivo napunjenosti baterije i informacije o tome da li je priključena neka dodatna oprema, na primer, slušalice.

Dijagnostikovanje grešaka. Ovo obuhvata informacije o situacijama nastanka greške, na primer, o tome koja je radnja dovela do greške. Međutim, Program ne prikuplja nikakve sadržaje, kao što su e-poruke, SMS poruke, dokumenti, beleške, sadržaj pretrage, sadržaj medijskih datoteka i podaci o lokaciji, niti druge slične sadržaje.

Povratne informacije. Obuhvataju informacije kao što su rezultati ili drugi tipovi ocena koje nam pružite i druge povratne informacije koje delite sa nama.

Kako koristimo informacije koje smo prikupili?

Poboljšanje proizvoda i usluga

Prikupljene informacije nam pomažu da svoj rad na poboljšanju fokusiramo na one stvari koje su najrelevantnije za naše korisnike i da izbegnemo javljanje grešaka u budućnosti. U ove svrhe Microsoft Mobile može da kombinuje informacije koje prikuplja Program sa drugim podacima koje ima, npr. podacima prikupljenim preko drugih Microsoft programa poboljšanja.

Personalizacija

Prikupljene informacije pomažu dobavljačima da vam pruže personalizovaniji doživljaj. Da bi istakao funkcije i usluge koje će vam se možda dopasti i prilagodio promotivne poruke za vas, ako se prijavite za marketinšku komunikaciju, Microsoft Mobile može da kombinuje informacije koje prikuplja Program sa drugim informacijama koje imamo.
Imajte na umu da Microsoft Mobile kombinuje podatke koje prikuplja Program samo sa drugim podacima koje ima u vezi sa sopstvenim proizvodima i uslugama.

Kako prikupljamo te informacije?

Program koristi softver koji je integrisan sa uređajem, aplikacijama i uslugama na njemu za prikupljanje i slanje informacija kompaniji Microsoft Mobile. Informacije se šalju samo kada postoji aktivna veza sa internetom i one su komprimovane tako da zauzimaju samo nekoliko kilobajta po događaju.

Koje su naše prakse prilikom deljenja informacija?

Ne delimo informacije prikupljene u okviru Programa sa nezavisnim trećim stranama, osim ako nije drugačije objašnjeno u našoj Politici privatnosti. Međutim, informacije prikupljene o određenoj aplikaciji neke treće strane se mogu deliti sa stranom koja je tu aplikaciju stavila na raspolaganje, u vidu objedinjenih podataka koji ne mogu da se koriste za identifikaciju.

Kakve mere zaštite postoje?

Informacije koje Program čuva u samom uređaju su zaštićene od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Program koristi bezbedne protokole za slanje informacija sa uređaja na naše servere. Kada se informacije pošalju, istovremeno se brišu iz skladišnog prostora uređaja. Ukoliko se isključite iz Programa, Program više neće prikupljati informacije. Međutim, sve neposlate informacije koje su prikupljene pre nego što ste se isključili biće poslate zajedno sa vašim nalogom za napuštanje Programa.

Vi birate

Vaše učestvovanje u Programu je dobrovoljno. Program možete u svakom trenutku da uključite i isključite u podešavanjima uređaja, aplikacije ili usluge. Ovu opciju ćete pronaći u meniju date aplikacije ili u centralnom meniju podešavanja uređaja. Ova opcija se naziva „Program poboljšanja proizvoda“.

Ako želite da primenite svoja prava privatnosti u vezi sa Programom, možete da se obratite kompaniji Microsoft Mobile i reagovaćemo na vaš zahtev u skladu sa zakonom i politikom privatnosti koja važi za Program.

Ostale informacije

Možete da kontaktirate kompaniju Microsoft Mobile preko korisničke službe ili sledećih detalja za kontakt:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Nazad na vrh