Česta pitanja o privatnosti

Nakon završetka prodaje Nokia preduzeća Devices & Services kompaniji Microsoft, nova finska kompanija Microsoft Mobile Oy preuzima odgovornost za lične podatke klijenata tog preduzeća. Informacije Nokia klijenata koje se ne odnose na preduzeće Devices & Services ostaju kod kompanije Nokia. U slučaju nekih usluga – konkretno Nokia naloga, Nokia programa poboljšanja i usluge Net Promoter Score – Nokia i Microsoft Mobile će deliti odgovornosti za informacije klijenata. Pitanja i odgovori u nastavku će pružiti dodatne detalje o tome šta će se desiti nakon prodaje.

1. pitanje: Nakon što je kompanija Microsoft kupila Nokia preduzeće Devices & Services, šta će se promeniti u vezi sa načinom na koji se prikupljaju i obrađuju moji lični podaci?

Odgovor:
Nakon što je Microsoft kupio Nokia preduzeće Devices & Services, lične podatke koji se odnose na uređaje i usluge koje pokriva to preduzeće sakupljaće i obrađivati nova finska kompanija, Microsoft Mobile Oy.

Osim promene vlasništva, ništa se u suštini ne menja u vezi sa tim kako se vaši lični podaci sakupljaju i obrađuju. Microsoft Mobile zadržava Nokia politiku privatnosti uz manje izmene koje odražavaju da je Microsoft Mobile vlasnik. Microsoft Mobile će sakupljati i koristiti iste vrste ličnih podataka. Ova kupovina neće promeniti svrhu u koju se podaci obrađuju.

Više informacija o uređajima i uslugama koje je Microsoft kupio potražite ovde.

2. pitanje: Koje su tačno razlike između Microsoft Mobile politike privatnosti i prethodne Nokia politike privatnosti?

Odgovor:
Kao što je iznad objašnjeno, politika privatnosti za preduzeće Devices & Services ostaje u suštini ista, s tim da je Microsoft Mobile odgovoran za sve lične podatke koji se sakupljaju u okviru politike za to preduzeće.

Osim toga, Microsoft i Nokia su napravili neku novu dokumentaciju u vezi sa privatnošću kao deo prodaje kako biste bolje razumeli šta će se desiti. Konkretno, Microsoft i Nokia su razvili novi dodatak za privatnost koji objašnjava kako će se Nokia nalog koristiti za pristupanje i Microsoft Mobile uslugama i Nokia uslugama. Takođe smo ažurirali dodatak za privatnost za Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score kako bismo pružili slične dodatne informacije. Ovi ažurirani dokumenti su dostupni ovde.

Takođe smo ažurirali politiku privatnosti kako bismo razjasnili da Microsoft poštuje okvir SAD-EU Safe Harbor i okvir SAD-Švajcarska Safe Harbor kao što je izneto od strane Ministarstva trgovine SAD u vezi sa sakupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem podataka iz Evropske ekonomske unije i Švajcarske.

3. pitanje: Da li će Nokia zadržati bilo koje od mojih ličnih podataka iz preduzeća Devices & Services nakon prodaje?

Odgovor:
Nakon prodaje, usluge koje nisu povezane sa preduzećem Devices & Services ostaju kod kompanije Nokia i Nokia će nastaviti da bude odgovorna za obradu ličnih podataka u vezi sa tim uslugama. Kao što je objašnjeno u nastavku, Nokia deli odgovornost za lične podatke sa kompanijom Microsoft Mobile za Nokia nalog, Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score. Osim toga, Microsoft Mobile preuzima odgovornost za lične podatke povezane sa preduzećem Devices & Services.

4. pitanje: Ako ispravno razumem, Microsoft Mobile politika privatnosti važi samo za određene usluge. Kako mogu da znam koja politika privatnosti važi za koje usluge nakon prodaje?

Odgovor:
Microsoftovom kupovinom Nokia preduzeća Devices & Services obuhvaćeni su svi uređaji Lumia, Asha i S40, S30, Symbian i MeeGo, kao i određene bivše Nokia aplikacije i usluge povezane sa tim uređajima. Svim ličnim podacima koji se prikupe u vezi sa prenešenim preduzećem upravlja se u skladu sa Microsoft Mobile politikom privatnosti. Možete da pogledate ovu politiku ovde.

Važno je imati u vidu da Microsoft ne kupuje sve Nokia aplikacije i usluge. Nokia nastavlja da bude odgovorna za sve lične podatke koji se sakupljaju i koriste u vezi sa Nokia aplikacijama i uslugama koje su i dalje u vlasništvu kompanije Nokia, kao što su Nokia HERE aplikacije za mapiranje.
Dokument ovde pruža više detalja o tome koja kompanija pruža koje usluge i aplikacije nakon prodaje.

5. pitanje: Razumem da i Nokia Corporation i Microsoft Mobile Oy dele odgovornost za lične podatke za Nokia nalog, Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score nakon prodaje. Šta to znači u praksi?

Odgovor:
Nokia Corporation i Microsoft Mobile Oy dele odgovornost za podatke u vezi sa Nokia nalogom, Nokia programom poboljšanja i Net Promoter Scoreom. To znači da su nakon prodaje obe kompanije odgovorne za ove podatke i da će obe reagovati na vaše potrebe u vezi sa privatnošću.
U praksi:

  • Možete da nastavite da pristupate Nokia uslugama (tj. uslugama koje Microsoft nije kupio od kompanije Nokia i kojima Nokia i dalje upravlja) pomoću svog Nokia naloga.
  • Takođe možete pristupati uslugama koje pruža Microsoft Mobile (tj. uslugama koje je Microsoft kupio od kompanije Nokia) pomoću svog Nokia naloga.
  • Ako želite da ažurirate svoj profil – npr. svoju adresu e-pošte ili broj telefona ili da se odjavite sa biltena i promocija – možete to i dalje da uradite preko alatke za upravljanje profilom na Nokia nalogu (dostupna je ovde).
  • Ako želite da primenite svoja prava na privatnost na Nokia nalogu, možete da kontaktirate ili kompaniju Microsoft Mobile ili kompaniju Nokia – koju god želite. U svakom slučaju, na vaš zahtev će odgovoriti i Microsoft Mobile i Nokia i reagovati u skladu sa politikom privatnosti koja važi za Nokia nalog.
  • Sakupljanje podataka preko Nokia programa poboljšanja i Net Promoter Scorea će funkcionisati u proizvodima i uslugama kompanija Nokia i Microsoft Mobile. Nokia će koristiti podatke koje je prikupila od Nokia usluga, a Microsoft Mobile će koristiti podatke koje je prikupio od Microsoft Mobile usluga. Ako odlučite da onemogućite Nokia program poboljšanja na svom uređaju ili aplikaciji, Nokia program poboljšanja će prestati da šalje vaše podatke o korišćenju kompanijama Nokia i Microsoft Mobile.

Kao deo prodaje, Microsoft i Nokia su razvili novi dodatak privatnosti koji objašnjava kako će se Nokia nalog koristiti za pristupanje uslugama kompanija Microsoft Mobile i Nokia, a takođe smo ažurirali dodatak o privatnosti za Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score kako bismo pružili slične dodatne informacije. Ovi ažurirani materijali su dostupni ovde.

6. pitanje: Na mom uređaju i/ili korisničkom interfejsu aplikacije i/ili kutiji pakovanja, i dalje vidim reč „Nokia“. Nakon prodaje, da li ja i dalje imam interakciju sa kompanijom Nokia ili je sada imam sa kompanijom Microsoft? Ko prima moje podatke za svaku pruženu uslugu?

Odgovor:
Microsoftovom kupovinom Nokia preduzeća Devices & Services obuhvaćeni su svi uređaji Lumia, Asha i S40, S30, Symbian i MeeGo, kao i određene bivše Nokia aplikacije i usluge povezane sa tim uređajima. Kada kupovina bude završena, za ažuriranje svog teksta u bivšim Nokia uređajima, uslugama, aplikacijama i pakovanju biće potrebno vreme. Aktivno radimo na ovim ažuriranjima. Međutim, u svakom trenutku nakon kompletiranja kupovine, uključujući tokom prenosa, ovi uređaji, usluge i aplikacije potpadaju pod Microsoft Mobile politiku privatnosti dostupnu ovde.

Međutim, Nokia aplikacije i usluge (tj. aplikacije i usluge koje Microsoft nije kupio od kompanije Nokia) i dalje pruža Nokia i potpadaju pod Nokia politiku privatnosti: ovde.

Dokument ovde pruža više detalja o tome koja kompanija pruža koje usluge i aplikacije nakon prodaje. Takođe možete da saznate više na adresi www.nokia.com/privacy.

7. pitanje: Razumem da postoji novi dodatak privatnosti za Nokia naloge. Šta ovaj dodatak sadrži i zašto ste ga uveli?

Odgovor:
Nakon prodaje, Nokia nalog može da se koristi za pristup uslugama kompanije Microsoft Mobile i kompanije Nokia. Napravili smo novi dodatak privatnosti kako bismo bolje objasnili ovaj odnos.
Novi dodatak privatnosti u vezi sa Nokia nalogom je dostupan ovde.

8. pitanje: Razumem da ste ažurirali dodatak privatnosti za Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score. Šta se promenilo?

Odgovor:
Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score se koriste za sakupljanje informacija u vezi sa poboljšanjem proizvoda na mnogim Nokia proizvodima i uslugama. Međutim, zbog prodaje, Nokia program poboljšanja i Net Promoter Score će sakupljati povezane informacije od proizvoda i usluga kompanije Microsoft Mobile i kompanije Nokia. Ažurirali smo postojeći dodatak privatnosti Nokia programa poboljšanja u skladu s tim i takođe smo uključili objašnjenje Net Promoter Scorea u dodatak kako bismo bolje objasnili ovu vezu.

9. pitanje: Da li prodaja preduzeća Devices & Services dovodi do promene zemalja gde će moji podaci sada biti prebačeni? Nakon prodaje, da li će Microsoft Mobile prebaciti moje lične podatke u Sjedinjene Države?

Odgovor:
Nema promena u vezi sa tim gde vaši podaci mogu da budu prebačeni. Nokia politika privatnosti već obaveštava korisnike da Nokia proizvodi i usluge mogu da se pružaju korišćenjem resursa i servera koji se nalaze u raznim zemljama širom sveta, uključujući zemlje van Evropske ekonomske oblasti (EEA), kao što su Sjedinjene Države. Neki podaci mogu da se skladište na lokacijama van Evrope ili može da im se pristupa sa tih lokacija – ali ovo nije novina. Kao i Nokia Inc., Microsoft Coroporation i kontrolisane filijale u Sjedinjenim Državama su certifikovani u skladu sa okvirom SAD-EU Safe Harbor u vezi sa sakupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem podataka iz EEA. Vaši lični podaci će i dalje štititi robusne mere za zaštitu privatnosti i bezbednost, bez obzira na to gde se oni nalazili.

10. pitanje: Ako želim da pristupim mojim ličnim podacima ili želim da ih ispravim ili izbrišem nakon prodaje, kako to mogu da uradim?

Odgovor:
Ako želite da primenite svoja prava na privatnost nakon prodaje, možete da nas kontaktirate na:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finska
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

11. pitanje: Želim da izbrišem svoj Nokia nalog. Kako to mogu da uradim?

Odgovor:
Možete da zatvorite Nokia nalog pomoću funkcije „zatvaranje naloga“ ovde.

12. pitanje: Da li je potrebno da ažuriram aplikacije ili softver uređaja zbog ovih promena?

Odgovor:
Ne. Ne bi trebalo da bude bilo kakve razlike u funkcionisanju aplikacija ili uređaja kao posledica prodaje.

13. pitanje: Imam i Microsoft nalog i Nokia nalog. Da li će Microsoft kombinovati moje lične podatke sa dva naloga?

Odgovor:
Ne, vaš Microsoft nalog i Nokia nalog ostaju odvojeni i svaki pruža poseban Microsoft entitet.

14. pitanje: Da li će Microsoft deliti moje podatke sa pravosudnim organima koji nisu mogli da dobiju moje podatke od kompanije Nokia?

Odgovor:
Microsoft poštuje primenljive zakone za zaštitu podataka i druge zakone, kao što je to činila i Nokia u obimu kojim je njena obrada podataka bila pokrivena bilo kojim zakonima određene jurisdikcije. U skladu sa Nokia politikom privatnosti koja je važila za preduzeće Devices and service, nakon prodaje Microsoft možda bude obavezan zakonom da otkrije lične informacije nekim nadležnim organima ili trećim licima, na primer pravosudnim organima u zemljama u kojima poslujemo ili trećim licima posluju u naše ime.

15. pitanje: Kome da se obratim ako imam pitanja?

Odgovor:
Možete da pošaljete bilo koja dodatna pitanja o aspektima privatnosti kupovine Microsoft/Nokia na

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finska
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finska

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Nazad na vrh