Politika privatnosti

Februar 2015.

BRINEMO O VAŠOJ PRIVATNOSTI

Kompanija Microsoft, uključujući njene partnere, posvećena je poštovanju vaše privatnosti i poštovanju primenljivih zakona o zaštiti podataka i privatnosti. Ova politika privatnosti („Politika privatnosti“) opisuje kako sakupljamo i koristimo lične podatke gde je Microsoft Mobile kontroler podataka.

Pružićemo vam dodatne informacije o privatnosti koje su specifične za proizvod ili uslugu u Dodacima ovoj Politici privatnosti i drugim obaveštenjima koje možete da vidite dok koristite naše proizvode ili usluge. Ako postoji razlika između takvih obaveštenja i ove Politike privatnosti, obaveštenja imaju prednost. Osim toga, informacije o operativnom sistemu Windows Phone možete da pronađete ovde. Imajte u vidu da nisu sve funkcije dostupne na svim uređajima (na primer, neke funkcije nisu dostupne na telefonima sa ograničenom memorijom ili telefonima bez usluge glasa za mobilne uređaje ili podataka za mobilne uređaje), u svim mrežama ili u svim regionima.

Softver na vašem uređaju može da pristupa vašim informacijama. Naši proizvodi ili usluge mogu da sadrže veze do veb-sajtova i usluga drugih kompanija koje imaju svoje politike privatnosti. Kompanija Microsoft nije odgovorna za politiku privatnosti drugih i preporučujemo da pročitate njihova obaveštenja o privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti, ne koristite naše proizvode i usluge i ne šaljite kompaniji Microsoft lične podatke.

Koje informacije prikupljamo?

Prikupljamo vaše lične podatke i druge informacije obično kada kupujete, koristite naše usluge ili se registrujete za njih, učestvujete u kampanjama ili istraživanju ili ako sa nama imate neku drugu vrstu interakcije. To uključuje sledeće kategorije:

 • Aktivacije proizvoda i usluga Microsoft proizvodi i usluge mogu da zahtevaju elektronsku aktivaciju, pri čemu se tip vašeg uređaja i aplikacije, kao i jedinstveni identifikatori uređaja, aplikacije, mreže i pretplate šalju kompaniji Microsoft. U zavisnosti od modela uređaja i podešavanja, lokacija uređaja u vreme prvog pokretanja takođe može da se sakuplja.
 • Korišćenje proizvoda i usluga Kada pristupate našim uslugama na mreži, naši veb-serveri automatski prave evidenciju vaše posete. Ova evidencija obično obuhvata IP adresu, vreme pristupanja, sajtove sa kojih dolazite, posećene stranice, korišćene veze i funkcije, pregledani ili traženi sadržaj, tip pregledača ili aplikacije, jezik i druge slične informacije. Takođe pogledajte našu politiku kolačića.
  Naše aplikacije mogu da povremeno kontaktiraju naše servere, npr. da bi proverile da ima ažuriranja ili nam poslale informacije u vezi sa korišćenjem usluge. Osim toga, možemo da vas pozovemo da se pridružite dobrovoljnom poboljšanju proizvoda i usluge ili programima istraživanja gde se sakupljaju detaljne informacije. Više detalja potražite u Dodacima ovoj Politici privatnosti.
 • Informacije koje nam pružate Kada otvorite nalog, obavite kupovinu, zahtevate usluge, učestvujete u istraživanju ili kampanjama ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da od vas zatražimo informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona, fizička adresa, korisnička imena i lozinke, povratne informacije, informacije u vezi sa vašim uređajima, uzrast, pol, i jezik, broj bankovnog računa, detalji kreditne kartice i druge slične finansijske informacije.

Takođe čuvamo evidenciju vaših pristanaka, preferenci i podešavanja u vezi sa, npr. podacima o lokaciji, marketingu i deljenju ličnih podataka.

 • Vaše transakcije sa nama Čuvamo evidenciju vaših kupovina, preuzimanja, sadržaja koji ste nam pružili, vaših zahteva, ugovora između vas i kompanije Microsoft, pruženih proizvoda i usluga, detalja o plaćanju i isporuci, vaših kontakata i komunikacija i drugih interakcija sa nama. U skladu sa važećim zakonom možemo da zabeležimo vašu komunikaciju sa drugom korisničkom podrškom ili sličnim tačkama kontakta.
 • Podaci o pozicioniranju i lokaciji Usluge zasnovane na lokaciji utvrđuju lokaciju pomoću satelita, mobilne, Wi-Fi ili druge mreže na osnovu metoda pozicioniranja. Ove tehnologije mogu da obuhvataju razmenu podataka o vašoj lokaciji i jedinstvenih identifikatora uređaja i mobilne, Wi-Fi ili druge mreže sa kompanijom Microsoft. Naši proizvodi mogu da funkcionišu na platformama, aplikacijama i uslugama za više uređaja, koji takođe mogu da sakupljaju vaše podatke o lokaciji. Ne koristimo ove podatke da bismo vas lično identifikovali bez vašeg pristanka.

Kada koristite naše usluge i funkcije zasnovane na lokaciji, npr. pretragu, navigaciju, planiranje trase zasnovano na lokaciji ili zahtevate podatke o mapi, podaci o vašoj lokaciji se šalju kompaniji Microsoft kako biste dobili ispravan sadržaj, koji takođe može da sadrži oglašavanje zasnovano na lokaciji.

Zašto obrađujemo lične podatke?

Microsoft može da obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe. Jedna ili više svrha se mogu primenjivati istovremeno.

 • Pružanje proizvoda i usluga Možemo da koristimo vaše lične podatke da bismo vam pružili naše proizvode i usluge, obradili vaše zahteve ili na drugi način ispunili ugovor između vas i kompanije Microsoft, da bismo osigurali funkcionalnost i bezbednost naših proizvoda i usluga, da bismo vas identifikovali, kao i sprečili ili istražili prevaru i druge zloupotrebe.
 • Nalozi Za neke usluge je potreban nalog kako biste mogli da upravljate sadržajem i preferencama.
 • Razvoj proizvoda i usluga i upravljanje njima Možemo da koristimo vaše lične podatke kako bismo razvili naše proizvode, usluge, korisničku službu, prodaju i marketing i upravljali njima. Možemo da kombinujemo lične podatke prikupljene u vezi sa vašom upotrebom određenog proizvoda i/ili usluge kompanije Microsoft sa ličnim podacima koje sakupljaju drugi proizvodi i usluge kompanije Microsoft, osim u slučaju kada su takvi podaci prikupljeni u drugu svrhu.
 • Komunikacija sa vama Možemo da koristimo vaše lične podatke za komunikaciju sa vama, npr. da bismo vas obavestili da su se naše usluge promenili ili vam slali kritična upozorenja i druga slična obaveštenja u vezi sa našim proizvodima i/ili uslugama i da bismo vas kontaktirali u svrhu brige o korisnicima.
 • Marketing, oglašavanje i preporuke Možemo da vas kontaktiramo da bismo vas obavestili o novim proizvodima, uslugama ili promocijama koje možda nudimo i da bismo sproveli istraživanje tržišta kada imamo vaš pristanak ili je to na drugi način odobreno. Možemo da koristimo lične podatke da bismo personalizovali ponudu i ponudili vam usluge koje su relevantnije za vas, na primer da bismo dali preporuke i prikazali prilagođen sadržaj i oglase u našim uslugama. To može da obuhvata prikazivanje Microsoft sadržaja i sadržaja trećih strana.

Da li delimo lične podatke?

Ne prodajemo, dajemo u zakup, izdajemo ili na drugi način otkrivamo lične podatke trećim licima osim ako nije drugačije navedeno u nastavku.

 • Vaš pristanak i usluge deljenja na društvenim mrežama Možemo da delimo lične podatke ako nam za to date pristanak. Neke naše usluge vam mogu dozvoliti da delite lične podatke sa drugim korisnicima usluge ili sa drugim uslugama i njihovim korisnicima. Uvek pažljivo razmotrite pre nego što otkrijete bilo kakve lične podatke ili druge informacije kojima mogu da pristupaju drugi korisnici.
 • Microsoft kompanije i ovlašćena treća lica Možemo da delimo lične podatke sa drugim Microsoft kompanijama ili ovlašćenim trećim licima koja obrađuju lične podatke u ime kompanije Microsoft u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. To može da obuhvati npr. obračun preko mrežnog provajdera ili na drugi način, isporuku kupljenih stavki, pružanje usluga uključujući korisničku službu, upravljanje i analiziranje potrošačkih podataka, kreditne provere, obavljanje istraživanja i upravljanje reklamnim ili drugim takvim kampanjama. Kada kupite Microsoft proizvod od nas sa paketom provajdera mrežne usluge, može da bude potrebno da razmenimo informacije sa provajderom mrežne usluge kako bismo vam pružili takvu uslugu.

Možemo da obavljamo zajednički marketing i druge komunikacije sa našim partnerima, npr. vašim mobilnim operaterom. Da bismo izbegli duple ili nepotrebne komunikacije i prilagodili poruku vama, može da bude potrebno da usaglasimo informacije koje je Microsoft prikupila sa informacijama koje je partner prikupio kada je to dozvoljeno zakonom.

Ove ovlašćene treće strane nemaju dozvolu za korišćenje vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe. Od njih zahtevamo da deluju u skladu sa ovom Politikom privatnosti i koriste odgovarajuće mere bezbednosti da bi zaštitili vaše lične podatke.

Obavezno otkrivanje Možda ćemo pristupati, otkrivati i čuvati lične podatke, uključujući privatni sadržaj (kao što su sadržaj e-pošte, druga privatna komunikacija ili datoteke u privatnim fasciklama) ako opravdano smatramo da je to neophodno da bismo:
(1) poštovali primenjivi zakon ili reagovali na validni pravni postupak nadležnih vlasti, uključujući policijske snage ili druge državne agencije;
(2) zaštitili naše klijente, npr. da bismo sprečili neželjenu poštu, pokušaje prevare korisnika usluga ili sprečili gubitak života ili ozbiljnu povredu bilo koje osobe;
(3) rukovali bezbednošću naših usluga i održavali je, uključujući sprečavanje ili zaustavljanje napada na naše računarske sisteme ili mreže; ili
(4) zaštitili prava ili vlasništvo kompanije Microsoft, uključujući sprovođenje odredbi koje regulišu korišćenje usluga – međutim, ukoliko primimo informacije koje ukazuju da neko koristi naše usluge kako bi trgovao ukradenim intelektualnim ili fizičkim vlasništvom kompanije Microsoft, nećemo sami kontrolisati privatan sadržaj klijenta, već možemo proslediti slučaj policiji.

Spajanja i kupovine Ukoliko odlučimo da prodamo, kupimo, spojimo ili na bilo koji način reorganizujemo naša preduzeća u nekim zemljama, ovo će možda značiti otkrivanje ličnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima ili njihovim savetnicima ili prisvajanje ličnih podataka od prodavaca i njihovih savetnika.

Kako se odnosimo prema privatnosti dece?

Microsoft proizvodi i usluge su obično namenjeni opštoj publici. Microsoft ne sakuplja s namerom informacije o deci bez pristanka njihovih roditelja ili staratelja. Microsoft objavljuje savete za bezbednost za korišćenje internet usluga na našim veb-sajtovima.

Kako se odnosimo prema kvalitetu podataka?

Odgovorno se zalažemo da lični podaci koje posedujemo budu precizni i da brišemo netačne ili nepotrebne lične podatke.

Podstičemo vas da pristupite svojim ličnim podacima preko svog naloga s vremena na vreme kako biste obezbedili da su tačni.

Koje korake poduzimate za zaštitu ličnih podataka?

Privatnost i bezbednost su glavni preduslovi za stvaranje i isporuku naših proizvoda i usluga. Posebno smo obratili pažnju na rešavanje pitanja povezanih sa privatnošću i bezbednošću. Primenjujemo interne smernice i pravila pomoću odgovarajućeg izbora aktivnosti, uključujući proaktivno i reaktivno upravljanje rizikom, bezbedni i privatni inženjering, obuku i procene. Poduzimamo odgovarajuće korake kao bismo razrešili probleme sa bezbednošću na mreži, fizičkom bezbednošću, rizikom od gubitka podataka i drugim takvim rizicima, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda podataka koji se štite. Takođe, ograničavamo pristup našim bazama podataka koje sadrže lične podatke na ovlašćene osobe koje imaju opravdanu potrebu za pristup tim informacijama.

Kako koristite kolačiće i veb-svetionike?

Microsoft koristi kolačiće, veb-svetionike i drugu sličnu tehnologiju za upravljanje našim veb-sajtovima i njihovo poboljšavanje, kao i poboljšavanje naše ponude. Takođe koristimo kolačiće za personalizaciju i prikazivanje oglasa. Neki Microsoft veb-sajtovi koriste tehnologije oglašavanja trećih strana, kao što je DoubleClick, za prikazivanje oglasa.

Naši domeni mogu da obuhvataju elemente treće strane koji postavljaju kolačiće u ime treće strane, npr. u vezi sa društvenom mrežom treće strane. Posetite našu politiku o kolačićima da biste saznali više o tome kako Microsoft koristi kolačiće i kako možete da onemogućite kolačiće pomoću podešavanja u pregledaču ili na drugi način.

Koja su vaša prava?

Imate pravo da znate koje lične podatke čuvamo o vama. Imate pravo da tražite da svi nekompletni, netačni, nepotrebni ili zastareli lični podaci budu izbrisani ili ažurirani. Imate pravo da otkažete pretplatu na reklamne poruke i da zahtevate da prestanemo da

obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog reklamiranja ili zbog drugog ubedljivog pravnog razloga. Međutim, ako onemogućite marketinšku i drugu komunikaciju od kompanije Microsoft, kritična upozorenja će vam se i dalje slati.

Možete da primenite svoja prava tako što ćete nas kontaktirati ili tako što ćete upravljati svojim nalogom i izborima preko dostupnih alatki za upravljanje profilom na uređaju i našim uslugama. U nekim slučajevima, naročito kada se radi o brisanju ličnih podataka ili prestanka njihove obrade, ovo takođe može da znači da nećemo moći da nastavimo da vam pružamo usluge.

Ko kontroliše vaše lične podatke?

Kontrolor vaših ličnih podataka koji se prikupljaju u okviru ove Politike privatnosti je Microsoft Mobile Oy sa adresom Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Pored toga filijala kompanije Microsoft koja dostavlja proizvod ili uslugu može biti kontrolor ličnih podataka. Možete da pronađete identitet kontrolora i njegove kontakt detalje u odredbama i uslovima takvog proizvoda ili usluge ili pomoću kontakt informacija koje su date na primenljivim Microsoft veb-sajtovima.

U vezi sa pitanjima koja se odnose na prakse u pogledu privatnosti kompanije Microsoft Mobile možete nas takođe kontaktirati na:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Međunarodni transfer ličnih podataka i američki zakon o privatnosti Safe Harbor

 • Lične informacije sakupljene na Microsoft sajtovima i uslugama mogu da se skladište i obrađuju u Sjedinjenim Državama ili bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj Microsoft ili njegovi partneri, podružnice ili pružaoci usluga imaju objekte. To znači da lični podaci mogu da se prenose preko međunarodnih granica izvan zemlje u kojoj koristite uslugu, uključujući zemlje izvan evropske ekonomske zone (EEA) koje nemaju zakone koji pružaju određenu bezbednost ličnih podataka ili imaju drugačije zakonske regulative o zaštiti podataka. U takvim slučajevima obezbeđujemo da postoji postoji pravna osnova za takav transfer i da postoji adekvatna zaštita ličnih podataka kao što zahteva važeći zakon, na primer upotrebom standardnih ugovora koje odobravaju nadležni organi (kada je to neophodno) i zahtevanjem drugih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka.
 • Microsoft poštuje okvir SAD-EU Safe Harbor i okvir SAD-Švajcarska Safe Harbor kao što je izneto od strane Ministarstva trgovine SAD u vezi sa sakupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem podataka iz Evropske ekonomske unije i Švajcarske. Da biste saznali više o programu Safe Harbor i pregledali naš certifikat, posetite http://www.export.gov/safeharbor/.

Izmene ove politike privatnosti

Povremeno ćemo ažurirati ovu Politiku privatnosti kako bismo primenili promene u našim proizvodima i uslugama, kao i kako bismo razjasnili naše prakse na osnovu iskustva i povratnih informacija klijenata. Kada unesemo promene, promenićemo datum za „poslednji put ažurirano“ u vrhu ove izjave. Ako postoje materijalne promene u ovoj izjavi ili u tome kako će Microsoft koristiti vaše informacije, obavestićemo vas tako što ćemo istaknuto postaviti objašnjenje o takvim promenama pre nego što ih primenimo ili tako što ćemo vam direktno poslati obaveštenje. Preporučujemo da povremeno ponovo posetite ovu Politiku privatnosti da biste saznali da li ona sadrži takve izmene.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.