Start, find og luk apps på Surface.

Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Gælder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Uanset om du er ved menuen Start eller på skrivebordet, er dine apps nemme at finde og åbne.


Håndter dine apps, kontakter, websites, fotoalbum, afspilningslister, mapper og mere fra startskærmen eller skrivebordet. Du kan fastgøre apps til og frigøre apps fra menuen Start og proceslinjen på skrivebordet. Du kan også gruppere, omarrangere og ændre størrelsen på appfelter i menuen Start. Få flere oplysninger under Se, hvad der er på menuen.

Finde og åbne apps fra Start

Menuen Start i Windows 10

Åbn startskærmen

Du kan åbne menuen Start på flere måder, hvis du har brugt en app eller foretager dig andre ting på din Surface:

 • Tryk på Windows-knappen Windows-logotasten på din Surface.
 • Tryk på Windows-tasten Windows-tasten på dit tastatur.
 • Vælg startknappen Windows-tasten i nederste venstre hjørne på skærmen.

Få hjælp til at åbne startmenuen eller Cortana under Fejlfinding af problemer med at åbne startmenuen eller Cortana.

Finde en app fra Start

Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som er installeret på din Surface:

 • Søge efter en app. Vælg søgefeltet på proceslinjen, og skriv et appnavn. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver. Vælg appen i søgeresultaterne for at åbne den.
 • Bruge menuen Start. Gå til Start Windows-tasten, og skriv et appnavn i søgefeltet. Hvis du bruger et tastatur, skal du bare starte med at skrive appnavnet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver. Vælg appen i søgeresultaterne for at åbne den.
 • Gå til Alle apps. Gå til Start Windows-tasten, vælg Alle apps, og vælg den app, du vil åbne.

Åbne apps fra Start

Sådan starter du en app fra menuen Start:

 • Brug berøring. Vælg et felt. Hvis du har mange felter, kan du rulle på skærmen og se flere apps ved at trække fingeren hen over skærmen eller ved at trække to fingre vandret hen over berøringspladen.
 • Brug en mus. Vælg et felt.
 • Brug et tastatur. Angiv navnet på en app, og tryk på Enter.

Finde og åbne apps fra skrivebordet

Du kan fastgøre apps, som du bruger ofte, til proceslinjen. Derefter kan du åbne dem på skrivebordet ved blot at vælge dem.

Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som allerede er installeret på din Surface:

 • Proceslinje: Proceslinjen viser alle de apps, der er åbne, og alle de apps, du har fastgjort til proceslinjen. Vælg knap på proceslinjen for at bruge appen. Du kan få flere oplysninger under Brug af skrivebordet.
 • Søg: Tryk og hold nede på eller højreklik på Start Knappen Start i nederste venstre hjørne af skærmen, og vælg Søg. Angiv navnet på appen i søgefeltet, og vælg appen i søgeresultaterne.

Installere apps

Hvis den app, du ønsker, ikke allerede er installeret, kan du søge i Windows Store og installere den derfra. Du kan se hvordan under Installere og fjerne apps på Surface.

Du kan også installere skrivebordsapps fra en USB-nøgle eller andre eksterne drev, fra internettet eller over et netværk. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface.

Hvilke apps er åbne?

Sådan kan du se, hvilke Windows-apps der er åbne:

 • Brug berøring til at komme til en åben app.
  Stryg indad fra venstre side af skærmen. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Vælg den app, du vil bruge.
Stryg ind fra venstre
 • Brug en mus til at komme til en åben app.
  Vælg OpgavevisningIkon for opgavevisning. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Vælg den app, du vil bruge.
Opgavevisning
 • Åbn en app fra proceslinjen.
  Proceslinjen på skrivebordet kan vise alle dine åbne apps. Få flere oplysninger om, hvordan du ser Windows Store-apps på proceslinjen, under Brug af skrivebordet.
Skrivebordets proceslinje

Hvordan lukker jeg en app?

Det er stadig en god ide at lukke skrivebords- og Windows Store-apps, når du er færdig med at bruge dem, især før du lukker din Surface. Vælg LukKnappen Luk i appens øverste højre hjørne.


Uanset om du er ved menuen Start eller på skrivebordet, er dine apps nemme at finde og åbne.


Håndter dine apps, kontakter, websites, fotoalbum, afspilningslister, mapper og mere fra startskærmen eller skrivebordet. Du kan fastgøre apps til og frigøre apps fra menuen Start og proceslinjen på skrivebordet. Du kan også gruppere, omarrangere og ændre størrelsen på appfelter i menuen Start. Få flere oplysninger under Se, hvad der er på menuen.

Finde og åbne apps fra Start

Menuen Start i Windows RT

Åbn startskærmen

Du kan åbne menuen Start på flere måder, hvis du har brugt en app eller foretager dig andre ting på din Surface:

 • Tryk på Windows-knappen Windows-logotasten på din Surface.
 • Tryk på Windows-tasten Windows-tasten på dit tastatur.
 • Stryg indad fra skærmens højre kant, og vælg Start Windows-logotasten.
 • Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste venstre hjørne på skærmen og vælge Start Windows-logotasten.

Finde en app fra Start

Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som er installeret på din Surface:

 • Søg efter en app. Stryg indad fra skærmens højre kant, vælg Søg, og angiv et appnavn i søgefeltet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver. Vælg appen i søgeresultaterne for at åbne den.
 • Brug menuen Start. Gå til Start Windows-logotasten, og angiv et appnavn i søgefeltet. Hvis du bruger et tastatur, skal du bare starte med at skrive appnavnet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver. Vælg appen i søgeresultaterne for at åbne den.
 • Alle apps. Gå til Start Windows-logotasten, vælg Alle apps, og vælg den app, du vil åbne.

Åbne apps fra Start

Sådan starter du en app fra menuen Start:

 • Brug berøring. Vælg et felt. Hvis du har mange felter, kan du rulle på skærmen og se flere apps ved at trække fingeren hen over skærmen eller ved at trække to fingre vandret hen over berøringspladen.
 • Brug en mus. Vælg et felt.
 • Brug et tastatur. Angiv navnet på en app, og tryk på Enter.
Tip!
Du kan starte flere apps og skifte mellem dem. Du kan finde flere oplysninger under Skifte mellem åbne apps.

Finde og åbne apps fra skrivebordet

Du kan fastgøre alle apps, som du bruger ofte, til proceslinjen. Derefter kan du åbne dem fra skrivebordet med et enkelt tryk eller klik. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges proceslinjen.

Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som allerede er installeret på din Surface:

 • Proceslinje. Proceslinjen viser alle de apps, der er åbne, og alle de apps, du har fastgjort til proceslinjen. Vælg knap på proceslinjen for at bruge appen. Du kan få flere oplysninger under Brug af skrivebordet.
 • Søg. Tryk og hold nede på eller højreklik på Start Knappen Start i nederste venstre hjørne af skærmen, og vælg Søg. Angiv navnet på appen i søgefeltet, og vælg appen i søgeresultaterne.

Installere apps

Hvis den app, du ønsker, ikke allerede er installeret, kan du søge i Windows Store og installere den derfra. Du kan se hvordan under Installere og fjerne apps på Surface.

Hvilke apps er åbne?

Sådan kan du se, hvilke apps der er åbne:

 • Brug berøring til at komme til en åben app.
  Stryg indad fra venstre kant uden at løfte fingeren, og skub tilbage mod venstre kant. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Vælg den app, du vil bruge.
Brug berøring til at få vist, hvilke apps der er åbne
 • Brug en mus til at komme til en åben app.
  Flyt markøren til øverste venstre hjørne, og flyt markøren direkte nedad. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Vælg den app, du vil bruge.
Brug en mus til at få vist, hvilke apps der er åbne
 • Åbn en app fra proceslinjen.
  Proceslinjen på skrivebordet kan vise alle dine åbne apps. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan se Windows Store-apps på proceslinjen, under Sådan bruges proceslinjen.
Skrivebordets proceslinje

Hvordan lukker jeg en app?

Lukke en Windows Store-app

Apps, du installerer fra Windows Store, gør ikke din Surface langsommere, så du behøver ikke at lukke dem. Når du stopper med at bruge en app, lader Windows den køre i baggrunden og lukker den for dig efter lidt tid. Hvis du vil lukke en Windows Store-app, kan du her se, hvordan du gør:

 • Brug berøring. Stryg ind fra skærmens venstre kant fra menuen Start eller en anden app, og skub tilbage mod den venstre kant. Vælg app, du vil lukke, og lad din finger glide hele vejen nedad skærmen, og hold den der, indtil appen vender sig.
 • Brug en mus eller en berøringsplade. Flyt markøren over toppen af appen, og vælg Luk Knappen Luk i øverste højre hjørne af appen.

Luk en skrivebordsapp

Det er stadig en god ide at lukke skrivebordsapps, når du er færdig med at bruge dem, især før du lukker din Surface. Vælg Luk Knappen Luk i appens øverste højre hjørne.


Uanset om du er ved startskærmen eller på skrivebordet, er dine apps nemme at finde og åbne.


Håndter dine apps, kontakter, websites, fotoalbum, afspilningslister, mapper og mere fra startskærmen eller skrivebordet. Du kan fastgøre apps til og frigøre apps fra startskærmen og proceslinjen på skrivebordet. Du kan også gruppere, omarrangere og ændre størrelsen på app-felter på startskærmen. Du kan få flere oplysninger under Tilpasse startskærmen.

Finde og åbne apps fra Start

Startskærm i Windows 8.1

Åbn startskærmen

Du kan returnere til startskærmen på flere måder, hvis du har brugt en app eller foretager dig andre ting på Surface:

 • Tryk på Windows-knappen Windows-logotasten på din Surface.
 • Tryk på Windows-tasten Windows-tasten på dit tastatur.
 • Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Start.
 • Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste venstre hjørne og klikke på knappen Start Windows-logotasten.

Finde en app fra Start

Gør et af følgende fra startskærmen, når du vil finde en app, som er installeret på din Surface:

 • Søg efter en app. Tryk eller klik på knappen Søg Søgeknappen, og angiv et appnavn i søgefeltet. Hvis du bruger et tastatur, skal du bare starte med at skrive appnavnet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver. Tryk eller klik på app'en fra søgeresultaterne for at åbne den.
 • Appvisning. Skub opad fra midten af skærmen for at se appvisningen.
  Hvis du bruger en mus, skal du klikke på pil ned Pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.
  Tryk eller klik derefter på appen.

Åbne apps fra Start

Sådan starter du en app fra startskærmen:

 • Brug berøring. Tryk på et felt på startskærmen. Hvis du har mange felter, kan du rulle på skærmen og se flere apps ved at trække fingeren hen over skærmen eller ved at trække to fingre vandret hen over berøringspladen.
 • Brug en mus. Klik på et felt på startskærmen, og brug rullepanelet nederst på skærmen til at se flere apps.
 • Brug et tastatur. Angiv navnet på en app på startskærmen, og tryk på Enter.
Tip!
Du kan starte flere apps og skifte mellem dem. Du kan finde flere oplysninger under Skifte mellem åbne apps.

Finde og åbne apps fra skrivebordet

Du kan fastgøre alle apps, som du bruger ofte, til proceslinjen. Derefter kan du åbne dem fra skrivebordet med et enkelt tryk eller klik. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges proceslinjen.

Gå til skrivebordet

Tryk eller klik på Skrivebord på startskærmen (eller tryk på Windows-tasten Windows-tasten + D). Hvis du ikke kan se feltet Skrivebord på startskærmen, skal du stryge opad fra midten af skærmen for at se appvisningen og derefter trykke eller klikke på Skrivebord.

Finde og åbne apps fra skrivebordet

Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som allerede er installeret på din Surface:

 • Proceslinje. Proceslinjen viser alle de apps, der er åbne, og alle de apps, du har fastgjort til proceslinjen. Tryk eller klik på en knap på proceslinjen for at bruge appen Du kan få flere oplysninger under Brug af skrivebordet.
 • Søg. Tryk og hold nede på eller højreklik på knappen Start Startknappen i nederste venstre hjørne af skærmen, og tryk eller klik på Søg. Angiv navnet på appen i søgefeltet, og tryk eller klik på appen i søgeresultaterne.

Installere apps

Hvis den app, du ønsker, ikke allerede er installeret, kan du søge i Windows Store og installere den derfra. Du kan se hvordan under Installere og fjerne apps på Surface.

Hvis du har en Surface Pro or Surface 3, kan du også installere skrivebordsapps fra et USB-flashdrev (eller andre eksterne drev), fra internettet eller over et netværk. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface.

Hvilke apps er åbne?

Sådan kan du se, hvilke apps der er åbne:

 • Brug berøring til at komme til en åben app.
  Stryg indad fra venstre kant uden at løfte fingeren, og skub tilbage mod venstre kant. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Tryk på den app, du vil bruge.
Brug berøring til at få vist, hvilke apps der er åbne
 • Brug en mus til at komme til en åben app.
  Flyt markøren til øverste venstre hjørne, og flyt markøren direkte nedad. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Klik på den app, du vil bruge.
Brug en mus til at få vist, hvilke apps der er åbne
 • Åbn en app fra proceslinjen.
  Proceslinjen på skrivebordet kan vise alle dine åbne apps. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan se Windows Store-apps på proceslinjen, under Sådan bruges proceslinjen.
Skrivebordets proceslinje

Hvordan lukker jeg en app?

Lukke en Windows Store-app

Apps, du installerer fra Windows Store, gør ikke din Surface langsommere, så du behøver ikke at lukke dem. Når du stopper med at bruge en app, lader Windows den køre i baggrunden og lukker den for dig efter lidt tid. Men hvis du vil lukke en Windows Store-app, kan du se, hvordan du gør, her:

 • Brug berøring. Stryg ind fra venstre ind fra skærmens venstre kant fra startskærmen eller en anden app, skub tilbage mod den venstre kant. Tryk på og hold den app, du vil lukke, og lad din finger glide hele vejen nedad skærmen, og hold den der, indtil appen vender sig.
 • Brug en mus eller en berøringsplade. Flyt din musemarkør til toppen af appen, og klik på knappen Luk knappen Luk på titellinjen.

Luk en skrivebordsapp

Det er stadig en god ide at lukke skrivebordsapps, når du er færdig med at bruge dem, især før du lukker din Surface. Tryk eller klik på knappen Luk knappen Luk i øverste højre hjørne af appen.


Uanset om du er ved startskærmen eller på skrivebordet, er dine apps nemme at finde og åbne.


Håndter dine apps, kontakter, websites, fotoalbum, afspilningslister, mapper og mere fra startskærmen eller skrivebordet. Du kan fastgøre apps til og frigøre apps fra startskærmen og proceslinjen på skrivebordet. Du kan også gruppere, omarrangere og ændre størrelsen på app-felter på startskærmen. Du kan få flere oplysninger under Tilpasse startskærmen.

Finde og åbne apps fra Start

Startskærm i Windows 8.1

Åbn startskærmen

Du kan returnere til startskærmen på flere måder, hvis du har brugt en app eller foretager dig andre ting på Surface:

 • Tryk på Windows-knappen Windows-logotasten på din Surface.
 • Tryk på Windows-tasten Windows-tasten på dit tastatur.
 • Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Start.
 • Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste venstre hjørne og klikke på knappen Start Windows-logotasten.

Finde en app fra Start

Gør et af følgende fra startskærmen, når du vil finde en app, som er installeret på din Surface:

 • Søg efter en app. Tryk eller klik på knappen Søg Søgeknappen, og angiv et appnavn i søgefeltet. Hvis du bruger et tastatur, skal du bare starte med at skrive appnavnet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver. Tryk eller klik på app'en fra søgeresultaterne for at åbne den.
 • Appvisning. Skub opad fra midten af skærmen for at se appvisningen.
  Hvis du bruger en mus, skal du klikke på pil ned Pil ned i nederste venstre hjørne af skærmen.
  Tryk eller klik derefter på appen.

Åbne apps fra Start

Sådan starter du en app fra startskærmen:

 • Brug berøring. Tryk på et felt på startskærmen. Hvis du har mange felter, kan du rulle på skærmen og se flere apps ved at trække fingeren hen over skærmen eller ved at trække to fingre vandret hen over berøringspladen.
 • Brug en mus. Klik på et felt på startskærmen, og brug rullepanelet nederst på skærmen til at se flere apps.
 • Brug et tastatur. Angiv navnet på en app på startskærmen, og tryk på Enter.
Tip!
Du kan starte flere apps og skifte mellem dem. Du kan finde flere oplysninger under Skifte mellem åbne apps.

Finde og åbne apps fra skrivebordet

Du kan fastgøre alle apps, som du bruger ofte, til proceslinjen. Derefter kan du åbne dem fra skrivebordet med et enkelt tryk eller klik. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges proceslinjen.

Gå til skrivebordet

Tryk eller klik på Skrivebord på startskærmen (eller tryk på Windows-tasten Windows-tasten + D). Hvis du ikke kan se feltet Skrivebord på startskærmen, skal du stryge opad fra midten af skærmen for at se appvisningen og derefter trykke eller klikke på Skrivebord.

Finde og åbne apps fra skrivebordet

Gør et af følgende, når du vil søge efter en app, som allerede er installeret på din Surface:

 • Proceslinje. Proceslinjen viser alle de apps, der er åbne, og alle de apps, du har fastgjort til proceslinjen. Tryk eller klik på en knap på proceslinjen for at bruge appen Du kan få flere oplysninger under Brug af skrivebordet.
 • Søg. Tryk og hold nede på eller højreklik på knappen Start Startknappen i nederste venstre hjørne af skærmen, og tryk eller klik på Søg. Angiv navnet på appen i søgefeltet, og tryk eller klik på appen i søgeresultaterne.

Installere apps

Hvis den app, du ønsker, ikke allerede er installeret, kan du søge i Windows Store og installere den derfra. Du kan se hvordan under Installere og fjerne apps på Surface.

Hvis du har en Surface Pro or Surface 3, kan du også installere skrivebordsapps fra et USB-flashdrev (eller andre eksterne drev), fra internettet eller over et netværk. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface.

Hvilke apps er åbne?

Sådan kan du se, hvilke apps der er åbne:

 • Brug berøring til at komme til en åben app.
  Stryg indad fra venstre kant uden at løfte fingeren, og skub tilbage mod venstre kant. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Tryk på den app, du vil bruge.
Brug berøring til at få vist, hvilke apps der er åbne
 • Brug en mus til at komme til en åben app.
  Flyt markøren til øverste venstre hjørne, og flyt markøren direkte nedad. Du kan se de apps, du har brugt for nylig. Klik på den app, du vil bruge.
Brug en mus til at få vist, hvilke apps der er åbne
 • Åbn en app fra proceslinjen.
  Proceslinjen på skrivebordet kan vise alle dine åbne apps. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan se Windows Store-apps på proceslinjen, under Sådan bruges proceslinjen.
Skrivebordets proceslinje

Hvordan lukker jeg en app?

Lukke en Windows Store-app

Apps, du installerer fra Windows Store, gør ikke din Surface langsommere, så du behøver ikke at lukke dem. Når du stopper med at bruge en app, lader Windows den køre i baggrunden og lukker den for dig efter lidt tid. Men hvis du vil lukke en Windows Store-app, kan du se, hvordan du gør, her:

 • Brug berøring. Stryg ind fra venstre ind fra skærmens venstre kant fra startskærmen eller en anden app, skub tilbage mod den venstre kant. Tryk på og hold den app, du vil lukke, og lad din finger glide hele vejen nedad skærmen, og hold den der, indtil appen vender sig.
 • Brug en mus eller en berøringsplade. Flyt din musemarkør til toppen af appen, og klik på knappen Luk knappen Luk på titellinjen.

Luk en skrivebordsapp

Det er stadig en god ide at lukke skrivebordsapps, når du er færdig med at bruge dem, især før du lukker din Surface. Tryk eller klik på knappen Luk knappen Luk i øverste højre hjørne af appen.


Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder