Konfigurere og bruge mail på Surface

Brug appen Mail eller Outlook, hvis du har dem, til at læse og besvare mails fra dine mailkonti.

Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Gælder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Tilføje og fjerne mailkonti

Appen Mail

Første gang du starter appen Mail:

 • Hvis du er logget på din Surface via en Microsoft-konto, er din mailkonto allerede konfigureret. Du kan derefter tilføje andre konti fra Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! og sågar din arbejdsmail (Exchange ActiveSync).
 • Hvis du er logget på din Surface med en lokal konto, er din mailkonto ikke blevet konfigureret endnu. Du skal tilføje en konto ved hjælp af en mailadresse for at komme i gang med at bruge Mail. Når du har oprettet den første mailkonto, kan du tilføje andre konti.

Sådan tilføjes en mailkonti:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Mail.
Trin 2:  Vælg Indstillinger Ikon for Mail-indstillinger i nederste venstre hjørne af appen Mail.
Indstillinger i en rude langs den højre kant af Mail-appvinduet.
Trin 3:  Vælg Konti > Tilføj konti under Indstillinger, vælg den kontotype, du vil tilføje, og følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk!
Du skal bruge dit brugernavn (mailadresse) og din adgangskode til at konfigurere de fleste mailkonti. Nogle gange skal du angive flere oplysninger, som du normalt kan finde på din mailkontos website.

Gentag trin 2-4 for hver mailkonto, du vil tilføje.

Når du har tilføjet en mailkonto:

 • Kontakter fra din mailkonto vises i appen Personer.
 • Aftaler vises i appen Kalender.

Sådan fjerner du en mailkonto i appen Mail:

Trin 1:  Vælg Indstillinger > Konti i appen Mail.
Trin 2:  Vælg den konto, du vil fjerne, og vælg Slet konto.

Outlook 2013

Hvis du har et abonnement på Microsoft Office 365 eller Office 2013, har du Outlook på din Surface. Læs om dine muligheder for at bruge Outlook på din Surface under Installere og brug af Microsoft Office på Surface Pro og Surface 3.

Sådan tilføjer du en mailkonto i Outlook 2013:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Outlook 2013.
Opsætningen af kontoen starter, første gang du starter Outlook.

Hvis du ikke ser Outlook på din startmenu, kan du fastgøre den her. Gå til Start Windows-logo, og vælg Alle apps. Tryk på og hold nede (eller højreklik) på Outlook 2013, og vælg Fastgør til start.

Trin 2:  På kontokonfigurationens første side skal du vælge Næste.
Trin 3:  Under siden Tilføj en mailkonto skal du vælge Ja > Næste.
Trin 4:  På siden Automatisk kontoopsætning skal du indtaste de nødvendige kontooplysninger (navn, mailadresse og adgangskode) og derefter vælge Næste.
Trin 5: 

Når Outlook har fuldført din kontoopsætning, kan du enten:

 • Vælg Udfør.
 • Vælg Tilføj en anden konto.
Bemærkninger
 • Tilføj en anden konto. Hvis kontokonfigurationen ikke starter, når du vælger Outlook 2013, har du allerede en konfigureret konto. Hvis du vil tilføje en anden konto i Outlook, skal du vælge Filer > Tilføj konto (lige over Kontoindstillinger).
 • Gmail. Hvis du har problemer, når du forsøger at tilføje en Gmail-konto, kan det være nødvendigt at aktivere grundlæggende godkendelse for din Gmail-konto. Få flere oplysninger om dette under Foretage fejlfinding af mail.

Skifte kontoindstillinger

Appen Mail

Sådan ændrer du indstillinger for din mailkonto:

Trin 1:  Gå til Start , og vælg Mail.
Trin 2:  Vælg Indstillinger IndstillingerIkon for Mail-indstillinger i nederste venstre hjørne.
Trin 3:  Vælg Konti, og vælg den konto, du vil ændre.
Indstillinger vises i et vindue langs den højre kant. Under indstillinger kan du f.eks. ændre adgangskoden til din mail, vælge, hvordan mails skal downloades, eller konfigurere en mailsignatur.
Trin 4:  Skift de ønskede indstillinger, og vælg Gem.
Bemærk!
Få flere oplysninger om indstillinger til appen Mail under Foretage fejlfinding af mail.

Outlook 2013

Det kan være en god idé at opdatere dine mailkontoindstillinger, når adgangskoden til din mailkonto ændres, eller når du vil tilpasse indstillinger, som f.eks. hvordan dit navn vises for andre brugere. Sådan foretager du en ændring:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Outlook.
Hvis du ikke ser Outlook på din startmenu, kan du fastgøre den her. Gå til Start Windows-logo, og vælg Alle apps. Tryk på og hold nede (eller højreklik) på Outlook 2013, og vælg Fastgør til start.
Trin 2:  Vælg Filer, vælg Kontoindstillinger, og vælg Kontoindstillinger på listen.
Trin 3:  Vælg den mailkonto, du vil redigere, og vælg Rediger.

Få flere oplysninger under Redigere indstillinger for mailkonto.

Brug af appen Mail til at administrere meddelelser

Appen Mail har tre ruder:

 • I den venstre rude kan du dine mailmapper og -konti.
  Vælg en mappe eller konto for at skifte til den.
 • I midterste rude kan du se meddelelser for den valgte mailkonto.
 • Højre rude er læseruden, hvor du kan se indholdet af den valgte mail.
Her kan du se, hvad du kan med appen Mail:
Opgave
Sådan gør du

Besvar, Svar til alle eller Videresend

Vælg en meddelelse, og vælg Besvar, Svar til alle eller Videresend øverst i Mail-appvinduet.

Slette meddelelser

Stryg indad fra venstre mod højre over hver meddelelse, du vil slette.

Du kan også vælge en eller flere meddelelser og vælge Slet øverst i Mail-appvinduet.

Søge efter meddelelser

Vælg Søge Søgeikon øverst i Mail-appvinduet. Skriv det, du vil søge efter, i søgefeltet – det kan være et navn eller tekst fra en mail – , og tryk på Enter, eller vælg søgeikonet, for at foretage en søgning.

Besked via mail

Beskeder om nye mails vises i Handlingscenter. Du kan ændre indstillingerne for Handlingscenter under Tilpasning og indstillinger.

Synkroniser mail

Hvis du vil synkronisere dine mail manuelt, skal du vælge Synkroniser Ikon for synkronisering ud for kontonavnet i den venstre rude. Appen Mail downloader som standard nye mails, efterhånden som de kommer. Hvis du vil ændre, hvor ofte og hvor mange mails appen downloader, skal du vælge Indstillinger >Konti og vælge den konto, du vil ændre.

Sende en vedhæftet fil

I en ny mailmeddelelse skal du vælge Indsæt øverst og vælge Vedhæft fil. Vælg de filer, du vil føje til meddelelsen, og vælg Åbn.

Tilføje en kontakt

Vælg en mailadresse i en meddelelse, og vælg Åbn kontakt for at åbne appen Personer. Vælg ikonet Gem i øverste højre hjørne.

Brug af andre mailapps

Du kan også bruge Microsoft Edge til at få adgang til dine webmailkonti. Du kan få flere oplysninger under Mød Microsoft Edge.

Du kan installere Outlook eller en anden mailapp fra Windows Store eller fra en anden kilde. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface Pro.


Tilføje mailkonti

Appen Mail

Første gang du starter appen Mail:

 • Hvis du er logget på din Surface via en Microsoft-konto, er din mailkonto allerede konfigureret. Du kan derefter tilføje andre konti fra Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! og sågar din arbejdsmail (Exchange ActiveSync).
 • Hvis du er logget på din Surface med en lokal konto, er din mailkonto ikke blevet konfigureret endnu. Du skal få en Microsoft-konto og bruge mailadressen på din Microsoft-konto for at begynde at bruge appen Mail. Når du har oprettet den første mailkonto, kan du tilføje andre konti.

Sådan tilføjes en mailkonti:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Mail.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og vælge Indstillinger.
Trin 3:  Vælg Konti > Tilføj en konto, vælg den type konto, du vil tilføje, og følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk!
Du skal bruge dit brugernavn (mailadresse) og din adgangskode til at konfigurere de fleste mailkonti. Nogle gange skal du angive flere oplysninger, som du normalt kan finde på din mailkontos website.

Gentag trin 2-4 for hver mailkonto, du vil tilføje.

Når du har tilføjet en mailkonto:

 • Kontakter fra din mailkonto vises i appen Personer.
 • Aftaler vises i appen Kalender.
Bemærk!
Din Google-kalender bliver muligvis ikke synkroniseret med appen Kalender. Der er imidlertid en alternativ løsning. Få flere oplysninger under Sådan ser du Google-hændelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Outlook 2013 RT fås forudinstalleret på Surface 2 og nyere Surface RT-enheder. Hvis du har en ældre Surface RT, vil du få Outlook 2013 RT, når du opdaterer fra Windows RT til Windows RT 8.1.

Sådan tilføjer du en mailkonto i Outlook 2013:

Trin 1:  Vælg Outlook 2013 på proceslinjen.
Opsætningen af kontoen starter, første gang du starter Outlook.
Trin 2:  På kontokonfigurationens første side skal du vælge Næste.
Trin 3:  Under siden Tilføj en mailkonto skal du vælge Ja > Næste.
Trin 4:  På siden Automatisk kontoopsætning skal du indtaste de nødvendige kontooplysninger (navn, mailadresse og adgangskode) og derefter vælge Næste.
Trin 5: 

Når Outlook har fuldført din kontoopsætning, kan du enten:

 • Vælg Udfør.
 • Vælg Tilføj en anden konto.
Bemærkninger
 • Tilføj en anden konto. Hvis kontokonfigurationen ikke starter, når du vælger Outlook 2013, har du allerede en konfigureret konto. Hvis du vil tilføje en anden konto i Outlook, skal du vælge Filer > Tilføj konto (lige over Kontoindstillinger).
 • Gmail. Hvis du har problemer, når du forsøger at tilføje en Gmail-konto, kan det være nødvendigt at aktivere grundlæggende godkendelse for din Gmail-konto. Få flere oplysninger om dette under Foretage fejlfinding af mail.

Skifte kontoindstillinger

Appen Mail

Sådan ændrer du indstillinger for din mailkonto:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Mail.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og vælge Indstillinger.
Trin 3:  Vælg Konti, og vælg derefter den konto, du vil ændre.
Indstillinger vises i et vindue i højre side. Under indstillinger kan du f.eks. ændre adgangskoden til din mail, vælge, hvordan mails skal downloades, eller konfigurere en mailsignatur. Se Mailapp til Windows for at finde oplysninger om specifikke indstillinger.
Trin 4:  Vælg den sorte pil.
Bemærk!
Få flere oplysninger om indstillinger til appen Mail under Foretage fejlfinding af mail.

Outlook 2013

Det kan være en god idé at opdatere dine mailkontoindstillinger, når adgangskoden til din mailkonto ændres, eller når du vil tilpasse indstillinger, som f.eks. hvordan dit navn vises for andre brugere. Sådan foretager du en ændring:

Trin 1:  Vælg Outlook på proceslinjen.
Du kan også fastgøre Outlook til menuen Start. Gå til Start Windows-logo, og vælg Alle apps > Microsoft Office 2013. Tryk på og hold nede (eller højreklik) på Outlook 2013, og vælg Fastgør til start.
Trin 2:  Vælg Filer > Kontoindstillinger > Kontoindstillinger.
Trin 3:  Vælg den mailkonto, du vil redigere, og vælg Rediger.

Få flere oplysninger under Redigere indstillinger for mailkonto.

POP-mail

Appen Mail understøtter ikke mailkonti, der anvender POP (Post Office Protocol).

Du kan bruge en Outlook.com-konto til at sende og modtage mails fra en anden konto (endda fra én, der anvender POP). Føj derefter din Outlook.com-konto til appen Mail for at læse og sende mails fra din POP-konto. Se under Føje alle dine mailkonti til Outlook.com for at få mere at vide.

Du kan også sende og modtage mails fra POP-konti ved hjælp af Outlook. Hvis du anvender Surface RT eller Surface 2, følger Outlook med Windows 8.1.

Gå til din mailkontoudbyders website til at modtage meddelelser. Hvis din mailkonto f.eks. er fra Contoso, skal du gå til www.contoso.com og logge ind.

Brug af appen Mail til at administrere beskeder, mapper og mere

Appen Mail har tre ruder:

 • I den venstre rude kan du dine mailmapper og -konti.
  Vælg en mappe eller konto for at skifte til den.
 • I midterste rude kan du se meddelelser for den valgte mailkonto.
 • Højre rude er læseruden, hvor du kan se indholdet af den valgte mail.
Her kan du se, hvad du kan med appen Mail:
Opgave
Sådan gør du

Besvar, Svar til alle eller Videresend

Vælg ikonet Besvar i øverste højre hjørne.

Slette meddelelser

Markér en eller flere meddelelser, og vælg ikonet Slet øverst til højre.

Søge efter meddelelser

Vælg ikonet Søg (eller åbn amuletten Søg), og skriv det, du vil søge efter, i søgefeltet (et navn eller noget tekst fra en mail), og tryk på Enter (eller vælg ikonet Søg).

Besked via mail

Nye mailbeskeder vises i feltet Mail og i nederste venstre hjørne af låseskærmen. Du kan se, hvordan du ændrer den måde, du får besked om nye mails på, under Sådan håndteres meddelelser i Mail, Kalender, Personer og Beskeder.

Synkroniser mail

Hvis du vil synkronisere din mail manuelt, skal du åbne appkommandoer og derefter vælge Synkroniser (eller trykke på F5).

Appen Mail downloader som standard ny mail, når den ankommer, og downloader mail fra de seneste to uger. Du kan ændre, hvornår og hvor mange mail der downloades, ved at åbne amuletten Indstillinger, vælge Konti og vælge den konto, du vil redigere.

Sende vedhæftede filer

I en ny mailmeddelelse skal du vælge ikonet Vedhæftede filer. Vælg de filer, du vil føje til meddelelsen, og vælg Vedhæft.

Tilføje en kontakt

Vælg en mailadresse i en mailmeddelelse, og vælg Tilføj kontakt. Vælg ikonet Gem i øverste højre hjørne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer kontakter, under: Hjælp til appen Personer.

Brug af andre mailapps

Du kan også bruge Internet Explorer til at få adgang til dine webmailkonti. Føj din webmailside til dine favoritter, så du har hurtig adgang til den. Få flere oplysninger under Bruge favoritter til at gemme de websites, du kan lide.

Søg efter en mailapp i Windows Store. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface Pro.


Tilføje mailkonti

Appen Mail

Første gang du starter appen Mail:

 • Hvis du er logget på Surface via en Microsoft-konto, er din mailkonto allerede konfigureret. Du kan derefter tilføje andre konti fra Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! og sågar din arbejdsmail (Exchange ActiveSync).
 • Hvis du er logget på Surface via en lokal konto, er din mailkonto ikke blevet konfigureret endnu. Du skal have en Microsoft-konto og bruge mailadressen på din Microsoft-konto for at begynde at bruge appen Mail på dit Surface. Når du har oprettet den første mailkonto, kan du tilføje andre konti.

Sådan tilføjes en mailkonti:

Trin 1:  Tryk eller klik på Mail på startskærmen.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 3:  Tryk eller klik på Konti.
Trin 4:  Tryk eller klik på Tilføj en konto, vælg den type konto, du vil tilføje, og følg instruktionerne på skærmen.
Du skal kun bruge dit brugernavn (mailadresse) og din adgangskode til at konfigurere de fleste mailkonti. Nogle gange skal du angive flere oplysninger, som du normalt kan finde på din mailkontos website.

Gentag trin 2 til og med 4 for hver af dine mailkonti.

Når du har tilføjet en mailkonto:

 • Kontakter fra din mailkonto vises i appen Personer.
 • Aftaler vises i appen Kalender.
Bemærk!
Hvis du har den nyeste version af Mail, vil din Google-kalender muligvis ikke synkronisere med appen Kalender. Der er imidlertid en alternativ løsning. Få flere oplysninger under Sådan ser du Google-hændelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Surface RT og Surface 2: Outlook 2013 RT fås forudinstalleret på Surface 2 og på nyere Surface RT-enheder. Hvis du har en ældre Surface RT, vil du få Outlook 2013 RT, når du opdaterer fra Windows RT til Windows RT 8.1.

Surface Pro og Surface 3: Du kan finde ud af alle dine muligheder for at bruge Outlook på Surface Pro og Surface 3 under Installere og brug af Microsoft Office på Surface Pro og Surface 3.

Sådan tilføjer du en mailkonto i Outlook 2013:

Trin 1:  Klik på Outlook 2013 på startskærmen.
Kontokonfigurationen starter første gang, du starter Outlook.
Trin 2:  På kontokonfigurationens første side skal du trykke eller klikke på Næste.
Trin 3:  På siden Tilføj en mailkonto skal du trykke eller klikke på Ja og derefter trykke eller klikke på Næste.
Trin 4:  På siden Automatisk kontoopsætning skal du indtaste de nødvendige kontooplysninger (navn, mailadresse og adgangskode) og derefter trykke eller klikke på Næste.
Trin 5: 

Når Outlook har fuldført din kontoopsætning, kan du enten:

 • Trykke eller klikke på Installér.
 • eller
 • Trykke eller klikke på Tilføj en anden konto.
Bemærkninger
 • Tilføj en anden konto. Hvis kontokonfigurationen ikke starter, når du trykker eller klikker på Outlook 2013, har du allerede en konfigureret konto. Hvis du vil tilføje en anden konto i Outlook, skal du trykke eller klikke på Filer og derefter vælge Tilføj konto (lige over Kontoindstillinger).
 • Gmail. Hvis du har problemer, når du forsøger at tilføje en Gmail-konto, kan det være nødvendigt at aktivere grundlæggende godkendelse for din Gmail-konto. Få flere oplysninger om dette under Foretage fejlfinding af mail.

Skifte kontoindstillinger

Appen Mail

Sådan ændrer du indstillinger for din mailkonto:

Trin 1:  Tryk eller klik på Mail på startskærmen.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.)
Trin 3:  Tryk eller klik på Konti, og vælg derefter den konto, du vil ændre.
Indstillinger vises i et vindue i højre side. Du kan ændre ting såsom adgangskoden til din mail, hvor mange mails der downloades, og din mailsignatur. Se Mailapp til Windows for at finde oplysninger om specifikke indstillinger.
Trin 4:  Tryk eller klik på pilen Tilbage.
Bemærk!
Få flere oplysninger om indstillinger til appen Mail under Foretage fejlfinding af mail.

Outlook 2013

Det kan være en god idé at opdatere dine mailkontoindstillinger, når adgangskoden til din mailkonto ændres, eller når du vil tilpasse indstillinger, som f.eks. hvordan dit navn vises for andre brugere. Sådan foretager du en ændring:

Trin 1:  På startskærmen skal du trykke eller klikke på Outlook.
Hvis du ikke ser Outlook på din startskærm, kan du fastgøre den her. Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik på Søg. Skriv Outlook i søgefeltet, tryk og hold nede (eller højreklik) på Outlook 2013, og tryk eller klik på Fastgør til Start.
Trin 2:  Tryk eller klik på Filer, tryk eller klik på Kontoindstillinger, og tryk eller klik på Kontoindstillinger.
Trin 3:  Vælg den mailkonto, du vil redigere, og tryk eller klik på Rediger.

Få flere oplysninger under Redigere indstillinger for mailkonto.

POP-mail

Appen Mail understøtter ikke mailkonti, der anvender POP (Post Office Protocol).

Du kan bruge en Outlook.com-konto til at sende og modtage mails fra en anden konto (endda fra én, der anvender POP). Føj derefter din Outlook.com-konto til appen Mail for at læse og sende mails fra din POP-konto. Se under Føje alle dine mailkonti til Outlook.com for at få mere at vide.

Du kan også sende og modtage mails fra POP-konti ved hjælp af Outlook. Hvis du anvender Surface RT eller Surface 2, følger Outlook med Windows 8.1. Du kan også købe Outlook til Surface Pro og Surface 3.

Brug din mailkontoudbyders website til at modtage meddelelser. Hvis din mailkonto f.eks. er fra Contoso, skal du gå til www.contoso.com og logge ind.

Brug af appen Mail til at administrere beskeder, mapper og mere

Appen Mail har tre ruder:

 • I venstre rude kan du se dine mailmapper og -konti (nederst til venstre).
  Tryk eller klik på en mappe eller en konto for at skifte til det.
 • I midterste rude kan du se meddelelser for den valgte mailkonto.
 • Højre rude er læseruden, hvor du kan se indholdet af den valgte mail.
Her kan du se, hvad du kan med appen Mail:
Opgave
Sådan gør du

Besvar, Svar til alle eller Videresend

Tryk eller klik på ikonet Besvar øverst til højre.

Slette meddelelser

Markér en eller flere meddelelser, og tryk eller klik derefter på ikonet Slet øverst til højre.

Søge efter meddelelser

Tryk eller klik på ikonet Søg (eller åbn amuletten Søg), og skriv det, du vil søge efter, i søgefeltet (et navn eller noget tekst fra en mail), og tryk på Enter (eller tryk eller klik på ikonet Søg).

Besked via mail

Nye mailbeskeder vises i feltet Mail og i nederste venstre hjørne af låseskærmen. Du kan se, hvordan du ændrer den måde, du får besked om nye mails på, under Sådan håndteres meddelelser i Mail, Kalender, Personer og Beskeder.

Synkroniser mail

Du kan manuelt synkronisere din mail ved at åbne appkommandoer og trykke eller klikke på Synk (eller F5).

Appen Mail downloader som standard ny mail, når den ankommer, og downloader mail fra de seneste to uger. Du kan ændre, hvornår og hvor mange mail der downloades, ved at åbne amuletten Indstillinger, trykke eller klikke på Konti og vælge den konto, du vil redigere.

Sende vedhæftede filer

I en ny mailmeddelelse skal du trykke eller klikke på ikonet Vedhæftede filer. Vælg de filer, du vil vedhæfte i meddelelsen, og tryk eller klik på Vedhæft.

Tilføje en kontakt

Tryk eller klik på en mailadresse i en mail. Appen Personer åbner. Tryk eller klik på ikonet Gem i øverste højre hjørne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer kontakter, under: Hjælp til appen Personer.

Brug af andre mailapps

Du kan også bruge Internet Explorer til at få adgang til dine webmailkonti. Fastgør webmailsiden til startskærmen, så du har nem adgang. Få flere oplysninger om, hvordan du fastgør websider til Start, under Bruge favoritter til at gemme de websites, du kan lide.

Du kan installere Outlook eller en anden mailapp fra Windows Store eller fra en anden kilde. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface Pro.


Tilføje mailkonti

Appen Mail

Første gang du starter appen Mail:

 • Hvis du er logget på Surface via en Microsoft-konto, er din mailkonto allerede konfigureret. Du kan derefter tilføje andre konti fra Outlook, Gmail, AOL, Yahoo! og sågar din arbejdsmail (Exchange ActiveSync).
 • Hvis du er logget på Surface via en lokal konto, er din mailkonto ikke blevet konfigureret endnu. Du skal have en Microsoft-konto og bruge mailadressen på din Microsoft-konto for at begynde at bruge appen Mail på dit Surface. Når du har oprettet den første mailkonto, kan du tilføje andre konti.

Sådan tilføjes en mailkonti:

Trin 1:  Tryk eller klik på Mail på startskærmen.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 3:  Tryk eller klik på Konti.
Trin 4:  Tryk eller klik på Tilføj en konto, vælg den type konto, du vil tilføje, og følg instruktionerne på skærmen.
Du skal kun bruge dit brugernavn (mailadresse) og din adgangskode til at konfigurere de fleste mailkonti. Nogle gange skal du angive flere oplysninger, som du normalt kan finde på din mailkontos website.

Gentag trin 2 til og med 4 for hver af dine mailkonti.

Når du har tilføjet en mailkonto:

 • Kontakter fra din mailkonto vises i appen Personer.
 • Aftaler vises i appen Kalender.
Bemærk!
Hvis du har den nyeste version af Mail, vil din Google-kalender muligvis ikke synkronisere med appen Kalender. Der er imidlertid en alternativ løsning. Få flere oplysninger under Sådan ser du Google-hændelser i appen Kalender.

Outlook 2013

Outlook 2013 RT fås forudinstalleret på Surface 2 og på nyere Surface RT-enheder. Hvis du har en ældre Surface RT, vil du få Outlook 2013 RT, når du opdaterer fra Windows RT til Windows RT 8.1.

Sådan tilføjer du en mailkonto i Outlook 2013:

Trin 1:  Klik på Outlook 2013 på startskærmen.
Kontokonfigurationen starter første gang, du starter Outlook.
Trin 2:  På kontokonfigurationens første side skal du trykke eller klikke på Næste.
Trin 3:  På siden Tilføj en mailkonto skal du trykke eller klikke på Ja og derefter trykke eller klikke på Næste.
Trin 4:  På siden Automatisk kontoopsætning skal du indtaste de nødvendige kontooplysninger (navn, mailadresse og adgangskode) og derefter trykke eller klikke på Næste.
Trin 5: 

Når Outlook har fuldført din kontoopsætning, kan du enten:

 • Trykke eller klikke på Installér.
 • eller
 • Trykke eller klikke på Tilføj en anden konto.
Bemærkninger
 • Tilføj en anden konto. Hvis kontokonfigurationen ikke starter, når du trykker eller klikker på Outlook 2013, har du allerede en konfigureret konto. Hvis du vil tilføje en anden konto i Outlook, skal du trykke eller klikke på Filer og derefter vælge Tilføj konto (lige over Kontoindstillinger).
 • Gmail. Hvis du har problemer, når du forsøger at tilføje en Gmail-konto, kan det være nødvendigt at aktivere grundlæggende godkendelse for din Gmail-konto. Få flere oplysninger om dette under Foretage fejlfinding af mail.

Skifte kontoindstillinger

Appen Mail

Sådan ændrer du indstillinger for din mailkonto:

Trin 1:  Tryk eller klik på Mail på startskærmen.
Trin 2:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.)
Trin 3:  Tryk eller klik på Konti, og vælg derefter den konto, du vil ændre.
Indstillinger vises i et vindue i højre side. Du kan ændre ting såsom adgangskoden til din mail, hvor mange mails der downloades, og din mailsignatur. Se Mailapp til Windows for at finde oplysninger om specifikke indstillinger.
Trin 4:  Tryk eller klik på pilen Tilbage.
Bemærk!
Få flere oplysninger om indstillinger til appen Mail under Foretage fejlfinding af mail.

Outlook 2013

Det kan være en god idé at opdatere dine mailkontoindstillinger, når adgangskoden til din mailkonto ændres, eller når du vil tilpasse indstillinger, som f.eks. hvordan dit navn vises for andre brugere. Sådan foretager du en ændring:

Trin 1:  På startskærmen skal du trykke eller klikke på Outlook.
Hvis du ikke ser Outlook på din startskærm, kan du fastgøre den her. Stryg indad fra skærmens højre kant, og tryk eller klik på Søg. Skriv Outlook i søgefeltet, tryk og hold nede (eller højreklik) på Outlook 2013, og tryk eller klik på Fastgør til Start.
Trin 2:  Tryk eller klik på Filer, tryk eller klik på Kontoindstillinger, og tryk eller klik på Kontoindstillinger.
Trin 3:  Vælg den mailkonto, du vil redigere, og tryk eller klik på Rediger.

Få flere oplysninger under Redigere indstillinger for mailkonto.

POP-mail

Appen Mail understøtter ikke mailkonti, der anvender POP (Post Office Protocol).

Du kan bruge en Outlook.com-konto til at sende og modtage mails fra en anden konto (endda fra én, der anvender POP). Føj derefter din Outlook.com-konto til appen Mail for at læse og sende mails fra din POP-konto. Se under Føje alle dine mailkonti til Outlook.com for at få mere at vide.

Du kan også sende og modtage mails fra POP-konti ved hjælp af Outlook. Hvis du anvender Surface RT eller Surface 2, følger Outlook med Windows 8.1. Du kan også købe Outlook til Surface Pro og Surface 3.

Brug din mailkontoudbyders website til at modtage meddelelser. Hvis din mailkonto f.eks. er fra Contoso, skal du gå til www.contoso.com og logge ind.

Brug af appen Mail til at administrere beskeder, mapper og mere

Appen Mail har tre ruder:

 • I venstre rude kan du se dine mailmapper og -konti (nederst til venstre).
  Tryk eller klik på en mappe eller en konto for at skifte til det.
 • I midterste rude kan du se meddelelser for den valgte mailkonto.
 • Højre rude er læseruden, hvor du kan se indholdet af den valgte mail.
Her kan du se, hvad du kan med appen Mail:
Opgave
Sådan gør du

Besvar, Svar til alle eller Videresend

Tryk eller klik på ikonet Besvar øverst til højre.

Slette meddelelser

Markér en eller flere meddelelser, og tryk eller klik derefter på ikonet Slet øverst til højre.

Søge efter meddelelser

Tryk eller klik på ikonet Søg (eller åbn amuletten Søg), og skriv det, du vil søge efter, i søgefeltet (et navn eller noget tekst fra en mail), og tryk på Enter (eller tryk eller klik på ikonet Søg).

Besked via mail

Nye mailbeskeder vises i feltet Mail og i nederste venstre hjørne af låseskærmen. Du kan se, hvordan du ændrer den måde, du får besked om nye mails på, under Sådan håndteres meddelelser i Mail, Kalender, Personer og Beskeder.

Synkroniser mail

Du kan manuelt synkronisere din mail ved at åbne appkommandoer og trykke eller klikke på Synk (eller F5).

Appen Mail downloader som standard ny mail, når den ankommer, og downloader mail fra de seneste to uger. Du kan ændre, hvornår og hvor mange mail der downloades, ved at åbne amuletten Indstillinger, trykke eller klikke på Konti og vælge den konto, du vil redigere.

Sende vedhæftede filer

I en ny mailmeddelelse skal du trykke eller klikke på ikonet Vedhæftede filer. Vælg de filer, du vil vedhæfte i meddelelsen, og tryk eller klik på Vedhæft.

Tilføje en kontakt

Tryk eller klik på en mailadresse i en mail. Appen Personer åbner. Tryk eller klik på ikonet Gem i øverste højre hjørne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer kontakter, under: Hjælp til appen Personer.

Brug af andre mailapps

Du kan også bruge Internet Explorer til at få adgang til dine webmailkonti. Fastgør webmailsiden til startskærmen, så du har nem adgang. Få flere oplysninger om, hvordan du fastgør websider til Start, under Bruge favoritter til at gemme de websites, du kan lide.

Søg efter en mailapp i Windows Store. Få flere oplysninger under Installere og afinstallere apps på Surface Pro.


Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder