Tage fotos og videoer med Surface

Surface har to integrerede kameraer, du kan bruge til at foretage videoopkald, optage videoer og tage billeder. Med den indbyggede Kamera-app kan du få endnu mere ud af dine kameraer.

Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Gælder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Surface-kameraer

Surface har et både et kamera foran og bagpå. Du kan bruge det forreste kamera til en videochat med en ven eller kameraet bag på til optagelse af møder og hændelser. Du kan også bruge begge kameraer til at tage fotos.

Kameravinklen bagtil ved komfortabel placering

Når du holder Surface i en behagelig vinkel eller lader den hvile på kickstanden, kan du se, hvad bagkameraet optager. Kameraet fortil peger op mod dit ansigt, så det er indstillet optimalt til videoopkald.

Er du ikke sikker på, hvor kameraerne er placeret på din Surface? Se Surface-funktioner.

Tage fotos og optage videoer

Den indbyggede Kamera-app er klar til at tage fotos, men du kan nemt skifte mellem tilstanden for foto og video. Sådan tager du et foto eller optager en video:

Trin 1:  Gå til Start Start button, og vælg Kamera.

Bemærk!
Hvis du vil fastgøre Kamera-appen til Start, skal du vælge Alle apps, trykke på og holde (eller højreklikke) Kamera nede og vælge Fastgør til Start.
Trin 2:  Vælg knappen Kamera Camera button eller Video Video button på skærmen for at aktivere det kamera, du vil bruge, og vælg knappen igen for at tage et billede eller optage video.

Der vises en lille lampe til beskyttelse af personlige oplysninger tæt på det aktive kamera, når du bruger det. Lampen til beskyttelse af personlige oplysninger kan ikke slukkes.

Justere fokusset på Surface 3

Bagkameraet på Surface 3 har et autofokusobjektiv, der kan forbedre skarpheden af dine fotos og videoer. Objektivet fokuserer automatisk på hovedmotivet på skærmen, men du kan ændre fokus til et andet område, før du tager et billede, eller mens du optager en video. (Frontkameraet har et objektiv med fast fokus.)

Få mere at vide om autofokus på Surface 3 under Brug af autofokus på Surface 3.

Vise fotos og videoer

Dine fotos og videoer gemmes som standard i kamerarullen på din Surface. Du kan vælge at gemme dine billeder i OneDrive, så du har adgang til dem fra enhver enhed med internetforbindelse. Få flere oplysninger under Brug af OneDrive på Surface.

Der findes nogle få måder at gennemse dine fotos og videoer på:

 • Appen Kamera. Vælg Fotos Photos app icon øverst til venstre for at åbne appen Fotos og se den video eller det billede, der senest er taget. Stryg mod højre for at se de andre i din samling.
 • Appen Fotos. Vælg Vis samling View photo collection icon øverst til venstre for at se de andre fotos og videoer i din samling.
 • Stifinder eller OneDrive-app. Gå til dit billedbibliotek, og åbn din kamerarulle.

Sådan ændrer du, hvor billeder gemmes:

Trin 1:  Vælg Flere indstillinger See more icon øverst til højre, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Administrer lagringsplacering og OneDrive-uploads, vælg Ja for at åbne Indstillinger, og vælg Lager.
Trin 3:  Under Lagringsplaceringer skal du ændre indstillingen under Nye billeder gemmes i.

Redigere fotos og videoer

Sådan redigerer du fotos:

Trin 1:  Åbn et foto med appen Fotos eller OneDrive-appen.
Trin 2:  Vælg Rediger Edit icon øverst på skærmen.
Trin 3:  Vælg mellem automatiske og grundlæggende rettelser, lys- og farvejusteringer samt effekter.
Trin 4:  Når billedet er, som du ønsker det, skal du vælge Gem eller Gem som kopi.

Sådan beskærer du videoer:

Trin 1:  Åbn en video med appen Fotos.
Trin 2:  Vælg Beskær Trim videos icon for at gøre videoer kortere. Flyt håndtagene mod den venstre og højre ende af tidslinjen til de nye start- og stoppunkter, du vil have.
Bemærk!
Du kan også redigere video med appen Movie Moments, som kan downloades gratis fra Windows Store. Du kan få flere oplysninger under Hjælp til appen Movie Moments.

Indstillinger for skifte kamera

Brug appen Kamera til at skifte mellem front- og bagkameraet, eller angiv kameraindstillinger manuelt.

Skifte mellem front- og bagkamera

Sådan skifter du kamera:

 • Øverst på skærmen skal du vælge ikonet Frontkamera Front camera icon eller Bagkamera Back camera icon (afhængigt af det kamera, du i øjeblikket bruger).

Indstille timeren

Sådan indstiller du timeren:

Trin 1:  Vælg Se mere See more icon øverst til højre, og vælg Selvudløser.
Trin 2:  Vælg den Forsinkelse, du vil indstille (2, 5 eller 10 sekunder), og vælg fluebenet i bunden.

Indstillinger for skifte kamera

Du kan også ændre fotoers højde-bredde-forhold, vise eller skjule gitterstreger, justere videoindstillinger og ændre, hvad der skal se, når du trykker på og holder kameraknappen nede.

Bemærk!
Hvis kameraknappen holdes nede, optages der som standard en video, men den indstilling kan du ændre, så du i stedet tager en hurtig række fotos ved at holde knappen nede.

Sådan ændrer du kameraindstillinger:

 • Vælg Se mere See more icon i appen Kamera, vælg Indstillinger øverst til højre, og skift de ønskede indstillinger.

Se, hvordan du justerer indstillinger for at få bedre resultater i dine fotos og videoer, under Forbedre foto- og videokvalitet.

Deaktivere kameraets lukkerlyd

Du kan slå kameraets lukkerlyd fra ved at slå lyden fra på Surface. Derved slås alle Surface-lyde fra.

 • Vælg Lydstyrke Volume in settings. på proceslinjen, og træk lydstyrkeskyderen hele vejen ned for at slå lyden fra.

Surface-kameraer

Surface har et både et kamera foran og bagpå. Du kan bruge frontkameraet til en videochat med en ven eller bagkameraet til at optage møder og begivenheder. Du kan også bruge begge kameraer til at tage fotos.

Kameravinklen bagtil ved komfortabel placering

Når du holder Surface i en behagelig vinkel eller lader den hvile på kickstanden, kan du se, hvad bagkameraet optager. Kameraet fortil peger op mod dit ansigt, så det er indstillet optimalt til videoopkald.

Er du ikke sikker på, hvor kameraerne er placeret på din Surface? Se Surface-funktioner.

Tage fotos og optage videoer

Den indbyggede Kamera-app er klar til at tage fotos, men du kan nemt skifte mellem tilstanden for foto og video. Sådan tager du et foto eller optager en video:

 • Gå til Start Start button, og vælg appen Kamera, og vælg knappen Kamera eller Video på skærmen.
Bemærk!
Hvis appen Kamera ikke er i menuen Start, skal du vælge Alle apps og vælge Kamera på listen. Hvis du vil fastgøre appen til Start, skal du vælge og holde (eller højreklikke) Kamera nede og vælge Fastgør til Start.

Der vises en lille lampe til beskyttelse af personlige oplysninger tæt på det aktive kamera, når du bruger det. Lampen til beskyttelse af personlige oplysninger kan ikke slukkes.

Tage fotos under optagelse af en video

Når du optager video, kan du tage et foto uden at stoppe optagelsen. Sådan gør du:

 • Under videooptagelse kan du trykke et vilkårligt sted på skærmen for at tage et foto eller vælge knappen Kamera på skærmen.

Tage fotos eller videoer fra låseskærmen

Du kan hurtigt tage et foto eller en video fra låseskærmen. Sådan gør du:

Trin 1:  Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på en tast eller tænde Surface.
Trin 2:  Stryg ned fra den øverste kant på låseskærmen.
Trin 3:  Vælg knappen Kamera eller Video.

Hvis du vil slå kamerafunktionen på låseskærmen til eller fra, skal du følge disse trin:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger.
Trin 3:  Vælg Pc og enheder og derefter Låseskærm.
Trin 4:  Vælg Fra eller Til under Kamera.

Du kan få flere oplysninger om Kamera-appen under Kamera-app og webcams.

Vise fotos og videoer

Kopier af dine fotos og videoer synkroniseres som standard med din kameraraulle på OneDrive. Du kan få adgang til dem fra en hvilken enhed, der har forbindelse til internettet. Få flere oplysninger under Brug af OneDrive på Surface.

Der findes nogle få måder at gennemse dine fotos og videoer på:

 • Appen Kamera. Stryg indad fra skærmens højre kant for at gennemse dine seneste fotos og videoer. Du kan også stryge nedad fra øverste kant af skærmen og vælge Kamerarulle.
 • Appen Fotos, Stifinder eller Appen OneDrive. Gå til dit billedbibliotek, og åbn din kamerarulle.

Sådan ændrer du indstillingerne for Kamerarulle:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.

(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og vælge Indstillinger.)

Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > OneDrive > Kamerarulle, tilpas indstillingerne, lige som du ønsker det.

Redigere fotos og videoer

Sådan redigerer du fotos:

Trin 1:  Åbn et foto vha. appen Kamera, Fotos eller OneDrive.
Trin 2:  Stryg nedad fra den øverste kant af skærmen.
Trin 3:  Vælg Rediger.
Trin 4:  Vælg mellem automatiske og grundlæggende rettelser, lys- og farvejusteringer samt effekter.
Trin 5:  Når billedet er, som du ønsker det, skal du stryge nedad fra den øverste kant for at gemme dine ændringer –
(du kan vælge Gem en kopi eller Opdater original).

Sådan sletter eller beskærer du videoer:

Trin 1:  Åbn en video vha. appen Kamera, Fotos eller OneDrive.
Trin 2:  Stryg nedad fra den øverste kant af skærmen.
Trin 3:  Gør et af følgende:

 • Vælg Slet for at slette videoen.
 • Vælg Beskær for at gøre videoen kortere. Flyt håndtagene mod den venstre og højre ende af tidslinjen til de nye start- og stoppunkter, du vil have.
Bemærk!
Du kan også redigere video med appen Movie Moments, som kan downloades gratis fra Windows Store. Du kan få flere oplysninger under Hjælp til appen Movie Moments.

Tage et panoramabillede

Du kan skabe unikke og spændende panoramabilleder ved hjælp af appen Kamera.

Trin 1:  Åbn appen Kamera, og vælg Panorama Panorama button.
Trin 2:  Peg kameraet hen mod det sted, hvor dit panoramabillede skal starte, og tryk på skærmen for at tage fotos.
Trin 3:  Vip eller roter langsomt kameraet i en retning. Når du justerer det nye billede i forhold til de eksisterende billeder, tager kameraet automatisk det næste billede.
Trin 4:  Hvis du vil tage det sidste billede om, skal du vælge Fortryd. Ellers skal du vælge Acceptér Panorama check mark, når du er færdig.
Trin 5:  Hvis du vil se dit panoramabillede, skal du stryge nedad fra toppen og vælge Kamerarulle.

Få mere at vide om, hvordan du tager panoramabilleder, under Hjælp til appen Kamera og webcams.

Vil du gerne have tips til, hvordan du opretter panoramabilleder og får et bedre resultat? Se Forbedre foto- og videokvalitet.

Indstillinger for skifte kamera

Brug appen Kamera til at skifte mellem front- og bagkameraet eller til at angive kameraindstillingerne manuelt, f.eks. timeren og eksponeringen. Sådan gør du:

Trin 1:  Gå til Start Start button, og vælg appen Kamera.
Trin 2:  Stryg nedad fra toppen af skærmen, og udfør et af følgende trin nederst på skærmen.

 • Vælg Skift kamera Change camera icon for at skifte mellem front- og bagkameraet.
 • Vælg Timer for at indstille, hvor lang tid kameraet skal vente, før det tager et foto: 0, 3 eller 10 sekunder.
 • Vælg Eksponer, og flyt skyderen for at justere fotoets lysstyrke.
Indstillinger for appen Kamera

Du kan også ændre fotoets højde-bredde-forhold, vise eller skjule gitterlinjer, justere flimmer og slå placeringsoplysninger til eller fra i appen Kamera. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Indstillinger, og vælg de ønskede indstillinger.

Få mere at vide om, hvordan du får bedre resultater i dine fotos og videoer, under Forbedre foto- og videokvalitet.

Du kan få flere oplysninger om appen Kamera under Kamera-app og webcams.

Deaktivere kameraets lukkerlyd

Du kan slå kameraets lukkerlyd fra ved at slå lyden fra på Surface. Derved slås alle Surface-lyde fra.

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Lydstyrke Volume in settings, og træk lydstyrkeskyderen hele vejen ned for at slå lyden fra.

Surface-kameraer

Surface har et både et kamera foran og bagpå. Du kan bruge det forreste kamera til en videochat med en ven eller kameraet bag på til optagelse af møder og hændelser. Du kan også bruge begge kameraer til at tage fotos.

Kameravinklen bagtil ved komfortabel placering

Når du holder Surface i en passende vinkel eller lader den hvile på kickstanden, kan du se, hvad kameraet, som vender bagud, optager. Kameraet fortil peger op mod dit ansigt, så det er indstillet optimalt til videoopkald.

Er du ikke sikker på, hvor kameraerne er placeret på din Surface? Se Surface-funktioner.

Tage fotos og optage videoer

Den indbyggede Kamera-app er klar til at tage fotos, men du kan nemt skifte mellem tilstanden for foto og video. Sådan tager du et foto eller optager en video:

 • Åbn appen Kamera på startskærmen, og tryk på knappen Kamera eller Video på skærmen.

Der vises en lille lampe til beskyttelse af personlige oplysninger tæt på det aktive kamera, når du bruger det. Lampen til beskyttelse af personlige oplysninger kan ikke slukkes.

Tage fotos under optagelse af en video

Når du optager video, kan du tage et foto uden at stoppe optagelsen. Sådan gør du:

 • Surface RT-, Surface 2- og Surface Pro-modeller: Under optagelse af video kan du trykke et vilkårligt sted på skærmen for at tage et foto eller trykke på knappen Kamera på skærmen.
 • Surface 3: Under optagelse af video kan du trykke på knappen Kamera på skærmen.

Et tryk på skærmen på Surface 3 under videooptagelse vil som standard justere fokusset i stedet for at tage et foto, men du kan også ændre denne indstilling. Få mere at vide under Brug af autofofus på Surface 3.

Justere fokusset på Surface 3

Bagkameraet på Surface 3 har et autofokusobjektiv, der kan forbedre skarpheden af dine fotos og videoer. Objektivet fokuserer automatisk på hovedmotivet på skærmen, men du kan ændre fokus til et andet område, før du tager et billede, eller mens du optager en video. (Frontkameraet har et objektiv med fast fokus.)

Få mere at vide om autofokus på Surface 3 under Brug af autofokus på Surface 3.

Tage fotos eller videoer fra låseskærmen

Du kan hurtigt tage et foto eller en video fra låseskærmen. Sådan gør du:

Trin 1:  Hvis skærmen er tændt, skal du trykke på en tast eller tænde Surface.
Trin 2:  Stryg ned fra den øverste kant på låseskærmen.
Trin 3:  Tryk på Kamera eller knappen Video.

Hvis du vil slå kamerafunktionen på låseskærmen til eller fra, skal du følge disse trin:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk på Skift pc-indstillinger.
Trin 3:  Tryk på Pc og enheder, og tryk på Låseskærm.
Trin 4:  Tryk på Til eller Fra under Kamera.

Du kan få flere oplysninger om Kamera-appen under Kamera-app og webcams.

Vise fotos og videoer

Kopier af dine fotos og videoer synkroniseres som standard med din kameraraulle på OneDrive. Du kan få adgang til dem fra en hvilken enhed, der har forbindelse til internettet. Få flere oplysninger under Brug af OneDrive på Surface.

Der findes nogle få måder at gennemse dine fotos og videoer på:

 • Appen Kamera. Stryg indad fra skærmens højre kant for at gennemse dine seneste fotos og videoer. Du kan også stryge nedad fra øverste kant af skærmen og derefter trykke på Kamerarulle.
 • Appen Fotos, Stifinder eller Appen OneDrive. Gå til dit billedbibliotek, og åbn din kamerarulle.

Sådan ændrer du indstillingerne for Kamerarulle:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.

Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.

Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på OneDrive.
Trin 3:  Tryk eller klik på Kamerarulle, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

Redigere fotos og videoer

Sådan redigerer du fotos:

Trin 1:  Åbn et foto vha. appen Kamera, Fotos eller OneDrive.
Trin 2:  Stryg nedad fra den øverste kant af skærmen.
Trin 3:  Tryk eller klik på Rediger.
Trin 4:  Vælg mellem automatiske og grundlæggende rettelser, lys- og farvejusteringer samt effekter.
Trin 5:  Når billedet er, som du ønsker det, kan du stryge nedad fra den øverste kant for at gemme dine ændringer
Du kan trykke eller klikke på Gem en kopi eller Opdater original.

Sådan sletter eller beskærer du videoer:

Trin 1:  Åbn en video vha. appen Kamera, Fotos eller OneDrive.
Trin 2:  Stryg nedad fra den øverste kant af skærmen.
Trin 3:  Gør et af følgende:
Trin 4:  Tryk eller klik på Slet for at slette videoen.
Trin 5:  Tryk eller klik på Beskær for at gøre videoen kortere. Flyt håndtagene mod den venstre og højre ende af tidslinjen til de nye start- og stoppunkter, du vil have.
Bemærk!
Du kan også redigere video med appen Movie Moments, som kan downloades gratis fra Windows Store. Du kan få flere oplysninger under Hjælp til appen Movie Moments.

Tage et panoramabillede

Du kan skabe unikke og spændende panoramabilleder ved hjælp af appen Kamera.

Trin 1:  Åbn appen Kamera, tryk på knappen Panorama Knappen Panorama.
Trin 2:  Peg kameraet hen mod det sted, hvor dit panoramabillede skal starte, og tryk på skærmen for at tage fotos.
Trin 3:  Vip eller roter langsomt kameraet i en retning. Når du justerer det nye billede i forhold til de eksisterende billeder, tager kameraet automatisk det næste billede.
Trin 4:  Hvis du vil tage det sidst optagne billede igen, skal du trykke eller klikke på Fortryd. Ellers skal du trykke eller klikke på afkrydsningsfeltet Accepter Panorama-markering, når du er færdig.
Trin 5:  Hvis du vil se dit panoramabillede, skal du stryge nedad fra toppen og trykke eller klikke på Kamerarulle.

Få mere at vide om, hvordan du tager panoramabilleder, under Hjælp til appen Kamera og webcams.

Vil du gerne have tips til, hvordan du opretter panoramabilleder og får et bedre resultat? Se Forbedre foto- og videokvalitet.

Indstillinger for skifte kamera

Brug appen Kamera til at skifte mellem front- og bagkameraet, eller indstil kameraindstillingerne manuelt, f.eks. timeren og eksponeringen. Sådan gør du:

Trin 1:  Tryk eller klik på appen Kamera på startskærmen.
Trin 2:  Stryg nedad fra toppen af skærmen, og udfør et af følgende trin nederst på skærmen.

 • Tryk eller klik på Skift kamera Ikon for Skift kamera for at skifte mellem front- og bagkameraet.
 • Tryk eller klik på Timer for at indstille, hvor lang tid kameraet skal vente, før det tager et foto: 0, 3 eller 10 sekunder.
 • Tryk eller klik på Eksponer, og flyt skyderen for at justere fotoets lysstyrke.
Indstillinger for appen Kamera

Du kan også ændre fotoets højde-bredde-forhold, vise eller skjule gitterlinjer, justere flimmer og slå placeringsoplysninger til eller fra i appen Kamera. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre side, og tryk eller klik på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Indstillinger, og vælg de ønskede indstillinger.

Få mere at vide om, hvordan du får bedre resultater i dine fotos og videoer, under Forbedre foto- og videokvalitet.

Du kan få flere oplysninger om appen Kamera under Kamera-app og webcams.

Deaktivere kameraets lukkerlyd

Du kan slå den lukkerlyd fra, som kameraet afgiver, ved at slå lyden fra på Surface. Derved slås alle Surface-lyde fra.

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk på Lydstyrke Lydstyrke under Indstillinger., og juster lydstyrkeskyderen helt ned for at afbryde lyden.

Surface-kameraer

Surface har et både et kamera foran og bagpå. Du kan bruge det forreste kamera til en videochat med en ven eller kameraet bag på til optagelse af møder og hændelser. Du kan også bruge begge kameraer til at tage fotos.

Kameravinklen bagtil ved komfortabel placering

Når du holder Surface i en passende vinkel eller lader den hvile på kickstanden, kan du se, hvad kameraet, som vender bagud, optager. Kameraet fortil peger op mod dit ansigt, så det er indstillet optimalt til videoopkald.

Er du ikke sikker på, hvor kameraerne er placeret på din Surface? Se Surface-funktioner.

Tage fotos og optage videoer

Den indbyggede Kamera-app er klar til at tage fotos, men du kan nemt skifte mellem tilstanden for foto og video. Sådan tager du et foto eller optager en video:

 • Åbn appen Kamera på startskærmen, og tryk på knappen Kamera eller Video på skærmen.

Der vises en lille lampe til beskyttelse af personlige oplysninger tæt på det aktive kamera, når du bruger det. Lampen til beskyttelse af personlige oplysninger kan ikke slukkes.

Tage fotos under optagelse af en video

Når du optager video, kan du tage et foto uden at stoppe optagelsen. Sådan gør du:

 • Under videooptagelse kan du trykke et vilkårligt sted på skærmen for at tage et foto eller trykke på knappen Kamera på skærmen.

Tage fotos eller videoer fra låseskærmen

Du kan hurtigt tage et foto eller en video fra låseskærmen. Sådan gør du:

Trin 1:  Hvis skærmen er tændt, skal du trykke på en tast eller tænde Surface.
Trin 2:  Stryg ned fra den øverste kant på låseskærmen.
Trin 3:  Tryk på Kamera eller knappen Video.

Hvis du vil slå kamerafunktionen på låseskærmen til eller fra, skal du følge disse trin:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk på Skift pc-indstillinger.
Trin 3:  Tryk på Pc og enheder, og tryk på Låseskærm.
Trin 4:  Tryk på Til eller Fra under Kamera.

Du kan få flere oplysninger om Kamera-appen under Kamera-app og webcams.

Vise fotos og videoer

Kopier af dine fotos og videoer synkroniseres som standard med din kameraraulle på OneDrive. Du kan få adgang til dem fra en hvilken enhed, der har forbindelse til internettet. Få flere oplysninger under Brug af OneDrive på Surface.

Der findes nogle få måder at gennemse dine fotos og videoer på:

 • Appen Kamera. Stryg indad fra skærmens højre kant for at gennemse dine seneste fotos og videoer. Du kan også stryge nedad fra øverste kant af skærmen og derefter trykke på Kamerarulle.
 • Appen Fotos, Stifinder eller Appen OneDrive. Gå til dit billedbibliotek, og åbn din kamerarulle.

Sådan ændrer du indstillingerne for Kamerarulle:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.

Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.

Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på OneDrive.
Trin 3:  Tryk eller klik på Kamerarulle, og foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

Redigere fotos og videoer

Sådan redigerer du fotos:

Trin 1:  Åbn et foto vha. appen Kamera, Fotos eller OneDrive.
Trin 2:  Stryg nedad fra den øverste kant af skærmen.
Trin 3:  Tryk eller klik på Rediger.
Trin 4:  Vælg mellem automatiske og grundlæggende rettelser, lys- og farvejusteringer samt effekter.
Trin 5:  Når billedet er, som du ønsker det, kan du stryge nedad fra den øverste kant for at gemme dine ændringer
Du kan trykke eller klikke på Gem en kopi eller Opdater original.

Sådan sletter eller beskærer du videoer:

Trin 1:  Åbn en video vha. appen Kamera, Fotos eller OneDrive.
Trin 2:  Stryg nedad fra den øverste kant af skærmen.
Trin 3:  Gør et af følgende:
Trin 4:  Tryk eller klik på Slet for at slette videoen.
Trin 5:  Tryk eller klik på Beskær for at gøre videoen kortere. Flyt håndtagene mod den venstre og højre ende af tidslinjen til de nye start- og stoppunkter, du vil have.
Bemærk!
Du kan også redigere video med appen Movie Moments, som kan downloades gratis fra Windows Store. Du kan få flere oplysninger under Hjælp til appen Movie Moments.

Tage et panoramabillede

Du kan skabe unikke og spændende panoramabilleder ved hjælp af appen Kamera.

Trin 1:  Åbn appen Kamera, tryk på knappen Panorama Knappen Panorama.
Trin 2:  Peg kameraet hen mod det sted, hvor dit panoramabillede skal starte, og tryk på skærmen for at tage fotos.
Trin 3:  Vip eller roter langsomt kameraet i en retning. Når du justerer det nye billede i forhold til de eksisterende billeder, tager kameraet automatisk det næste billede.
Trin 4:  Hvis du vil tage det sidst optagne billede igen, skal du trykke eller klikke på Fortryd. Ellers skal du trykke eller klikke på afkrydsningsfeltet Accepter Panorama-markering, når du er færdig.
Trin 5:  Hvis du vil se dit panoramabillede, skal du stryge nedad fra toppen og trykke eller klikke på Kamerarulle.

Få mere at vide om, hvordan du tager panoramabilleder, under Hjælp til appen Kamera og webcams.

Vil du gerne have tips til, hvordan du opretter panoramabilleder og får et bedre resultat? Se Forbedre foto- og videokvalitet.

Indstillinger for skifte kamera

Brug appen Kamera til at skifte mellem front- og bagkameraet, eller indstil kameraindstillingerne manuelt, f.eks. timeren og eksponeringen. Sådan gør du:

Trin 1:  Tryk eller klik på appen Kamera på startskærmen.
Trin 2:  Stryg nedad fra toppen af skærmen, og udfør et af følgende trin nederst på skærmen.

 • Tryk eller klik på Skift kamera Ikon for Skift kamera for at skifte mellem front- og bagkameraet.
 • Tryk eller klik på Timer for at indstille, hvor lang tid kameraet skal vente, før det tager et foto: 0, 3 eller 10 sekunder.
 • Tryk eller klik på Eksponer, og flyt skyderen for at justere fotoets lysstyrke.
Indstillinger for appen Kamera

Du kan også ændre fotoets højde-bredde-forhold, vise eller skjule gitterlinjer, justere flimmer og slå placeringsoplysninger til eller fra i appen Kamera. Sådan gør du:

Trin 1:  Stryg indad fra skærmens højre side, og tryk eller klik på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Indstillinger, og vælg de ønskede indstillinger.

Få mere at vide om, hvordan du får bedre resultater i dine fotos og videoer, under Forbedre foto- og videokvalitet.

Du kan få flere oplysninger om appen Kamera under Kamera-app og webcams.

Deaktivere kameraets lukkerlyd

Du kan slå den lukkerlyd fra, som kameraet afgiver, ved at slå lyden fra på Surface. Derved slås alle Surface-lyde fra.

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk på Lydstyrke Volume in settings, og træk lydstyrkeskyderen hele vejen ned for at slå lyden fra.

Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder