Touch Cover

Operativsystem:

Touch Cover er både et trykfølsomt tastatur og et beskyttende cover. Gå fra laptop til tablet og tilbage igen ved blot at vende coveret.


Touch Cover klikker magnetisk på plads og beskytter din Surface-berøringsskærm. Alle Surface Touch Covers har et standardtastaturlayout, genvejstaster og en berøringsplade med to knapper, som understøtter bevægelser.

Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens tryk og bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen. Du kan bruge indstillingerne til berøringspladen til at minimere utilsigtede tryk, der får markøren til at hoppe uventet. Se Skifte indstillingerne til berøringspladen for at få flere oplysninger.

Klik coveret på plads

Touch Cover kobles magnetisk til din Surface.
Du kan knytte et Touch Cover til din Surface ved at bringe de to tættere sammen, indtil coveret justeres og klikker på plads.
Når coveret er sat på, forbliver det på plads. Når du vil fjerne det, skal du blot trække det af.

Surface-tastaturet går på plads med et klik

Fold coveret tilbage

Fold coveret tilbage for at bruge din Surface som en tablet. Når coveret er foldet tilbage, registreres tastetryk ikke.

Hvis du vil skrive tekst, når coveret er foldet tilbage, skal du trykke i et tekstfelt eller et område, hvor du kan skrive, så vises berøringstastaturet på skærmen. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges touchtastaturet.

Luk coveret

Touch Cover beskytter skærmen, mens du er på farten. Når du lukker et Touch Cover over en Surface Pro eller Surface Pro 2, slukkes skærmen. Når du åbner coveret, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på din Surface for at vække den. Du kan finde flere oplysninger under Surface-strømtilstande.

Bemærk!
Åbning af Touch Cover vækker ikke Surface Pro 3 eller Surface 3, og lukning af Touch Cover slukker ikke skærmen eller sætter Surface i slumretilstand. Tryk i stedet på tænd/sluk-knappen på Surface Pro 3 eller Surface 3, når du lukker Touch Cover, for at spare strøm.

Brug berøringspladen

Alle Surface Touch Cover-modeller har et standardtastatur, genvejstaster til almindelige opgaver og en berøringsplade.

Brug berøringspladen

Din berøringsplade har højre- og venstrekliksknapper og understøtter bevægelser. Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Juster indstillingerne for berøringspladen (kun Touch Cover 2)

 • Hvis berøringspladen er for hurtig til at reagere på utilsigtede berøringer, kan du ændre en indstilling, så den fungerer, som du vil have den til, eller du kan helt deaktivere berøringspladen.
 • Hvis du vil justere indstillingerne for berøringspladen på Touch Cover 2, skal du påsætte Cover, stryge indad fra højre og vælge Alle indstillinger > Enheder > Mus og berøringsplade.
 • Hvis du vil have flere oplysninger, eller du har en anden Surface og et andet cover, skal du se Skifte indstillingerne til berøringspladen.

Brug tastaturet

Brug specialtaster

Surface Covers har genvejstaster til åbning af Windows-amuletter, afspilning af lyd eller video m.m. Tasterne på øverste række fungerer også som funktionstaster – hold Fn-tasten nede, mens du trykker på tasten. Hvis du bruger funktionstaster meget, kan du låse disse taster i funktionstilstand. Du kan finde flere oplysninger under Lås taster i funktionstilstand nedenfor.

Fn-tasten fungerer også sammen med andre taster for at udføre særlige ting.

Her er specialtasterne og de særlige Fn-tastekombinationer:

Formindsk baggrundslyset ved at trykke på F1
Formindsker tastaturets baggrundsbelysning*
Øg baggrundslyset ved at trykke på F2
Øger tastaturets baggrundsbelysning*
Slå lyd fra-tast
Slår lyden til og fra
Lydstyrke ned-tast
Skruer lyden ned**
Lydstyrke op-tast
Skruer lyden op**
Afspil/Pause-tast
Afspiller eller slår midlertidigt lyd eller video fra
Amuletten Søg-tast
Åbner amuletten Søg.
Amuletten Del-tast
Åbner amuletten Del
Amuletten Enheder-tast
Åbner amuletten Enheder
Amuletten Indstillinger-tast
Åbner amuletten Indstillinger
Windows-tast
Åbner startskærmen
Fn+Del
Forøg skærmens lysstyrke
Fn+Tilbage
Formindsk skærmens lysstyrke
Fn+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af hele skærmen eller alle skærmene i Windows Udklipsholder
Fn+Alt+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af det aktive vindue i Windows Udklipsholder

* Disse taster findes kun på Touch Cover 2.
** Disse taster findes kun på Touch Cover 1.

Lås taster i funktionstilstand

Hvis du anvender en app, hvor der tit bruges funktionstaster, kan du midlertidigt låse den øverste række taster, så funktionstasterne sidder fast: Sådan gør du:

 • Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten Caps.
  Hvis du trykker på selve tasten, får du funktionstasten (f.eks. F3 i stedet for slå lyd fra-tast), og Fn plus tasten giver dig specialtasten. Hvis du f.eks. vil slå højttalerens lyd fra, skal du trykke på Fn + slå lyd fra-tasten.
 • Hvis du vil slå låsen til funktionstasten fra, skal du trykke på Fn+Caps igen.

Brug en mus, eller deaktiver touchpad

Hvis du foretrækker at bruge en mus frem for at bruge touchpad på Type Cover, skal du tilslutte en USB- eller Bluetooth®-mus.

Du kan finde flere oplysninger om deaktivering af berøringspladen under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Tekstforslag (kun Touch Cover 2)

Mens du angiver en Windows Store-app ved hjælp af Touch Cover 2 eller berøringstastaturet på skærmen, vises der forslag, der skal gøre det muligt at skrive ordene hurtigt og rette stavefejl.

Hvis du vil skifte mellem forslag, skal du stryge mod højre eller venstre på mellemrumstasten.

Hvis du vil indsætte det fremhævede forslag, skal du trykke på mellemrumstasten.

Sådan slår du tekstforslag til eller fra:

Trin 1:  Sæt coveret på. Gå til Start Windows logo, og vælg Indstillinger > Enheder > Indtastning.
Trin 2:  Skub skyderen under Vis tekstforslag, mens jeg skriver til at slå indstillingen Til eller Fra.

Slå tastelyde til eller fra

Touch Cover og berøringstastaturet kan udsende en lyd, når du trykker på tasterne. Sådan slår du lyde til eller fra:

Trin 1:  Gå til Start Windows-logo, og vælg Indstillinger > Enheder > Indtastning.
Trin 2:  Angiv Afspil tastelyde, mens jeg skriver til Til eller Fra under Berøringstastatur.
Bemærk!
Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrkeknapperne på venstre side af din Surface. Se Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface for at få flere oplysninger.

Brug covers på et andet sprog

Surface Covers findes til en række sprog og alfabeter. Hvis dit cover har en tast med Alt Gr, kan du bruge den som Ctrl+Alt.

Du kan også konfigurere Surface til at bruge bestemte sprog og tastaturlayout. Disse indstillinger forbliver på din Surface og gælder et hvilket som helst cover, du tilknytter. Hvis du bruger dit cover på en anden Surface, så gælder de inputmetoder, der er indstillet for den pågældende Surface.

Er du stødt på et problem?

Hvis du oplever problemer med dit Touch Cover, skal du se Fejlfinding i forbindelse med Surface Cover.


Touch Cover er både et trykfølsomt tastatur og et beskyttende cover. Gå fra laptop til tablet og tilbage igen ved blot at vende coveret.


Touch Cover klikker magnetisk på plads og beskytter din Surface-berøringsskærm. Alle Surface Touch Covers har et standardtastaturlayout, genvejstaster og en berøringsplade med to knapper, som understøtter bevægelser.

Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens tryk og bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen. Du kan bruge indstillingerne til berøringspladen til at minimere utilsigtede tryk, der får markøren til at hoppe uventet. Se Skifte indstillingerne til berøringspladen for at få flere oplysninger.

Klik coveret på plads

Touch Cover kobles magnetisk til din Surface.

Du kan knytte et Touch Cover til din Surface ved at bringe de to tættere sammen, indtil coveret justeres og klikker på plads.

Når coveret er sat på, forbliver det på plads. Når du vil fjerne det, skal du blot trække det af.

Surface-tastaturet går på plads med et klik

Fold coveret tilbage

Fold coveret tilbage for at bruge din Surface som en tablet. Når coveret er foldet tilbage, registreres tastetryk ikke.

Hvis du vil skrive tekst, når coveret er foldet tilbage, skal du trykke i et tekstfelt eller et område, hvor du kan skrive, så vises berøringstastaturet på skærmen. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges touchtastaturet.

Luk coveret

Touch Cover beskytter skærmen, mens du er på farten. Når du lukker coveret, slukkes skærmen. Når du åbner coveret, vækkes din Surface. Du kan finde flere oplysninger under Surface-strømtilstande.

Brug berøringspladen

Alle Surface Touch Cover-modeller har et standardtastatur, genvejstaster til almindelige opgaver og en berøringsplade.

Brug berøringspladen

Højre- og venstrekliksknapper på Touch Cover

Din berøringsplade har højre- og venstrekliksknapper og understøtter bevægelser. Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Juster indstillingerne for berøringspladen (kun Touch Cover 2)

Hvis berøringspladen er for hurtig til at reagere på utilsigtede berøringer, kan du ændre en indstilling, så den fungerer, som du vil have den til, eller du kan helt deaktivere berøringspladen.

Hvis du vil justere indstillingerne for berøringspladen på Touch Cover 2 med Surface 2, skal du påsætte coveret og gå til Indstillinger > Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Mus og berøringsplade.

Hvis du vil have flere oplysninger, eller du har en anden Surface og et andet cover, skal du se Skifte indstillingerne til berøringspladen.

Brug tastaturet

Brug specialtaster

Surface Covers har genvejstaster til åbning af Windows-amuletter, afspilning af lyd eller video m.m. Tasterne på øverste række fungerer også som funktionstaster – hold Fn-tasten nede, mens du trykker på tasten. Hvis du bruger funktionstaster meget, kan du låse disse taster i funktionstilstand. Du kan finde flere oplysninger under Lås taster i funktionstilstand nedenfor.

Fn-tasten fungerer også sammen med andre taster for at udføre særlige ting.

Her er specialtasterne og de særlige Fn-tastekombinationer:

Formindsk baggrundslyset ved at trykke på F1
Formindsker tastaturets baggrundsbelysning*
Øg baggrundslyset ved at trykke på F2
Øger tastaturets baggrundsbelysning*
Slå lyd fra-tast
Slår lyden til og fra
Lydstyrke ned-tast
Skruer lyden ned**
Lydstyrke op-tast
Skruer lyden op**
Afspil/Pause-tast
Afspiller eller slår midlertidigt lyd eller video fra
Amuletten Søg-tast
Åbner amuletten Søg.
Amuletten Del-tast
Åbner amuletten Del
Amuletten Enheder-tast
Åbner amuletten Enheder
Amuletten Indstillinger-tast
Åbner amuletten Indstillinger
Windows-tast
Åbner startskærmen
Fn+Del
Forøg skærmens lysstyrke
Fn+Tilbage
Formindsk skærmens lysstyrke
Fn+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af hele skærmen eller alle skærmene i Windows Udklipsholder
Fn+Alt+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af det aktive vindue i Windows Udklipsholder

* Disse taster findes kun på Touch Cover 2.
** Disse taster findes kun på Touch Cover 1.

Lås taster i funktionstilstand

Hvis du anvender en app, hvor der tit bruges funktionstaster, kan du midlertidigt låse den øverste række taster, så funktionstasterne sidder fast: Sådan gør du:

 • Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten Caps.
  Hvis du trykker på selve tasten, får du funktionstasten (f.eks. F3 i stedet for slå lyd fra-tast), og Fn plus tasten giver dig specialtasten. Hvis du f.eks. vil slå højttalerens lyd fra, skal du trykke på Fn + slå lyd fra-tasten.
 • Hvis du vil slå låsen til funktionstasten fra, skal du trykke på Fn+Caps igen.

Brug en mus, eller deaktiver touchpad

Hvis du foretrækker at bruge en mus frem for at bruge touchpad på Type Cover, skal du tilslutte en USB- eller Bluetooth®-mus.

Du kan finde flere oplysninger om deaktivering af berøringspladen under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Tekstforslag (kun Touch Cover 2)

Mens du angiver en Windows Store-app ved hjælp af Touch Cover 2 eller berøringstastaturet, vises der forslag, der skal gøre det muligt at skrive ordene hurtigt og rette stavefejl.

 • Hvis du vil skifte mellem forslag, skal du stryge mod højre eller venstre på mellemrumstasten.
 • Hvis du vil indsætte det fremhævede forslag, skal du trykke på mellemrumstasten.

Sådan slår du tekstforslag til eller fra:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og vælge Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Skrivning.
Trin 3:  Vælg Til eller Fra under Vis tekstforslag, mens jeg skriver.

Slå tastelyde til eller fra

Touch Cover og berøringstastaturet kan udsende en lyd, når du trykker på tasterne. Sådan slår du lyde til eller fra:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og vælg Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og vælge Indstillinger.
Trin 2:  Vælg Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Skrivning.
Trin 3:  Angiv Afspil tastelyde, mens jeg skriver til Til eller Fra under Berøringstastatur.
Bemærk!
Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrkeknapperne på venstre side af din Surface. Se Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface for at få flere oplysninger.

Brug covers på et andet sprog

Surface Covers findes til en række sprog og alfabeter. Hvis dit cover har en tast med Alt Gr, kan du bruge den som Ctrl+Alt.

Du kan også indstille Surface til at bruge bestemte sprog og tastaturlayout, som beskrevet i Input method editors. Disse indstillinger forbliver på din Surface og gælder et hvilket som helst cover, du tilknytter. Hvis du bruger coveret på en anden Surface, så gælder de inputmetoder, der er indstillet for den Surface.

Er du stødt på et problem?

Hvis du oplever problemer med dit Touch Cover, skal du se Fejlfinding i forbindelse med Surface Cover.


Touch Cover er både et trykfølsomt tastatur og et beskyttende cover. Gå fra laptop til tablet og tilbage igen ved blot at vende coveret.


Touch Cover klikker magnetisk på plads og beskytter din Surface-berøringsskærm. Alle Surface Touch Covers har et standardtastaturlayout, genvejstaster og en berøringsplade med to knapper, som understøtter bevægelser.

Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens tryk og bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen. Du kan bruge indstillingerne til berøringspladen til at minimere utilsigtede tryk, der får markøren til at hoppe uventet. Se Skifte indstillingerne til berøringspladen for at få flere oplysninger.

Klik coveret på plads

Touch Cover kobles magnetisk til Surface.
Du kan knytte et Touch Cover til din Surface ved at bringe de to tættere sammen, indtil coveret justeres og klikker på plads. Når coveret er sat på, forbliver det på plads. Når du vil fjerne det, skal du blot trække det af.

Fold coveret tilbage

Fold coveret tilbage for at bruge din Surface som en tablet. Når coveret er foldet tilbage, registreres tastetryk ikke.

Hvis du vil skrive tekst, når coveret er foldet tilbage, skal du trykke i et tekstfelt eller et område, hvor du kan skrive, så vises skærmtastaturet. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges touchtastaturet.

Luk coveret

Touch Cover beskytter skærmen, mens du er på farten. Når du lukker coveret, slukkes skærmen. Når du åbner det, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på Surface for at vække den.

Bemærk!
Åbning af Touch Cover vækker ikke Surface Pro 3 eller Surface 3, og lukning af Touch Cover slukker ikke skærmen eller sætter Surface i slumretilstand. Tryk i stedet på tænd/sluk-knappen på Surface Pro 3 eller Surface 3, når du lukker Touch Cover, for at spare strøm.

Brug berøringspladen

Alle Surface Touch Cover-modeller har et standardtastatur, genvejstaster til almindelige opgaver og en berøringsplade.

Brug berøringspladen

Din berøringsplade har højre- og venstrekliksknapper og understøtter bevægelser. Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Juster berøringspladens indstillinger

Hvis berøringspladen er for hurtig til at reagere på utilsigtede berøringer, kan du ændre en indstilling, så den fungerer, som du vil have den til, eller du kan helt deaktivere berøringspladen.

Sådan justerer du indstillingerne for pegefelt på Touch Cover 2:

Trin 1:  Sæt coveret på din Surface, og stryg derefter indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder.
Trin 3:  Tryk eller klik på Mus og berøringsplade, og juster dine indstillinger under berøringsplade.

Hvis du vil have flere oplysninger, eller du har en tidligere version af Touch Cover, skal du se Skifte indstillingerne til berøringspladen.

Brug tastaturet

Brug specialtaster

Surface Covers har genvejstaster til åbning af Windows-amuletter, afspilning af lyd eller video m.m. Tasterne på øverste række fungerer også som funktionstaster – hold Fn-tasten nede, mens du trykker på tasten. Hvis du bruger funktionstaster meget, kan du låse disse taster i funktionstilstand. Du kan finde flere oplysninger under Lås taster i funktionstilstand nedenfor.

Fn-tasten fungerer også sammen med andre taster for at udføre særlige ting.

Her er specialtasterne og de særlige Fn-tastekombinationer:

Formindsk baggrundslyset ved at trykke på F1
Formindsker tastaturets baggrundsbelysning*
Øg baggrundslyset ved at trykke på F2
Øger tastaturets baggrundsbelysning*
Slå lyd fra-tast
Slår lyden til og fra
Lydstyrke ned-tast
Skruer lyden ned**
Lydstyrke op-tast
Skruer lyden op**
Afspil/Pause-tast
Afspiller eller slår midlertidigt lyd eller video fra
Amuletten Søg-tast
Åbner amuletten Søg.
Amuletten Del-tast
Åbner amuletten Del
Amuletten Enheder-tast
Åbner amuletten Enheder
Amuletten Indstillinger-tast
Åbner amuletten Indstillinger
Windows-tast
Åbner startskærmen
Fn+Del
Forøg skærmens lysstyrke
Fn+Tilbage
Formindsk skærmens lysstyrke
Fn+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af hele skærmen eller alle skærmene i Windows Udklipsholder
Fn+Alt+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af det aktive vindue i Windows Udklipsholder

* Disse taster findes kun på covers med baggrundsbelysning.
** Disse taster findes kun på covers med baggrundsbelysning.

Lås taster i funktionstilstand

Hvis du anvender en app, hvor der tit bruges funktionstaster, kan du midlertidigt låse den øverste række taster, så funktionstasterne sidder fast: Sådan gør du:

 • Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten Caps.
  Hvis du trykker på selve tasten, får du funktionstasten (f.eks. F3 i stedet for slå lyd fra-tast), og Fn plus tasten giver dig specialtasten. Hvis du f.eks. vil slå højttalerens lyd fra, skal du trykke på Fn + slå lyd fra-tasten.
 • Hvis du vil slå låsen til funktionstasten fra, skal du trykke på Fn+Caps igen.

Brug en mus, eller deaktiver touchpad

Hvis du foretrækker at bruge en mus frem for at bruge touchpad på Type Cover, skal du tilslutte en USB- eller Bluetooth®-mus.

Du kan finde flere oplysninger om deaktivering af berøringspladen under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Tekstforslag (kun Touch Cover 2)

Mens du angiver en Windows Store-app ved hjælp af Touch Cover 2 eller skærmtastaturet, vises der forslag, der skal gøre det muligt at skrive ordene hurtigt og rette stavefejl.

 • Hvis du vil skifte mellem forslag, skal du stryge mod højre eller venstre på mellemrumstasten.
 • Hvis du vil indsætte det fremhævede forslag, skal du trykke på mellemrumstasten.

Sådan slår du tekstforslag til eller fra:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder.
Trin 3:  Tryk eller klik på Skrivning, og tryk eller klik for at slå indstillingen Til eller Fra under Vis tekstforslag, mens jeg skriver.

Slå tastelyde til eller fra

Surface Touch Cover og tastaturet for berøringsskærmen kan udsende en lyd, når du trykker på tasterne. Sådan slår du lyde til eller fra:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.
Trin 3:  Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Indtastning.
Trin 4:  Angiv Afspil tastelyde, mens jeg skriver til Til eller Fra under Berøringstastatur.
Bemærk!
Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrkeknapperne på venstre side af Surface. Se Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface for at få flere oplysninger.

Brug covers på et andet sprog

Surface Covers findes til en række forskellige sprog og alfabeter. Hvis dit cover har en tast med Alt Gr, kan du bruge den som Ctrl+Alt.

Du kan også indstille Surface til at bruge bestemte sprog og tastaturlayout, som beskrevet i Input method editors. Disse indstillinger forbliver på din Surface og gælder et hvilket som helst cover, du tilknytter. Hvis du bruger coveret på en anden Surface, så gælder de inputmetoder, der er indstillet for den Surface.

Er du stødt på et problem?

Hvis du oplever problemer med dit Touch Cover, skal du se Fejlfinding i forbindelse med Surface Cover.


Touch Cover – både et trykfølsomt tastatur og et beskyttende cover. Gå fra laptop til tablet og tilbage igen ved blot at vende coveret.


Touch Cover klikker magnetisk på plads og beskytter din Surface-berøringsskærm. Alle Surface Touch Covers har et standardtastaturlayout, genvejstaster og en berøringsplade med to knapper, som understøtter bevægelser.

Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens tryk og bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen. Du kan bruge indstillingerne til berøringspladen til at minimere utilsigtede tryk, der får markøren til at hoppe uventet. Se Skifte indstillingerne til berøringspladen for at få flere oplysninger.

Klik coveret på plads

Touch Cover kobles magnetisk til Surface.
Du kan knytte et Touch Cover til din Surface ved at bringe de to tættere sammen, indtil coveret justeres og klikker på plads. Når coveret er sat på, forbliver det på plads. Når du vil fjerne det, skal du blot trække det af.

Fold coveret tilbage

Fold coveret tilbage for at bruge din Surface som en tablet. Når coveret er foldet tilbage, registreres tastetryk ikke.

Hvis du vil skrive tekst, når coveret er foldet tilbage, skal du trykke i et tekstfelt eller et område, hvor du kan skrive, så vises skærmtastaturet. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges touchtastaturet.

Luk coveret

Touch Cover beskytter skærmen, mens du er på farten. Når du lukker coveret, slukkes skærmen. Når du åbner det, vækkes din Surface. Surface RT og 2 vågner, når du åbner coveret. Du kan finde flere oplysninger under Surface-strømtilstande.

Brug berøringspladen

Alle Surface Touch Cover-modeller har et standardtastatur, genvejstaster til almindelige opgaver og en berøringsplade.

Brug berøringspladen

Din berøringsplade har højre- og venstrekliksknapper og understøtter bevægelser. Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Juster berøringspladens indstillinger

Hvis berøringspladen er for hurtig til at reagere på utilsigtede berøringer, kan du ændre en indstilling, så den fungerer, som du vil have den til, eller du kan helt deaktivere berøringspladen. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken Surface og hvilket Touch Cover du bruger. Få flere oplysninger under Redigere indstillinger for berøringsplade.

Brug tastaturet

Brug specialtaster

Surface Covers har genvejstaster til åbning af Windows-amuletter, afspilning af lyd eller video m.m. Tasterne på øverste række fungerer også som funktionstaster – hold Fn-tasten nede, mens du trykker på tasten. Hvis du bruger funktionstaster meget, kan du låse disse taster i funktionstilstand. Du kan finde flere oplysninger under Lås taster i funktionstilstand nedenfor.

Fn-tasten fungerer også sammen med andre taster for at udføre særlige ting.

Her er specialtasterne og de særlige Fn-tastekombinationer:

Formindsk baggrundslyset ved at trykke på F1
Formindsker tastaturets baggrundsbelysning*
Øg baggrundslyset ved at trykke på F2
Øger tastaturets baggrundsbelysning*
Slå lyd fra-tast
Slår lyden til og fra
Lydstyrke ned-tast
Skruer lyden ned**
Lydstyrke op-tast
Skruer lyden op**
Afspil/Pause-tast
Afspiller eller slår midlertidigt lyd eller video fra
Amuletten Søg-tast
Åbner amuletten Søg.
Amuletten Del-tast
Åbner amuletten Del
Amuletten Enheder-tast
Åbner amuletten Enheder
Amuletten Indstillinger-tast
Åbner amuletten Indstillinger
Windows-tast
Åbner startskærmen
Fn+Del
Forøg skærmens lysstyrke
Fn+Tilbage
Formindsk skærmens lysstyrke
Fn+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af hele skærmen eller alle skærmene i Windows Udklipsholder
Fn+Alt+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af det aktive vindue i Windows Udklipsholder

* Disse taster findes kun på covers med baggrundsbelysning.
** Disse taster findes kun på covers med baggrundsbelysning.

Lås taster i funktionstilstand

Hvis du anvender en app, hvor der tit bruges funktionstaster, kan du midlertidigt låse den øverste række taster, så funktionstasterne sidder fast: Sådan gør du:

 • Hold tasten Fn nede, og tryk på tasten Caps.
  Hvis du trykker på selve tasten, får du funktionstasten (f.eks. F3 i stedet for slå lyd fra-tast), og Fn plus tasten giver dig specialtasten. Hvis du f.eks. vil slå højttalerens lyd fra, skal du trykke på Fn + slå lyd fra-tasten.
 • Hvis du vil slå låsen til funktionstasten fra, skal du trykke på Fn+Caps igen.

Brug en mus, eller deaktiver touchpad

Hvis du foretrækker at bruge en mus frem for at bruge touchpad på Type Cover, skal du tilslutte en USB- eller Bluetooth®-mus.

Du kan finde flere oplysninger om deaktivering af berøringspladen under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Tekstforslag (kun Touch Cover 2)

Mens du angiver en Windows Store-app ved hjælp af Touch Cover 2 eller skærmtastaturet, vises der forslag, der skal gøre det muligt at skrive ordene hurtigt og rette stavefejl.

 • Hvis du vil skifte mellem forslag, skal du stryge mod højre eller venstre på mellemrumstasten.
 • Hvis du vil indsætte det fremhævede forslag, skal du trykke på mellemrumstasten.

Sådan slår du tekstforslag til eller fra:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder.
Trin 3:  Tryk eller klik på Skrivning, og tryk eller klik for at slå indstillingen Til eller Fra under Vis tekstforslag, mens jeg skriver.

Slå tastelyde til eller fra

Surface Touch Cover og tastaturet for berøringsskærmen kan udsende en lyd, når du trykker på tasterne. Sådan slår du lyde til eller fra:

Trin 1:  Stryg indad fra højre side af skærmen, og tryk på Indstillinger.
Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.
Trin 2:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger.
Trin 3:  Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik på Indtastning.
Trin 4:  Angiv Afspil tastelyde, mens jeg skriver til TIL eller Fra under Touchtastatur.
Bemærk!
Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrkeknapperne på venstre side af Surface. Se Lyd, lydstyrke og højttalere til Surface for at få flere oplysninger.

Brug covers på et andet sprog

Surface Covers findes til en række forskellige sprog og alfabeter. Hvis dit cover har en tast med Alt Gr, kan du bruge den som Ctrl+Alt.

Du kan også indstille Surface til at bruge bestemte sprog og tastaturlayout, som beskrevet i Input method editors. Disse indstillinger forbliver på din Surface og gælder et hvilket som helst cover, du tilknytter. Hvis du bruger coveret på en anden Surface, så gælder de inputmetoder, der er indstillet for den Surface.

Er du stødt på et problem?

Hvis du oplever problemer med dit Touch Cover, skal du se Fejlfinding i forbindelse med Surface Cover.


Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder