Gælder for

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Type Cover

Type Cover er et slankt traditionelt tastatur med bevægende taster. Du får hastigheden ved og fornemmelsen af et klassisk tastatur, og du kan skifte fra en tablet til bærbar pc på et øjeblik.


Type Cover klikker magnetisk på plads og beskytter din Surface-berøringsskærm. Alle Surface Type Covers har et standardtastaturlayout, genvejstaster og en berøringsplade med to knapper, som understøtter bevægelser.

Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens tryk og bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen. Du kan bruge indstillingerne til berøringspladen til at minimere utilsigtede tryk, der får markøren til at hoppe uventet. Se Skifte indstillingerne til berøringspladen.

Klik coveret på plads

Type Cover kobles magnetisk til Surface.


Du kan tilknytte et Type Cover til din Surface ved at bring de to tættere sammen, indtil coveret justeres og klikker på plads.


Når coveret er sat på, forbliver det på plads. Når du vil fjerne det, skal du blot trække det af.

Surface-tastaturet går på plads med et klik

Hvis du bruger det Type Cover, der er udviklet til Surface Pro 3, kan du folde dets bagkant op mod Surface. Dette giver ekstra stabilitet, når du arbejder i dit skød.


Stabiliseringsmagneter holder tastaturet sikkert.

Magnetiske Type Cover-funktioner på Surface Pro 3

Fold coveret tilbage

Fold coveret tilbage for at bruge din Surface som en tablet. Når coveret er foldet tilbage, registreres tastetryk ikke.

Hvis du vil skrive tekst, når coveret er foldet tilbage, skal du trykke i et tekstfelt eller et område, hvor du kan skrive, så vises skærmtastaturet. Du kan få flere oplysninger under Sådan bruges skærmtastaturet.

Fold coveret tilbage

Luk coveret

Type Cover beskytter skærmen, mens du er på farten. Når du lukker coveret, slukkes skærmen. Når du åbner det, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på Surface for at vække den.

Bemærk!
Med Type Cover til Surface Pro 3 går din Surface Pro 3 i slumretilstand, når du lukker coveret. Hvis du bruger en tidligere covermodel med Surface Pro 3, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, når du lukker coveret for at spare strøm. Du kan finde flere oplysninger under Surface Pro – strømtilstande: Tændt, slukket, slumring og dvale.

Brug berøringspladen

Alle Surface Type Cover-modeller har et standardtastatur, genvejstaster til almindelige opgaver og en berøringsplade.

Brug berøringspladen

Surface Cover-berøringspladens højre- og venstrekliksknapper på Type Cover v.1 og Surface Pro 3 Type Cover

Berøringspladeknapperne på den tidligste model af Type Cover og på Type Cover til Surface Pro 3

Surface Cover-berøringspladens højre- og venstrekliksknapper

Berøringspladeknapperne på alle andre Typing Covers

Din berøringsplade har højre- og venstrekliksknapper og understøtter bevægelser. Du kan finde flere oplysninger om berøringspladens bevægelser under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Juster berøringspladens indstillinger

Hvis berøringspladen er for hurtig til at reagere på utilsigtede berøringer, kan du ændre en indstilling, så den fungerer, som du vil have den til, eller du kan helt deaktivere berøringspladen.

Hvis du bruge et af disse covers
Med én af disse Surface-modeller
  • Type Cover 2
  • Type Cover til Surface Pro 3
  • Power Cover
  • Surface 2
  • Surface Pro
  • Surface Pro 2 eller Surface Pro 3
Tilknyt coveret, og gå til Indstillinger >Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Mus og berøringsplade.

Brug tastaturet

Brug specialtaster

Surface Covers har genvejstaster til åbning af Windows-amuletter, afspilning af lyd eller video m.m. Tasterne på øverste række fungerer også som funktionstaster – hold Fn-tasten nede, mens du trykker på tasten. Hvis du bruger funktionstaster meget, kan du låse disse taster i funktionstilstand. Du kan finde flere oplysninger under Lås taster i funktionstilstand nedenfor.

Fn-tasten fungerer også sammen med andre taster for at udføre særlige ting.

Her er specialtasterne og de særlige Fn-tastekombinationer:

Formindsk baggrundslyset ved at trykke på F1
Formindsker tastaturets baggrundsbelysning*
Øg baggrundslyset ved at trykke på F2
Øger tastaturets baggrundsbelysning*
Slå lyd fra-tast
Slår lyden til og fra
Lydstyrke ned-tast
Skruer lyden ned**
Lydstyrke op-tast
Skruer lyden op**
Afspil/Pause-tast
Afspiller eller slår midlertidigt lyd eller video fra
Amuletten Søg-tast
Åbner amuletten Søg.
Amuletten Del-tast
Åbner amuletten Del
Amuletten Enheder-tast
Åbner amuletten Enheder
Amuletten Indstillinger-tast
Åbner amuletten Indstillinger
Windows-tast
Åbner skærmen Start, eller fører dig til den seneste anvendte app, hvis du allerede er på Start
Fn+Del
Forøg skærmens lysstyrke
Fn+Tilbage
Formindsk skærmens lysstyrke
Fn+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af hele skærmen eller alle skærmene i Windows Udklipsholder
Fn+Alt+Mellemrumstast
Placerer et skærmbillede af det aktive vindue i Windows Udklipsholder

* Disse taster findes kun på covers med baggrundsbelysning.

** Disse taster findes kun på covers uden baggrundsbelysning.

Lås taster i funktionstilstand

Hvis du anvender en app, hvor der tit bruges funktionstaster, kan du midlertidigt låse den øverste række taster, så funktionstasterne sidder fast: Sådan gør du:

  • Hold Fn-tasten nede, og tryk på tasten Caps.
    Hvis du trykker på selve tasten, får du funktionstasten (f.eks. F3 i stedet for slå lyd fra-tast), og Fn plus tasten giver dig specialtasten. Hvis du f.eks. vil højttalerens lyd fra, skal du trykke på Fn + slå lyd fra-tasten.
  • Hvis du vil slå låsen til funktionstasten fra, skal du trykke på Fn+Caps igen.

Brug en mus

Hvis du foretrækker at bruge en mus frem for at bruge berøringspladen på Type Cover, skal du tilslutte en USB- eller Bluetooth®-mus. Du kan finde flere oplysninger om dette under Tilslutte en mus, en printer og mere.

Du kan finde flere oplysninger om deaktivering af berøringspladen under Brug af og indstillinger til berøringspladen.

Brug covers på et andet sprog

Surface Covers findes til en række forskellige sprog og alfabeter. Hvis dit cover har en tast med Alt Gr, kan du bruge den som Ctrl+Alt.

Du kan også indstille Surface til at bruge bestemte sprog og tastaturlayout, som beskrevet i Input method editors. Disse indstillinger forbliver på din Surface og gælder et hvilket som helst cover, du tilknytter. Hvis du bruger coveret på en anden Surface, så gælder de inputmetoder, der er indstillet for den Surface.

Er du stødt på et problem?

Hvis du oplever problemer med dit Type Cover, skal du se Fejlfinding i forbindelse med Surface Cover.