Trådløs adapter til Typing Covers

Opret trådløs forbindelse mellem dit Surface Typing Cover og din Surface. Wireless Adapter til Surface Typing Covers leverer strøm og Bluetooth®-forbindelse til dit Surface Cover, så du kan skrive i en afstand på op til 10 meter.

Gælder for

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Gælder for

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

Gælder for

Surface 2, Surface RT.

Operativsystem:

Funktioner i trådløs adapter


Her finder du opladerporten, tænd/sluk-knappen, statuslyset, det magnetiske stik og serienummeret på Wireless Adapter til Surface Covers.
Bemærk!
Wireless Adapter til Typing Covers er kompatibel med Touch Cover, Touch Cover 2, Type Cover eller Type Cover 2.

Ladestik og ladeport

Sæt adapteren i når som helst, uanset om du bruger den eller ej. Ladeporten er en standard-mini-USB-port.

Magnetisk stik

Det magnetiske stik på adapteren klikker på dit Surface Typing Cover på samme måde, som din Surface gør.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen på adapteren for at tænde den. Når adapteren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke den. Batterilevetiden forlænges ved, at den slukker sig selv, når du fjerner den fra Typing Cover, eller når du ikke bruger den i en time.

LED-statuslys

Når lyset er
Status for Wireless Adapter er
Konstant hvidt
Tændt
Hvidt, der bliver lysere og mørkere
Opladning
Blinkende hvidt
Klar til pardannelse
Konstant rødt
Lavt batteriniveau
Blinkende rødt, når du tænder adaptoren
Batteriet er tømt; adaptoren lukker ned med det samme

Oplad og par din trådløse adaptor

Før du bruger din Wireless Adapter for første gang, skal du lade den helt op og parre den med din Surface.

Oplad din Wireless Adapter

Sæt opladningskablet i adapteren, og sæt det i en strømførende USB-port. Du kan bruge adapteren, mens du oplader den. Det tager fire eller fem timer at oplade adapteren første gang, du bruger den, eller når batteriet er tomt.

Par Wireless Adapter med din Surface

Trin 1:  Tilslut Wireless Adapter til dit Surface Typing Cover.
Trin 2: Gå til Start Windows-logo, vælg Indstillinger > Enheder > Bluetooth, og sørg for, at Bluetooth er slået Til.
Trin 3:  Tryk og hold tænd-/slukknappen nede på adaptoren. Når statuslyset blinker, er den klar til at parre.
Trin 4:  Vælg Wireless Adapter til Typing Cover, og vælg Par.

Brug din trådløse adaptor

Fastgør Wireless Adapter til dit cover, så kan du arbejde i en afstand på op til 10 m fra din Surface.


Funktioner i trådløs adapter


Her finder du opladerporten, tænd/sluk-knappen, statuslyset, det magnetiske stik og serienummeret på Wireless Adapter til Surface Covers.
Bemærk!
Wireless Adapter til Typing Covers er kompatibel med Touch Cover, Touch Cover 2, Type Cover eller Type Cover 2.

Ladestik og ladeport

Sæt adapteren i når som helst, uanset om du bruger den eller ej. Ladeporten er en standard-mini-USB-port.

Magnetisk stik

Det magnetiske stik på adapteren klikker på dit Surface Typing Cover på samme måde, som din Surface gør.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen på adapteren for at tænde den. Når adapteren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke den. Batterilevetiden forlænges ved, at den slukker sig selv, når du fjerner den fra Typing Cover, eller når du ikke bruger den i en time.

LED-statuslys

Når lyset er
Status for Wireless Adapter er
Konstant hvidt
Tændt
Hvidt, der bliver lysere og mørkere
Opladning
Blinkende hvidt
Klar til pardannelse
Konstant rødt
Lavt batteriniveau
Blinkende rødt, når du tænder adaptoren
Batteriet er tømt; adaptoren lukker ned med det samme

Oplad og par din trådløse adaptor

Før du bruger din Wireless Adapter for første gang, skal du lade den helt op og parre den med Surface.

Oplad din Wireless Adapter

Sæt opladningskablet i adapteren, og sæt det i en strømførende USB-port. Du kan bruge adapteren, mens du oplader den. Det tager fire eller fem timer at oplade adapteren første gang, du bruger den, eller når batteriet er tomt.

Par Wireless Adapter med din Surface

Trin 1: Tilslut Wireless Adapter til dit Surface Typing Cover.
Trin 2: Stryg indad fra højre side af startskærmen, og vælg Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og vælge Indstillinger.)
Trin 3:  Vælg Skift pc-indstillinger > Pc og enheder > Bluetooth, og sørg for, at Bluetooth er slået Til.
Trin 4: Tryk og hold tænd-/slukknappen nede på adaptoren. Når statuslyset blinker, er den klar til at parre.
Trin 5:  Vælg Wireless Adapter til Typing Covers > Par.

Brug din trådløse adaptor

Fastgør Wireless Adapter til et cover, så kan du arbejde i en afstand på op til 10 m fra din Surface.


Funktioner i trådløs adapter


Her finder du opladerporten, tænd/sluk-knappen, statuslyset, det magnetiske stik og serienummeret på Wireless Adapter til Surface Covers.
Bemærk!
Wireless Adapter til Typing Covers er kompatibel med Touch Cover, Touch Cover 2, Type Cover eller Type Cover 2.

Ladestik og ladeport

Sæt adapteren i når som helst, uanset om du bruger den eller ej. Ladeporten er en standard-mini-USB-port.

Magnetisk stik

Det magnetiske stik på adapteren klikker på dit Surface Typing Cover på samme måde som en Surface.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen på adapteren for at tænde den. Når adapteren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke den. Levetiden af adapterens batteri forlænges ved, at den slukker sig selv, når du fjerner den fra Typing Cover, eller når du ikke bruger den i en time.

LED-statuslys

Når lyset er
Status for Wireless Adapter er
Konstant hvidt
Tændt
Hvidt, der bliver lysere og mørkere
Opladning
Blinkende hvidt
Klar til pardannelse
Konstant rødt
Lavt batteriniveau
Blinkende rødt, når du tænder adaptoren
Batteriet er tømt; adaptoren lukker ned med det samme

Oplad og par din trådløse adaptor

Før du bruger din Wireless Adapter for første gang, skal du lade den helt op og parre den med Surface.

Oplad din Wireless Adapter

Sæt opladningskablet i adapteren, og sæt det i en strømførende USB-port. Du kan bruge adapteren, mens du oplader den.

Det tager fire eller fem 5 timer at oplade adapteren første gang, du bruger den, eller når batteriet er tømt.

Par Wireless Adapter med Surface

Trin 1:  Tilslut den trådløse adapter til et Surface Typing Cover.
Trin 2: Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk på Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.)
Trin 3:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder.
Trin 4:  Tryk eller klik på Bluetooth.
Kontrollér, at Bluetooth er slået Til.
Trin 5:  Tryk og hold tænd-/slukknappen nede på adaptoren. Når statuslyset blinker, er den klar til at parre.
Trin 6:  Tryk eller klik på Wireless Adapter til Typing Covers, og tryk eller klik på Par.

Brug din trådløse adaptor

Fastgør Wireless Adapter til et cover, så kan du arbejde i en afstand på op til 10 m fra din Surface.


Funktioner i trådløs adapter


Her finder du opladerporten, tænd/sluk-knappen, statuslyset, det magnetiske stik og serienummeret på Wireless Adapter til Surface Covers.
Bemærk!
Wireless Adapter til Typing Covers er kompatibel med Touch Cover, Touch Cover 2, Type Cover eller Type Cover 2.

Ladestik og ladeport

Sæt adapteren i når som helst, uanset om du bruger den eller ej. Ladeporten er en standard-mini-USB-port.

Magnetisk stik

Det magnetiske stik på adapteren klikker på dit Surface Typing Cover på samme måde som en Surface.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen på adapteren for at tænde den. Når adapteren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke den. Levetiden af adapterens batteri forlænges ved, at den slukker sig selv, når du fjerner den fra Typing Cover, eller når du ikke bruger den i en time.

LED-statuslys

Når lyset er
Status for Wireless Adapter er
Konstant hvidt
Tændt
Hvidt, der bliver lysere og mørkere
Opladning
Blinkende hvidt
Klar til pardannelse
Konstant rødt
Lavt batteriniveau
Blinkende rødt, når du tænder adaptoren
Batteriet er tømt; adaptoren lukker ned med det samme

Oplad og par din trådløse adaptor

Før du bruger din Wireless Adapter for første gang, skal du lade den helt op og parre den med Surface.

Oplad din Wireless Adapter

Sæt opladningskablet i adapteren, og sæt det i en strømførende USB-port. Du kan bruge adapteren, mens du oplader den.

Det tager fire eller fem 5 timer at oplade adapteren første gang, du bruger den, eller når batteriet er tømt.

Par Wireless Adapter med Surface

Trin 1:  Tilslut den trådløse adapter til et Surface Typing Cover.
Trin 2: Stryg indad fra højre side af startskærmen, og tryk på Indstillinger.
(Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Indstillinger.)
Trin 3:  Tryk eller klik på Skift pc-indstillinger, og tryk eller klik på Pc og enheder.
Trin 4:  Tryk eller klik på Bluetooth.
Kontrollér, at Bluetooth er slået Til.
Trin 5:  Tryk og hold tænd-/slukknappen nede på adaptoren. Når statuslyset blinker, er den klar til at parre.
Trin 6:  Tryk eller klik på Wireless Adapter til Typing Covers, og tryk eller klik på Par.

Brug din trådløse adaptor

Fastgør Wireless Adapter til et cover, så kan du arbejde i en afstand på op til 10 m fra din Surface.


Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder